Financiële begrippen

Nulcouponobligatie

Synoniem Nulcouponobligatie: Zero coupon obligatie

Nulcouponobligatie definitie

Een nulcouponobligatie is een speciaal type obligatie waarbij geen rentebetalingen verschuldigd zijn gedurende de looptijd van de obligatie.

Op de vervaldag is slechts één enkele betaling verschuldigd, hetzij gelijk aan de nominale waarde van de nulcouponobligatie, hetzij bestaande uit de nominale waarde en de lopende rente. In geval van een exclusieve terugbetaling van de nominale waarde wordt de uitgifteprijs van de nulcouponobligatie voorzien van een overeenkomstig disagio.

Voorbeeld: Een bedrijf geeft een nulcouponobligatie uit met een nominale waarde van € 10.000 en een korting van 5%. Dit betekent dat de uitgevende partij van de obligatie € 9.500 aan financiering beschikbaar heeft en op het einde van de looptijd van de obligatie de hoofdsom van € 10.000 moet terugbetalen aan de obligatiehouder. In dit geval is de winst van de obligatiehouder, exclusief reële waarden, gelijk aan € 500,-.

Notering NYSE
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek