Financiële begrippen

Vastrentende waarden of fixed income

Vastrentende waarden of fixed income definitie

Vastrentende aandelen en financiële producten waarvoor de koper een vaste rente ontvangt. Hieronder vallen bijvoorbeeld vastrentende obligaties of lijfrentes, waarvoor gewoonlijk jaarlijks tot aan de terugbetaling een vaste rente wordt toegekend. Een investeerder kan plannen met de rente-inkomsten. Voor vastrentende effecten bestaat er echter een kredietrisico. Dit risico treedt op als de emittent in financiële moeilijkheden komt en in staat van faillissement verkeert.

Vastgoedfonds VDAX NEW
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek