Financiële begrippen

Effecten uitlenen

Effecten uitlenen definitie

De eigenaar van de effecten, en dus de geldschieter, leent een lener voor een beperkte periode, voor een vergoeding, effecten, of aandelen van zijn eigendom. Bij het verstrijken van de termijn of bij beëindiging is de lener verplicht om effecten van hetzelfde type terug te geven. Rente of dividenden die binnen de leningsperiode vallen, zijn beschikbaar voor de lener. Handelaren gebruiken de effectenleningen voornamelijk voor shorten van aandelen. De short-verkoper speculeert op dalende prijzen om de verkochte aandelen uiterlijk tot het verschuldigde rendement opnieuw te kunnen kopen. Het verschil tussen de verkoopprijs en de koopprijs is de winst of het verlies van de korte verkoper. Arbitragestrategieën tussen spot- en futures-markten kunnen ook worden uitgevoerd door middel van effectenleningen. Degene die effecten uitleent geeft ook het stemrecht voor deze periode aan degene die het aandeel leent.

Effecten en effectenbeurzen Effectenidentificatienummer
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek