Financiële begrippen

Geldmarkt

Geldmarkt definitie

De geldmarkt is een marktplaats voor kortetermijnbeleggingsgeld of kortetermijnleningen met een looptijd tot 12 maanden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen overnight geld, maandelijks geld, drie maanden geld en andere vormen naar gelang de looptijd. De rentetarieven voor de respectieve voorwaarden worden geldmarkttarieven genoemd en worden gevormd door vraag en aanbod. De rentevoet voor de basisherfinancieringstransacties wordt echter door de centrale bank vastgesteld, zodat deze een aanzienlijke invloed heeft op het niveau van de rentevoet. Met name banken, verzekeringsmaatschappijen en grote ondernemingen zorgen voor liquiditeit op de geldmarkt of lenen overtollige middelen uit.

Garantie Geldmarktfonds
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek