Financiële begrippen

Geregistreerd aandeel op naam

Geregistreerd aandeel op naam definitie

Geregistreerde aandelen op naam zijn aandelen op naam van de aandeelhouder. Deze aandeelhouders zijn dus persoonlijk bekend bij de organisatie. Met beperkte aandelen op naam kan een naamloze vennootschap de groep aandeelhouders volgen en bijvoorbeeld ongewenste deelname van concurrenten of overnamepogingen voorkomen. De handel in overdraagbare aandelen op naam is gecompliceerd en beperkt door de overdrachtsprocedure. Bij het verlenen van een zogenaamde globale toestemming hoeft het bedrijf niet in te stemmen met elke afzonderlijke aankoop van aandelen. Geregistreerde aandelen op naam zijn daarom zeldzaam en bestaan in voornamelijk in verzekerings- en defensiebedrijven.

Geldmarktfonds Gewone aandelen
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek