Financiële begrippen

Valutarisico

Valutarisico definitie

Beleggen in andere valuta’s kan leiden tot een verlies als gevolg van het valutarisico. Als de wisselkoers tijdens een belegging ongunstig verandert, kan zelfs een valutaverlies een winst omzetten in een verlies. Omgekeerd kan een positieve ontwikkeling ook de winst verhogen of (een deel van) de verliezen compenseren. Hoewel valutarisico’s kunnen worden afgedekt via valutatermijntransacties of valutawissel opties, hebben de resulterende kosten meestal ook een aanzienlijk effect.

Valutamarkt / forex Vastgoed
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek