Financiële begrippen

Initiële marge

Initiële marge definitie

De initiële marge bepaalt het bedrag aan contanten dat als onderpand op de effectenrekening moet worden gestort om een positie op de termijnmarkt (bijv. futures) te openen. In het geval van open posities moet ten minste de intraday-marge continu beschikbaar zijn als onderpand. Als dit niet meer het geval is, wordt de betreffende positie meestal automatisch gesloten. De intraday marge is aanzienlijk lager dan de initiële marge, omdat anders zelfs een kleine koersbeweging in de tegenovergestelde richting zou leiden tot het automatisch sluiten van de positie. De initiële marge wordt bepaald door de clearinginstelling. In sommige gevallen hebben online brokers ook hogere zekerheden nodig voor hun eigen hedgingdoeleinden.

Indicator Inschrijving
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek