Financiële begrippen

Futures trading

Futures trading definitie

In het geval van een futures trading verbinden de contractanten zich ertoe de wederzijdse uitvoering van een contract (betaling en levering) op een overeengekomen tijdstip in de toekomst te regelen. Het onderwerp van dit zogenaamde futures-contract kan allerlei soorten effecten en financiële instrumenten zijn, of bijvoorbeeld grondstoffen en vreemde valuta. De futures omvatten de handelsinstrumenten futures, opties of rentederivaten. Deze worden verrekend op een derivatenmarkt. Transacties die rechtstreeks plaatsvinden, d.w.z. die binnen maximaal twee dagen worden afgewikkeld, worden contante transacties genoemd. Om te mogen deelnemen aan de handel in futures dient een belegger te beschikken over voldoende productkennis.

Futures margin Fysieke levering
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek