Term structure voor opties en futures: alles wat u moet weten

Door Jef Dhondt


Artikel laten voorlezen

Geschatte leestijd: 6 minutes

Term structure voor opties en futures: Alles wat u moet weten
Term structures vormen een fundamenteel onderdeel van de financiële wereld en spelen een cruciale rol bij het begrijpen en beheren van risico’s in zowel opties als futures.

In dit artikel zullen we dieper ingaan op het theoretische concept van term structures en de praktische implicaties ervan voor traders, zowel beginners als gevorderden, grondig analyseren. 

Na het lezen van dit artikel weet u precies wat de term structure voor opties en futures inhoudt. Als u op zoek bent naar een broker waar u in opties en futures kunt handelen, klik dan hier.

Wat zijn term structures? 

Termijnstructuren, of term structures, in het kader van financiële derivaten zoals opties en futures, spelen een cruciale rol in de prijsvorming en het risicobeheer in deze complexe markten. Om deze Term structures volledig te begrijpen, moeten we dieper ingaan op hun fundamenten en de cruciale rol die ze spelen in de financiële wereld. 

In essentie verwijst een term structure naar de manier waarop de prijzen van financiële derivaten of de rentes variëren over verschillende looptijden of vervaldatums. Deze structuren vangen niet alleen de verwachtingen van marktdeelnemers op een bepaald moment op, maar werpen ook licht op hoe deze verwachtingen in de toekomst kunnen evolueren. Hierdoor zijn term structures van onschatbare waarde voor handelaren, zowel voor beginners als voor ervaren professionals. 

In wezen bieden term structures handelaren een fundamenteel inzicht in de dynamiek van de financiële markten. Ze onthullen niet alleen de verwachtingen en sentimenten van marktdeelnemers, maar stellen handelaren ook in staat om te anticiperen op toekomstige gebeurtenissen en strategieën te ontwikkelen om risico’s te beheren. 

Kortom, het begrip van term structures is van onschatbare waarde voor iedereen die betrokken is bij financiële markten. Het is een sleutel tot het nemen van weloverwogen beslissingen, het maximaliseren van winstgevendheid en het beheersen van risico’s in deze complexe en voortdurend veranderende omgeving. Als zodanig moeten handelaren, zowel beginners als experts, deze concepten grondig bestuderen en integreren in hun handelspraktijken om een voorsprong te hebben in de wereld van financiële derivaten. 

Voorspellen van toekomstige marktbewegingen 

Een van de primaire doelen van het begrijpen van term structures is het vermogen om op toekomstige marktbewegingen te anticiperen. Door de prijzen van financiële derivaten te analyseren over verschillende looptijden, kunnen handelaren inzicht krijgen in de verwachtingen van andere traders met betrekking tot de prijsontwikkelingen van het onderliggende product. 

Bijvoorbeeld, wanneer de term structure van opties aangeeft dat de impliciete volatiliteit (IV) stijgt naarmate de looptijd toeneemt, suggereert dit dat marktdeelnemers anticiperen op toekomstige onzekerheid of potentiële prijsschommelingen. Dit inzicht kan traders ertoe aanzetten om voorzichtiger te zijn en risicobeheerstrategieën aan te passen om rekening te houden met deze verwachte volatiliteit. 

Risicobeheer ontwikkelen 

Een ander kritisch aspect van term structures is hun rol bij het ontwikkelen van effectieve risicobeheerstrategieën. Door te begrijpen hoe de prijzen van financiële derivaten evolueren over verschillende looptijden, kunnen handelaren hun portefeuilles diversifiëren en zich beschermen tegen onverwachte marktbewegingen. 

Bijvoorbeeld, in tijden waarin de termijnstructuur van futurescontracten aangeeft dat er sprake is van “contango”, waarbij de prijs van een future lager is dan de verwachte toekomstige prijs van het onderliggende actief, kunnen handelaren zich bewust zijn van de kosten van het aanhouden van deze futures. Dit kan hen aansporen om hun posities zorgvuldig te beheren om verlies te minimaliseren wanneer de futures naar de verwachte waarde convergeren. 

Impliciete volatiliteit en tijdswaarde voor opties 

Een belangrijk startpunt is het begrip van twee essentiële concepten voor opties: impliciete volatiliteit (IV) en tijdswaarde (theta). Impliciete volatiliteit meet de verwachte prijsvolatiliteit van de onderliggende waarde en heeft een directe invloed op de optiepremie. Hoe hoger de IV, hoe duurder de optie wordt. 

Tijdswaarde vertegenwoordigt het deel van de optiepremie dat niet voortkomt uit de intrinsieke waarde van de optie (het verschil tussen de uitoefenprijs en de marktprijs van de onderliggende waarde). Tijdswaarde neemt af naarmate de vervaldatum nadert, een verschijnsel dat bekendstaat als tijdverval (time decay). 

Term structures voor opties 

Binnen optiemarkten is het opvallend dat de impliciete volatiliteit kan variëren tussen verschillende uitoefenprijzen en vervaldatums. Dit fenomeen wordt vaak aangeduid als de ‘volatility smile’ of ‘volatility skew’. Het weerspiegelt het feit dat marktparticipanten verschillende verwachtingen hebben over toekomstige prijsbewegingen van het onderliggende actief. Het meest intuïtieve voorbeeld is bijvoorbeeld de maand waarin een aandeel kwartaalresultaten uitbrengt. 

Laten we een concreet voorbeeld bekijken om dit concept te verduidelijken: 

Stel dat we kijken naar opties op aandelen van bedrijf XYZ. Op een bepaald moment merken we het volgende op: 

– Een call-optie met een uitoefenprijs van $100 en een looptijd van één maand heeft een impliciete volatiliteit van 25%. 

– Een call-optie met een uitoefenprijs van $100 en een looptijd van zes maanden heeft een impliciete volatiliteit van 30%. 

Dit geeft aan dat de markt een hogere verwachte prijsvolatiliteit heeft voor het komende halfjaar in vergelijking met de komende maand. Handelaren kunnen deze informatie gebruiken om strategieën te ontwikkelen, zoals het verkopen van kortlopende opties en het kopen van langlopende opties om te profiteren van het verschil in impliciete volatiliteit. 

Term structures voor futures 

Bij futurescontracten is de termijnstructuur van cruciaal belang om inzicht te krijgen in de verwachtingen van marktdeelnemers over toekomstige prijsontwikkelingen. Er zijn verschillende Term structures mogelijk: 

1. Contango: In een contango-markt is de prijs van een future lager dan de verwachte toekomstige prijs van het onderliggende actief. Dit duidt op een positieve termijnstructuur en kan voorkomen bij goederen met opslagkosten of financiële markten met rentekosten. 

2. Backwardation: Daarentegen impliceert backwardation een negatieve termijnstructuur waarbij de huidige prijs van een future hoger is dan de verwachte toekomstige prijs. Dit gebeurt vaak in markten waar sprake is van schaarste of een hoge vraag naar het onderliggende actief. 

3. Flat Termijnstructuur: In een markt met een vlakke termijnstructuur zijn de prijzen van futures met verschillende looptijden min of meer gelijk. Dit kan wijzen op een evenwichtige markt zonder sterke verwachtingen van prijsveranderingen. 

Praktische implicaties voor traders 

Het begrijpen van de termijnstructuur is essentieel voor het ontwikkelen van winstgevende handelsstrategieën voor zowel opties als futures. Handelaren kunnen profiteren van verschillen in impliciete volatiliteit en tijdswaarde voor opties met verschillende looptijden. In het geval van futures kunnen ze anticiperen op prijsbewegingen op basis van de termijnstructuur, zoals contango of backwardation. 

Conclusie

In conclusie biedt een diepgaand begrip van Term structures handelaren een waardevol instrument om risico’s te beheren en winstgevende kansen te identificeren in zowel opties als futures. Het vermogen om de termijnstructuur te analyseren en effectieve strategieën te implementeren, kan het verschil maken tussen succesvolle en onsuccesvolle handel op financiële markten. Het is een onderwerp dat zowel beginners als ervaren handelaren grondig moeten begrijpen om hun kansen op succes te vergroten. Door de termijnstructuur te benutten, kunnen traders hun weg vinden in de complexe wereld van financiële derivaten en winstgevende beslissingen nemen. Het vormt de kern van een effectieve benadering van de dynamische en uitdagende wereld van de financiële markten. 

Handelen in opties en futures via LYNX?

Het TWS Handelsplatform biedt u de mogelijkheid om in opties en futures te handelen. U heeft toegang tot 150 beurzen in 33 landen. Bekijk het aanbod:


Stuur een bericht naar Jef Dhondt
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.