Financiële begrippen

Obligatie

Synoniem Obligatie: Obligatielening

Obligatie definitie

Obligaties zijn rentedragende schuldinstrumenten met een bepaalde looptijd tot aan de aflossing. Ze worden gebruikt door bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen (de emittenten) om investeringen en projecten te financieren of om geld in te zamelen voor andere geldbehoeften. Het totale bedrag van een obligatie wordt verdeeld in individuele stukjes van ten minste 100 euro. De rente wordt gedurende de looptijd betaald als couponbetaling door de schuldenaar aan de schuldeiser. Als de kredietwaardigheid van de crediteur verslechtert of het algemene renteniveau aanzienlijk stijgt, verliezen obligaties doorgaans aanzienlijk aan waarde en noteren ze dan vaak onder hun nominale waarde.

NYSE Omgekeerde aandelensplitsing
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek