Beleggen via de Wyckoff methode

Door Hirgent Cekaj


Artikel laten voorlezen

De methode van Wyckoff is voor vele beleggers de basis van technische analyse. Veel onderdelen van de wyckoff methode worden door technische analisten gebruikt zonder dat ze het beseffen.

In dit artikel zullen we een overzicht van de benaderingen van Wyckoff bespreken inclusief richtlijnen voor het identificeren van beleggingen alsook een analyse van de accumulatie en distributie fases in de markt. Hoewel de Wyckoff methode oorspronkelijk op aandelen was gericht, kunnen de methoden van Wyckoff worden toegepast op elke markt waarin grote institutionele beleggers actief zijn, waaronder grondstoffen, obligaties en valuta’s.

De volgende onderwerpen worden besproken:

 

Wyckoff methode
New York Stock Exchange, www.shutterstock.com

 

Wie was Richard D. Wyckoff?

Richard Demille Wyckoff (1873-1934) was een pionier in het begin van de twintigste eeuw in de technische benadering van de studie van de aandelenmarkt. Hij wordt beschouwd als een van de vijf “titanen” van technische analyse, samen met Dow, Gann, Elliott en Merrill. Op 15-jarige leeftijd werkte Wyckoff voor een broker in New York. Tien jaar later, op 25-jarige leeftijd, werd hij eigenaar van zijn eigen firma. Hij richtte ook op en schreef en redigeerde bijna twee decennia lang ‘The Magazine of Wall Street’, dat ooit meer dan 200.000 abonnees had. Wyckoff was een fervent student van de markten, evenals een actieve belegger en technische analist. Hij observeerde de marktactiviteiten van legendarische aandelenbeleggers uit zijn tijd, waaronder J.P. Morgan en Jesse Livermore. Uit zijn observaties en interviews met deze grote beleggers implementeerde Wyckoff de beste praktijken van Livermore en anderen in wetten, principes en technieken van beleggingsmethodologie, geldbeheer en mentale discipline.

Wyckoff merkte op dat veel beginnende beleggers herhaaldelijk werden misleid. In de jaren dertig richtte hij een school op die later het Stock Market Instituut zou worden. Het centrale aanbod van de school was een cursus die de concepten bevatte die Wyckoff had geleerd over het identificeren van de accumulatie en distributie van grote instituties met het oog op het innemen van posities in harmonie met deze grote beleggers.

Wyckoff’s 5-stappenplan

De Wyckoff-methode omvat een 5-stappenplan van aandelenselectie die als volgt kan worden samengevat:

Bepaal de huidige trend en de waarschijnlijke toekomstige trend

Het onderzoeken of de markt en het bepalen of het aandeel in een consolidatie zit of in een trend, is een belangrijke stap die u moet uitvoeren. Deze beoordeling moet u helpen beslissen of u überhaupt een long- of shortpositie zou moeten nemen.

Selecteer aandelen in overeenstemming met de trend

Selecteer in een opwaartse trend aandelen die sterker zijn dan de markt. Het omgekeerde geldt in een neerwaartse trend, kies aandelen die zwakker zijn dan de markt.

Selecteer aandelen met accumulatie of distributie

Een cruciaal onderdeel van Wyckoff’s beleggingsselectie was zijn unieke methode om prijsdoelen te identificeren met behulp grafieken. Als u van plan bent longposities in te nemen, kies dan voor aandelen die onder accumulatie of her-accumulatie zijn en die een voldoende reden hebben opgebouwd om uw doel te bereiken.

Bepaal de bewegingsbereidheid van de aandelen

Bijvoorbeeld, in een consolidatieperiode na een langdurige rally, kan de Wyckoff methode suggereren dat een shortpositie gerechtvaardigd zou zijn.

Time uw beleggingen met de beursindex

Driekwart of meer van individuele aandelen handelen in harmonie met de algemene markt, dus u vergroot de kans op een succesvolle transactie door de kracht van de algemene markt te meten. Dit kunt u doen met de beursindices. Specifieke Wyckoff-principes helpen u te anticiperen op potentiële marktveranderingen in de indices.

De Wyckoff-prijscyclus

Volgens Wyckoff kan de markt verklaard en geanticipeerd worden door een gedetailleerde analyse van vraag en aanbod, die kan worden vastgesteld door het bestuderen van prijsactie, volume en tijd. Als beurshandelaar was hij in staat de activiteiten te observeren van zeer succesvolle individuen en groepen die bepaalde aandelen domineerden. Bijgevolg was hij in staat om, met behulp van punt en figuur grafieken, de toekomstige intenties van die grote beleggers te ontcijferen. Wyckoff heeft hierdoor een geïdealiseerd schema van de voorbereiding en uitvoering van bull- en bear-markten door de grote beleggers geconceptualiseerd. Longposities worden uitgevoerd tegen het einde van de neerwaartse trend of tegen het einde van de accumulatiefase, terwijl shortposities geïnitieerd worden aan het einde van de opwaartse trend of aan het einde van de distributiefase. Een illustratie van de marktcyclus is te zien in de onderstaande afbeelding.

De drie wetten van Wyckoff

Wyckoff’s methodologie rust op drie fundamentele “wetten” die veel aspecten van de analyse beïnvloeden. Deze omvatten het bepalen van de huidige en potentiële toekomstige richting van de markt en individuele aandelen en het selecteren van de beste aandelen om long- of shortposities uit te voeren.

De wet van vraag en aanbod

De eerste wet bepaalt de koersrichting. Dit principe staat centraal in het handelen en beleggen via de Wyckoff-methode. Als de vraag groter is dan het aanbod, stijgen de prijzen en als het aanbod groter is dan de vraag, dalen de prijzen. De belegger kan het evenwicht tussen vraag en aanbod bestuderen door prijs- en volumebalken te vergelijken. Deze wet is eenvoudig, maar het leren van vraag en aanbod en het begrijpen van de implicaties van vraag- en aanbodpatronen vergt veel oefening.

De wet van oorzaak en gevolg

De tweede wet stelt dat de verschillen tussen vraag en aanbod niet willekeurig zijn. Volgens Wyckoff komen ze na perioden van voorbereiding als gevolg van specifieke gebeurtenissen. In de termen van Wyckoff leidt een periode van accumulatie (oorzaak) uiteindelijk tot een opwaartse trend (gevolg). Daarentegen resulteert een periode van distributie (oorzaak) uiteindelijk in een neerwaartse trend (gevolg).

Wyckoff creëerde methoden om handelsdoelen te definiëren op basis van de periodes van accumulatie en distributie. Dit stelde hem in staat om de waarschijnlijke trend in te schatten na het doorbreken van een accumulatie of distributie zone

De wet van inspanning versus resultaat

De laatste wet waarschuwt vroegtijdig voor een mogelijke trendverandering in de nabije toekomst. Verschillen tussen volume en prijs duiden vaak op een verandering in de richting van een prijstrend. Als er bijvoorbeeld een prijsstijging plaatsvindt met een hoog volume (grote inspanning) maar met een klein bereik (weinig resultaat), suggereert dit dat grote beleggers aandelen verkopen in anticipatie op een trendverandering.

Wyckoff Schema’s

Een van de doelstellingen van de Wyckoff methode is het verbeteren van de markttiming wanneer een positie wordt bepaald in afwachting van een toekomstige beweging waarin een gunstige rendement/risico-verhouding bestaat. Consolidatiezones zijn plaatsen waar de vorige trend (opwaarts of neerwaarts) is gestopt en er een relatief evenwicht is tussen vraag en aanbod. Instituties en andere grote professionele beleggers bereiden zich voor op hun volgende bull of bear campagne terwijl ze aandelen verzamelen (of verdelen) binnen de consolidatiezone. In zowel accumulatie- als distributiezones zijn grote beleggers actief aan het kopen en verkopen. Het verschil is dat, bij accumulatie, de gekochte aandelen groter zijn dan de verkochte aandelen, terwijl, in distributie, het tegenovergestelde waar is. De mate van accumulatie of distributie bepaalt de volgende richting uit de zone

Een succesvolle Wyckoff-analist moet dus in staat zijn om de richting en omvang van de nieuwe trend uit een consolidatiezone correct te beoordelen. Gelukkig biedt Wyckoff beproefde richtlijnen voor het identificeren van de fasen en gebeurtenissen binnen een zone, die op hun beurt de basis vormen voor het bepalen van prijsdoelen in de opkomende trend. Deze concepten worden geïllustreerd in de volgende twee schema’s. Een accumulatiezone, gevolgd door een voorbeeld van een distributiezone.

Wyckoff Accumulatie

Wyckoff methode accumulatie

Fase A

Deze fase markeert het einde van de eerdere neerwaartse trend. Tot nu toe was het aanbod dominant. De vermindering van het aanbod blijkt uit de Preliminary Support (PS) en een Selling Climax (SC). Deze gebeurtenissen zijn vaak heel duidelijk te zien op grafieken. Grote prijsbewegingen en een hoog volume geeft de overdracht van enorme aantallen aandelen van het publiek naar grote professionele beleggers weer. Zodra deze intense verkoopdruk is weggenomen, volgt doorgaans een Automatic Rally (AR), die zowel bestaat uit institutionele vraag naar aandelen als uit beleggers die shortposities sluiten. Een geslaagde Secondary Test (ST) in of rond het gebied van de Selling Climax (SC) zal minder dalen dan voorheen en zal ook een verminderd volume laten zien, en stopt doorgaans op of boven hetzelfde prijsniveau als de Selling Climax (SC). De bodems van de Selling Climax (SC) en de Secondary Test (ST) en de hoogte van de Automatic Rally (AR) bepalen de grenzen van de accumulatiezone. Er kunnen horizontale steun- en weerstandslijnen worden getekend om de aandacht te vestigen op de eerste top en bodem.

Soms kan de neerwaartse trend minder dramatisch eindigen, zonder hoge volumeactie. In het algemeen gaat de voorkeur naar het zien van de PS, SC, AR en ST punten, omdat deze niet alleen een duidelijker beeld bieden, maar ook een duidelijke indicatie dat grote beleggers definitief tot accumulatie zijn overgegaan.

Fase B

In de analyse van de Wyckoff methode heeft fase B de functie van “een oorzaak opbouwen” voor een nieuwe opwaartse trend, dit was de 2de wet van Wyckoff die over oorzaak en gevolg gaat. In fase B stapelen grote professionele beleggers relatief goedkope aandelen op in afwachting van de volgende prijsstijging. Het proces van institutionele accumulatie kan lang duren (soms een jaar of langer) en omvat het kopen van aandelen tegen lagere prijzen en het controleren van de prijsbewegingen via shortposities. Er zijn meestal meerdere Secondary Tests (ST in Fase B) tijdens fase B, ook opwaartse breuken aan de bovenkant van de accumulatiezone. Over het algemeen zijn de grote beleggers kopers van aandelen naarmate de accumulatie evolueert, met als doel zoveel mogelijk van het resterende aanbod op te kopen. Institutionele aan- en verkoop zorgt voor de karakteristieke op- en neergaande prijsactie van de zone.

Al vroeg in fase B zijn de prijsschommelingen vaak groot en gaan ze gepaard met een hoog volume. Naarmate de professionele beleggers het aanbod absorberen, neemt het volume binnen de accumulatiezone echter af. Als blijkt dat het aanbod waarschijnlijk is uitgeput, is het aandeel klaar voor fase C.

Fase C

Het is in fase C van de Wyckoff methode dat de aandelenkoers een beslissende test ondergaat van het resterende aanbod, waardoor de “smart money” kunnen nagaan of het aandeel klaar is om een nieuwe opwaartse trend te beginnen. Dit is waar de Spring voorkomt. Het is een prijsbeweging onder het steunniveau van de accumulatiezone (vastgesteld in fase A en B) die snel omkeert binnen de zone. Het is een voorbeeld van een ‘bear trap’ omdat de daling onder de steunzone lijkt te duiden op een hervatting van de neerwaartse trend. In werkelijkheid markeert dit echter het begin van een nieuwe opwaartse trend, waarbij de late short verkopers in de val worden gelokt. Een Spring met een laag volume (of een test met een laag volume) geeft aan dat het aandeel waarschijnlijk klaar is om de nieuwe opwaartse trend te beginnen.

Fase D

Als de analyse correct is uitgevoerd, zou er een duidelijk evolutie moeten zijn van de vraag die geleidelijk aan het aanbod overtreft. Dit blijkt uit patronen van kleinere consolidaties (SOS) en toenemend volume of ook via reacties (LPS) met verminderde volumes. Tijdens fase D van de Wyckoff methode zal de prijs ten minste naar de top van de accumulatiezone gaan. LPS in deze fase zijn over het algemeen uitstekende plaatsen om winstgevende longposities te initiëren.

Fase E

In fase E verlaat het aandeel de accumulatiezone. De kopers hebben de volledige controle en de nieuwe opwaartse trend is voor iedereen duidelijk. De reacties zijn meestal van korte duur en ook nieuwe consolidatiezones op hoger niveau, wat vaak her-accumulatie genoemd wordt, kunnen op elk moment in fase E voorkomen. Deze consolidatiezones worden soms “opstapjes” genoemd wat signaleert dat het aandeel op weg is naar nog hogere prijzen.

Wyckoff Distributie

Wyckoff methode distributie

Fase A

Deze fase in de Wyckoff methode markeert het einde van de eerdere opwaartse trend. Tot nu toe was de vraag naar het aandeel dominant. De vermindering van de vraag blijkt uit de Preliminary Supply (PSY) en een Buying Climax (BC). Deze gebeurtenissen zijn vaak heel duidelijk te zien op grafieken en worden meestal gevolgd door een Automatic Reaction (AR) en een Secondary Test (ST) van de Buying Climax (BC), vaak met verminderd volume. De opwaartse trend kan echter ook eindigen zonder hevige actie, in plaats daarvan zal er een uitputting zichtbaar zijn van de vraag met afnemende volume. Bij elke opwaartse beweging wordt er minder opwaartse vooruitgang geboekt voordat er een aanzienlijk aanbod ontstaat.

Fase B

De functie van fase B in de Wyckoff methode is om een oorzaak op te bouwen ter voorbereiding op een nieuwe neerwaartse trend. Gedurende deze tijd lossen instituties en grote professionele beleggers hun aandelen af en initiëren ze shortposities in afwachting van de volgende neerwaartse trend. De kenmerken van fase B in distributie zijn vergelijkbaar met de kenmerken voor fase B in accumulatie, behalve dat de grote beleggers verkopers van aandelen zijn naarmate de distributiezone evolueert, met als doel zoveel mogelijk van de resterende vraag uit te putten. Dit proces laat aanwijzingen achter dat het evenwicht tussen vraag en aanbod naar het aanbod is gekanteld in plaats van naar de vraag. Zo gaat de beweging van de ST naar de SOW meestal gepaard met een aanzienlijk groter volume.

Fase C

Bij distributie kan fase C van de Wyckoff methode zich openbaren via een ‘Upthrust after Distribution’ (UTAD). Zoals hierboven opgemerkt, is een UTAD het tegenovergestelde van een Spring. Het is een prijsbeweging boven de distributie-weerstand die snel terug in de zone keert. Dit is meestal een test van de resterende vraag. Het is ook een ‘bull trap’ want het lijkt erop te duiden dat de opwaartse trend wordt hervat, maar in werkelijkheid is het bedoeld om niet-geïnformeerde beleggers op het verkeerde been te zetten. Een UTAD staat grote beleggers toe om het publiek te misleiden over de toekomstige trendrichting en vervolgens extra aandelen tegen verhoogde prijzen te verkopen aan slecht geïnformeerde investeerders voordat de neerwaartse trend begint. Bovendien kan een UTAD kleinere beleggers met een shortpositie ertoe aanzetten hun aandelen te dekken en over te dragen aan de grotere beleggers die deze beweging hebben veroorzaakt, wat vaak de term: ‘stophunting’ krijgt.

Vaak is de vraag in een distributiezone zo zwak dat de prijs niet het niveau van de BC of initiële ST bereikt. In dit geval kan de test van de vraag van fase C worden vertegenwoordigd door een UTAD met een lagere top binnen de distributiezone.

Fase D

Fase D arriveert nadat de UTAD test in fase C ons een valse hervatting van de opwaartse trend toont. Tijdens fase D van de Wyckoff methode daalt de prijs naar de distributie steunzone. Het bewijs dat het aanbod duidelijk dominant is, neemt toe met een duidelijke breuk van de steun of met een daling onder het midden van de distributiezone na een UTAD. Er zijn vaak meerdere zwakke reacties binnen fase D. Deze LPSY’s bieden uitstekende mogelijkheden om winstgevende shortposities te initiëren of toe te voegen aan uw bestaande shortposities. Iedereen die tijdens fase D nog aangekochte aandelen heeft, kan in de problemen komen te zitten als ze hun aandelen nog niet hebben verkocht.

Fase E

Fase E geeft de ontwikkeling van de neerwaartse trend weer. Het aandeel verlaat de distributiezone en de verkopers zijn in controle. Zodra distributie steunzone is gebroken door een grote SOW, wordt deze breuk vaak getest met een nieuwe kleine opwaartse prijsbeweging die mislukt bij of nabij de steunzone. Dit vormt ook een kans om short te verkopen. Latere opwaartse prijsbewegingen tijdens de neerwaartse trend zijn meestal zwak. Na een aanzienlijke neerwaartse beweging kan een climax het begin van een her-distributie of een accumulatie signaleren.

De Wyckoff methode in de praktijk

De Wyckoff methode vereist enige discretie bij het analyseren van de markt met behulp van deze methode. De fases en kenmerken van de distributie of accumulatiezone schema’s zijn ideale illustraties en die zijn niet altijd perfect toepasbaar. Daardoor is het van groot belang dat u voldoende kennis opdoet over hoe vraag en aanbod de markt kan beïnvloeden. In het voorbeeld hieronder zien we een distributiefase en hoewel er gelijkenissen zijn met het distributieschema die we zagen hierboven, zijn er een aantal verschillen waar een beginnende belegger het vaak moeilijk mee kan hebben.

Wyckoff methode in de praktijk

Zelf beleggen bij LYNX?

LYNX geeft u de mogelijkheid om zelf in aandelen van bijna ieder beursgenoteerd bedrijf ter wereld te beleggen. U heeft toegang tot ruim 100 beurzen in 30 landen. Bekijk het aanbod:

Beleggen bij LYNX