Financiële begrippen

Lijfrente

Lijfrente definitie

Een lijfrente is een constant bedrag, meestal jaarlijks, driemaandelijks of maandelijks te betalen, dat moet worden uitgegeven om de rente te betalen en een schuld af te lossen. Aangezien de vaste betalingstermijn onveranderd blijft, neemt het rentegedeelte in de loop van de tijd af naarmate de totale schuld afneemt door middel van aflossing. Tegelijkertijd neemt de terugbetaling toe, aangezien de lijfrente over het geheel genomen constant blijft.

LIBOR Limiet order
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek