Financiële begrippen

Omgekeerde rentestructuur

Omgekeerde rentestructuur definitie

Om de risico’s van een langere looptijd weer te geven, bieden vastrentende effecten met een lange looptijd over het algemeen een hoger rendement dan kortetermijneffecten. Als gevolg van een te grote vraag naar kortlopende effecten kan hun rendement echter ook hoger zijn dan dat van langlopende effecten. De geldmarktrente is dan hoger dan de kapitaalmarktrente. Deze situatie wordt de omgekeerde markt- of omgekeerde rentestructuur genoemd. Een omgekeerde rentestructuur wordt beschouwd als een indicator van een mogelijke dreigende recessie.

Omgekeerde aandelensplitsing Omwisselbare obligaties
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek