Financiële begrippen

Kapitaalvermindering

Kapitaalvermindering definitie

Een kapitaalvermindering is een kapitaalmaatregel die het aandelenkapitaal van een onderneming vermindert. De kapitaalmaatregel vormt dus de tegenhanger van de kapitaalverhoging en wordt gebruikt om een bestaand nettoverlies nominaal weg te werken (herstructurering) of om overtollig kapitaal aan de aandeelhouders uit te keren via een uitkering. De omzetting van het aandelenkapitaal in reserves houdt ook een kapitaalvermindering in.

Kapitaalverhoging Klein aandeelhouders
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek