Ondernemingswaarde & aandeelhouderswaarde: betekenis, verschil en formules

Door Wubbe Bos


Artikel laten voorlezen

Geschatte leestijd: 5 minutes

ondernemingswaarde betekenis | aandeelhouderswaarde betekenis
Wanneer beleggers aandelen willen kopen of verkopen is de waardering van een aandeel uiteraard belangrijk. Het berekenen van de aandelenwaarde en ondernemingswaarde hoort hierbij.

Er is regelmatig verwarring doordat de termen aandeelhouderswaarde en ondernemingswaarde door elkaar worden gehaald. Maar hoe berekenen we deze twee nou en wat betekenen ze eigenlijk?

Ondernemingswaarde en aandeelhouderswaarde

Betekenis ondernemingswaarde

De ondernemingswaarde, oftwel enterprise value, is simpelweg de waarde van het bedrijf. De ondernemingswaarde kijkt enkel naar de waarde van de bedrijfsactiviteiten en houdt geen rekening met de financieringsstructuur. Kasgeld of schulden worden dus niet meegenomen wanneer we de waarde van een de onderneming berekenen. De berekening gebeurt vaak door middel van een EBIT of EBITDA ratio. Het is ook mogelijk gebruik te maken van een Discounted Cash Flow (toekomstige kasstroom) berekening.

Betekenis aandeelhouderswaarde

De aandeelhouderswaarde is de waarde van alle aandelen in het bedrijf. De Engelse vertaling voor aandeelhouderswaarde of aandelenwaarde is ‘shareholder value’ of ‘Equity Value’. De aandelenwaarde neemt naast de waarde van de onderneming ook de financieringsstructuur mee. Kasgeld of schulden die zich op de balans bevinden beïnvloeden de waarde van de juridische entiteit. Een sterke balans met weinig schulden of veel kasgeld verhoogt dus de aandeelhouderswaarde. Het heeft echter geen invloed op de onderneming.

Berekenen ondernemingswaarde | ondernemingswaarde betekenis | ondernemingswaarde definitie

Verschil financieringsstructuur ondernemingswaarde & aandeelhouderswaarde

Het verschil tussen aandeelhouderswaarde en ondernemingswaarde zit in de financieringsstructuur. Dit is het beste weer te geven door middel van een formule. De ondernemingswaarde bereken je bijvoorbeeld aan een veelvoud van de winst per aandeel. Aangezien financiering geen rol speelt, gebruiken we niet de nettowinst (die beïnvloed wordt door de schuldgraad), maar de de winst voor rente en belastingen (EBIT).

Berekenen ondernemingswaarde

Berekenen ondernemingswaarde met formule

Ondernemingswaarde (bijvoorbeeld 10 keer EBIT)

+ liquide middelen – schulden

= aandeelhouderswaarde

Voorbeeld balans

Een voorbeeld kan soms meer verklaren dan een een tekst. Hieronder een simpele balans van een fictief bedrijf. Aan de activa-zijde staan de bezittingen van de onderneming. De passiva laten zien waarmee de onderneming gefinancierd is. Dit geeft ook een beeld van de liquiditeit & solvabiliteit van het bedrijf.

ActivaPassiva
Kasgeld               50Vreemd vermogen         100
Werkkapitaal     100Eigen vermogen             200
Vaste activa       150 
Totaal                 300Totaal                              300

Wanneer we de waardering enkel zouden afleiden van de balans dan is de aandelenwaarde gelijk aan het eigen vermogen. Het vreemde vermogen moet namelijk niet mee worden genomen, maar het kasgeld wel. Dat betekent dat de aandelenwaarde gelijk is aan het eigen vermogen.

Wanneer we naar de ondernemingswaarde kijken, nemen we de financiering en het kasgeld niet mee. We kunnen dus het werkkapitaal en de vaste activa bij elkaar optellen voor een ondernemingswaarde van 250. Uiteindelijk wordt de waardering niet enkel bepaald door de waarde op de balans. Het is ook van belang hoeveel deze bezittingen op kunnen leveren in de vorm van winst. Hoeveel werkkapitaal een bedrijf nodig heeft, is in sommige gevallen niet duidelijk. Het is daarom belangrijk goed op de normale hoeveelheid werkkapitaal te letten bij overnames.

Kasgeld en schuldenvrij (cash & debt free)

Bij de analyse van een bedrijf is het belangrijk goed te kijken naar zowel de hoeveelheid kasgeld als de schuldenlast. Bij een overname wordt daarom ook gekeken naar de waarde van een bedrijf zonder schulden en kasgeld. Wanneer dit gebeurd is het belangrijk om het werkkapitaal niet te vergeten.

Veel bedrijven hebben voor de bedrijfsvoering een bepaalde hoeveel kasgeld of werkkapitaal nodig. Aangezien dit kapitaal nodig is voor het functioneren van het bedrijf hoort het bij de ondernemingswaarde. Er zijn hier echter geen duidelijke grenzen. Een beleid met laag werkkapitaal is niet perse beter of slechter. Overtollig werkkapitaal wordt gezien als verspilling. De gewenste hoeveelheid werkkapitaal hangt onder meer samen met de cycliciteit van een bedrijf.

De benodigde hoeveelheid kasgeld is soms onduidelijk. Om deze onduidelijkheid te voorkomen wordt soms een berekening gemaakt die zowel kasgeld als schuldenvrij is. Dit is vooral een handige methode als er daadwerkelijk sprake is van een financiële transactie. Bij het waarderen van een bedrijf kan beter een inschatting gemaakt worden van de normale hoeveelheid werkkapitaal die een bedrijf nodig heeft.

Voorkeur voor ondernemingswaarde of aandelenwaarde

De ondernemingswaarde en de aandelenwaarde vertegenwoordigen iets anders. Beiden zijn belangrijk in het berekenen van de waarde. Beleggers zijn doorgaans meer geïnteresseerd in de waarde voor aandeelhouders. De ondernemingswaarde kan helpen het bedrijf zelf te waarderen. Soms is dit een goede manier, omdat de financiering het lastig te vergelijken maakt met bijvoorbeeld concurrenten.

Persoonlijk gaat mijn voorkeur er dan ook naar uit eerst de ondernemingswaarde te berekenen en daaruit de waarde van de aandelen af te leiden. Op deze manier wordt namelijk automatisch rekening gehouden met potentiële gevaren van de gekozen financieringsconstructie.

Zelf beleggen via LYNX?

LYNX geeft u de mogelijkheid om zelf in aandelen van bijna ieder beursgenoteerd bedrijf ter wereld te beleggen. U heeft toegang tot ruim 150 beurzen in 33 landen. Bekijk het aanbod:

FAQ

De ondernemingswaarde vertegenwoordigt de totale waarde van een bedrijf, inclusief schulden. Daar tegenover richt de aandelenwaarde zich op de waarde van het eigen vermogen van het bedrijf die wordt weerspiegeld in de uitstaande aandelen.