Financiële begrippen

Termijnhandel productkennis

Termijnhandel productkennis definitie

Voor de handel in derivaten zoals opties of futures vereist de wetgever dat beleggers beschikken over productkennis over termijncontracten. Dit is de voorwaarde voor een particulier om via een bank te kunnen handelen in futures. Om termijncontracten te kunnen afsluiten, moet een belegger voldoende geïnformeerd zijn over de risico’s van termijntransacties door zijn bank of zijn online broker.

Omdat termijntransacties meestal een hefboomeffect hebben, kunnen deze transacties leiden tot procentuele hogere winsten of verliezen, die de vereiste kapitaalsbenutting overschrijden. In het onwaarschijnlijke, ergste geval kan een belegger niet alleen de volledige waarde van zijn inleg verliezen, maar kan hij zelfs tot een extra betaling verplicht zijn als de verliezen (bijvoorbeeld door een koersverschil van de ene dag op de andere) de inlegwaarde overschrijden.

Om de risico-informatie te kunnen documenteren, hebben banken en online brokers meestal een schriftelijk bevestigd formulier. De belegger verklaart met het feit dat hij de risico’s kent, waaronder het totale verliesrisico en aanvullende betalingsverplichtingen, omdat hij bijvoorbeeld al ervaring heeft met de betreffende financiële producten of in ieder geval voldoende specialistische kennis zelf heeft opgedaan. Door het ondertekenen van het formulier krijgt de klant de mogelijkheid om te handelen in futures en tegelijkertijd beschermt de bank zich tegen mogelijke schadeclaims als gevolg van het achterwege laten

van de melding.

Swap Tijdswaarde
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek