Financiële begrippen

Korting of prijsvermindering

Korting of prijsvermindering definitie

De aandelenkoersen worden gedisconteerd, bijvoorbeeld wanneer dividenden verschuldigd zijn, inschrijvingsrechten worden toegekend of bonusaandelen worden uitgegeven. De korting heeft betrekking op de puur rekenkundige daling van de beurskoers als gevolg van de genomen actie. Bij de uitkering van dividenden wordt de prijs met hetzelfde bedrag naar beneden bijgesteld. De dividend aftrek wordt aangeduid met de toevoeging “ex div”. In geval van een korting op het inschrijvingsrecht wordt de berekende waarde van het inschrijvingsrecht afgetrokken van de vorige dag; de koers wordt dan aangeduid met de toevoeging “ex Br”.

Koopsignaal Kwartaaldividend
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek