Financiële begrippen

Kwartaaldividend

Kwartaaldividend definitie

Internationaal, bijvoorbeeld in de VS en Japan, is het kwartaaldividend zeer verschillend. Het kwartaaldividend is de driemaandelijkse uitkering van de winst van de naamloze vennootschap aan haar aandeelhouders. Het kwartaaldividend wordt vier keer per jaar aan het eind van elk kwartaal uitgekeerd. Afhankelijk van de winstontwikkeling kan het dividend in de loop van het jaar worden aangepast aan de huidige bedrijfsontwikkelingen.

Korting of prijsvermindering Kwartaalverslag
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek