Financiële begrippen

Euro Obligaties & Euro Bonds

Euro Obligaties & Euro Bonds definitie

Euro-obligaties en zijn in euro’s luidende vastrentende effecten die door de landen van de eurozone gezamenlijk worden uitgegeven ter financiering van de nationale begrotingen. De lidstaten zouden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de aangetrokken middelen, de terugbetaling en de rente op deze schulden. In een andere, bredere definitie worden obligaties van andere landen in andere valuta’s ook wel euro-obligaties genoemd als ze op de eurokapitaalmarkt zijn geplaatst.

Euro EURO STOXX 50
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek