Financiële begrippen

Toegestaan kapitaal

Toegestaan kapitaal definitie

Met “toegestaan kapitaal” wordt een kapitaalverhoging bedoeld die door de jaarlijkse algemene vergadering wordt goedgekeurd, maar niet direct wordt doorgevoerd. De Raad van Bestuur is bevoegd om het aandelenkapitaal te verhogen door binnen een bepaalde termijn nieuwe aandelen uit te geven. Hiermee beschikt de Raad van Bestuur over een instrument voor kortetermijnfinanciering. Indien het toegestaan kapitaal niet binnen de in het besluit van de AvA bepaalde termijn (maximaal vijf jaar) wordt gebruikt, vindt er geen kapitaalverhoging plaats. Zo kunnen bijvoorbeeld werknemersaandelen worden uitgegeven of overnames worden gefinancierd. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de besteding van de middelen. In totaal mag het nominale bedrag van het toegestane kapitaal niet meer bedragen dan de helft van het vorige aandelenkapitaal.

Tijdswaarde Trader
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek