Financiële begrippen

Voortschrijdend gemiddelde

Synoniem Voortschrijdend gemiddelde: Moving Average

Voortschrijdend gemiddelde definitie

Het voortschrijdend gemiddelde maakt de koersgegevens van een grafiek vlakker. De waarden voor een bepaalde periode worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal koersen. Een voortschrijdend gemiddelde geeft trendsituaties weer door kleine prijsschommelingen te verbergen. Voor de Simple moving average (SMA), bijvoorbeeld, worden de laatste 50 sluitingskoersen uit het verleden bij elkaar opgeteld en het resultaat gedeeld door 50. Vanuit een grafiektechnisch oogpunt wordt een koop- of verkoopsignaal overwogen wanneer een korte termijn gemiddelde een langere termijn gemiddelde snijdt. Daarbij wordt de kruising van onder naar boven beschouwd als een koopsignaal en het omgekeerde als een verkoopsignaal.

Voorbeurs handelen Waardebeleggen of waardestrategie
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek