Financiële begrippen

Garantie

Garantie definitie

Op de financiële markt is een garantie de contractuele belofte van een emittent om tijdig aan zijn verplichtingen te voldoen. In het geval van een garantiebewijs garandeert de uitgevende instelling de belegger bijvoorbeeld dat hij ten minste een bepaald percentage van de nominale waarde zal terugbetalen. De garantie heeft echter alleen betrekking op de vervaldatum van het garantiecertificaat. Ondanks de garantie zijn de beleggers blootgesteld aan het emittentenrisico. Indien de verstrekker van het garantiecertificaat betalingsmoeilijkheden ondervindt of faillissementsaanvragen indient, is er sprake van een potentieel totaal verlies.

Gap Geldmarkt
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek