Financiële begrippen

FOMC

FOMC definitie

De afkorting FOMC staat voor Federal Open Market Committee. Dit is het Open Market Committee van de Federal Reserve (Fed). Het FOMC bestaat uit twaalf stemgerechtigde leden, waarvan zeven leden van de Raad van Bestuur van de Fed. De overige vijf leden worden benoemd uit de twaalf gouverneurs van de Federal Reserve. Het FOMC komt acht keer per jaar bijeen om de koers voor het Amerikaanse monetaire beleid te bepalen. Dit omvat de bepaling en aanpassing van de Amerikaanse rente en een vooruitblik op de verwachte renteontwikkeling. Het FOMC is ook verantwoordelijk voor het ingrijpen op de valutamarkten en het kopen van staatsobligaties.

Floating rate note (variabele renteobligatie) Fondsen & beleggingsfondsen
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek