Financiële begrippen

Floating rate note (variabele renteobligatie)

Floating rate note (variabele renteobligatie) definitie

Floating rate notes of variabele renteobligaties zijn obligaties waarvan de rentevoet gekoppeld is aan een specifieke referentierentevoet, bijvoorbeeld Euribor of Libor. De rentevoeten worden gewoonlijk om de 3 of 6 maanden aangepast. Bij Floating rate notes heeft de emittent over het algemeen een recht op vervroegde beëindiging van de looptijd van de obligatie. Er wordt een premie op de referentierentevoet overeengekomen om de prijs van de kredietwaardigheid van de emittent te bepalen. Ondanks de variabele rente, behoort de floater tot de vastrentende effecten, omdat er een niet-prestatiegerelateerde renteclaim bestaat.

Fiscaal beleid FOMC
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek