Financiële begrippen

Europese Centrale Bank (ECB)

Europese Centrale Bank (ECB) definitie

De Europese Centrale Bank (ECB), gevestigd in Frankfurt, is de gemeenschappelijke monetaire autoriteit van de lidstaten van de Europese Monetaire Unie (EMU), opgericht in 1998. Samen met de nationale centrale banken van de EU-lidstaten vormt de ECB het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB). De directeuren van de ECB worden benoemd door de regeringen van de lidstaten van de EMU. De werkzaamheden en taken van de ECB zijn vastgelegd in het Verdrag van Maastricht van 1992. Volgens het Verdrag van Maastricht is het hoofddoel van de ECB het handhaven van de prijsstabiliteit van de euro. Daarnaast ondersteunt de ECB soepele betalingen, beheert zij de externe reserves van de lidstaten en vervult zij adviserende en toezichthoudende functies.

Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) Europese optie & optie Europese stijl
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek