Financiële begrippen

Tijdswaarde

Tijdswaarde definitie

De term tijdswaarde is afkomstig van de waardering van opties. De waarde van een optie bestaat uit twee componenten: de intrinsieke waarde en de tijdswaarde. In het geval van een call optie op of onder de strike prijs bestaat de gehele waarde van de optie uit tijdswaarde. Bij een put optie op of boven de strike prijs geldt hetzelfde. De tijdswaarde is dus de premie die een belegger moet betalen voor de mogelijkheid dat de koers van de onderliggende waarde zich in de gewenste richting ontwikkeld en dus reële waarde gaat krijgen. De tijdswaarde van een optie hangt onder meer samen met de looptijd van de optie en de verwachte volatiliteit. Aandelen die namelijk meer bewegen hebben een grotere kans om reële waarde te krijgen. De tijdswaarde van een optie neemt af met de looptijd en verdwijnt volledig wanneer de optie op de vervaldag afloopt.

Termijnhandel productkennis Toegestaan kapitaal
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek