Financiële begrippen

Nieuwe aandelen

Nieuwe aandelen definitie

Nieuwe aandelen zijn aandelen uitgegeven door een naamloze vennootschap in het kader van een kapitaalverhoging. Nieuwe aandelen worden in eerste instantie aangeboden aan bestaande aandeelhouders omdat zij een voorkeursrecht hebben. Indien de bestaande aandeelhouders afstand doen van hun inschrijvingsrechten of deze op de beurs verkopen, worden de resterende nieuwe aandelen op de beurs verhandeld. Aangezien nieuwe aandelen meestal alleen recht hebben op dividend vanaf het komende boekjaar, worden nieuwe aandelen in eerste instantie apart genoteerd op de beurs. Zodra het nadeel van het ontbreken van dividend verdwijnt, worden nieuwe aandelen volwaardige aandelen.

Nasdaq Nikkei Index
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek