Rekening openen

beleggersplaats

Ontvang tot € 250 transactiekosten terug

LYNX biedt u als abonnee van BeleggersPlaats ‘Open een rekening en ontvang tot € 250 transactiekosten terug’. Nieuwe klanten die via BeleggersPlaats een rekening openen, komen in aanmerking voor deze actie.

Doorloop het online openingsproces en volg de instructies om de beleggingsrekening via LYNX zo snel mogelijk te openen. De vergoeding geldt over de gemaakte transactiekosten in de eerste 2 maanden na de eerste storting.

Open een beleggingsrekening via LYNX en ontvang tot 250 euro transactiekosten terug
Actievoorwaarden

Actievoorwaarden: ‘Open een rekening en ontvang tot € 250 transactiekosten terug’

LYNX  biedt de actie ‘Open een rekening en ontvang tot € 250 transactiekosten terug’. Nieuwe klanten die een rekening via LYNX openen als abonnee van BeleggersPlaats, komen in aanmerking voor deze actie. De volgende algemene voorwaarden van toepassing.

 • De actie staat open voor Nederlandse natuurlijke en rechtspersonen woonachtig respectievelijk gevestigd in Nederland.
 • Klanten dienen minimaal 18 jaar oud te zijn.
 • U bent klant van LYNX in het kader van deze actie op het moment dat u uw eerste storting op de geopende rekening heeft gedaan.

Terugbetaling gemaakte transactiekosten

 • Door deze actie ontvangt u tot € 250 transactiekosten terug wanneer een nieuwe klant een rekening opent via LYNX.
 • De vergoeding geldt alleen over de gemaakte transactiekosten in de eerste 2 maanden na de eerste storting.
 • De gemaakte transactiekosten in doorgegeven orders in de volgende financiële instrumenten; aandelen, opties, futures, forex, ETF’s, future opties, obligaties, edelmetalen en beleggingsfondsen, tot een maximum van € 250, worden na het verstrijken van de gebruikstermijn van 2 maanden door LYNX teruggestort op uw rekening. Houdt u op dat moment geen rekening meer via LYNX aan, dan worden de door u gemaakte transactiekosten niet vergoed.
 • De vergoeding van de gemaakte transactiekosten is in euro’s. Indien transactiekosten in een andere valuta dan in euro worden gemaakt, dan worden de gemaakte transactiekosten eerst omgerekend naar euro’s en vervolgens teruggestort op uw rekening. Het omrekenen gebeurt tegen de dan geldende wisselkoers op het moment van vergoeden.

Combineren van acties

 • Het is niet mogelijk om deze actie te combineren met andere promoties van LYNX.
 • Per adres kan maximaal één nieuwe rekeninghouder deelnemen aan de actie. U komt niet in aanmerking voor deze actie indien iemand op hetzelfde adres als u reeds een rekening via LYNX heeft.
 • Onder een nieuwe klant wordt verstaan: een persoon of bedrijf die in een periode van 2 jaar voorafgaand aan deze actie geen klant via LYNX is geweest.

Algemene punten

 • Op de relatie met onze klant(en) is de LYNX Cliëntovereenkomst van toepassing: zie lynx.nl/documenten. Het ontvangen en doorgeven van orders in financiële instrumenten vindt plaats overeenkomstig de voorwaarden die hierin uiteengezet zijn.
 • LYNX kan uw rekeningaanvraag zonder opgaaf van redenen weigeren.
 • LYNX behoudt zich het recht voor om de invulling van de actie te wijzigen of de actie tussentijds stop te zetten. Wijzigingen in deze actie zullen te allen tijde kenbaar gemaakt worden via de LYNX website.
 • Deelname aan deze actie verplicht de klant niet tot het doen van (een bepaald aantal) transacties. Het staat klanten vrij om op elk moment en zonder opzegtermijn de Cliëntovereenkomst met LYNX op te zeggen.
 • Deelname aan deze actie houdt in dat u erkent kennis te hebben genomen van deze actievoorwaarden, deze te hebben gelezen, te begrijpen en te aanvaarden.
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
 • LYNX respecteert uw privacy. LYNX gebruikt uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van onze dienstverlening, om u van gevraagde informatie te voorzien en indien u hiervoor toestemming geeft ten behoeve van direct marketingdoeleinden. U heeft het recht om uw gegevens in te zien. Zie voor een nadere beschrijving van onze privacy voorwaarden: lynx.nl/privacyverklaring.
 • Medewerkers van LYNX zijn uitgesloten van deze actie.

Heeft u vragen met betrekking tot deze actie?

Bel 020-6251524 of mail info@lynx.nl

Verstandig dat u voor LYNX kiest. Beleggers bij LYNX profiteren namelijk van een groot aantal voordelen. Wij zetten ons in voor de serieuze en actieve belegger die aan de hand van onze dienstverlening tot een optimaal beleggingsresultaat kan komen. Daar tegenover staat dat onze dienstverlening niet voor iedereen geschikt is. Zo verwachten wij dat u, net als wij, beleggen serieus neemt.

Neem zorgvuldig onderstaande voorwaarden door, voordat u de aanvraag voor het openen van een rekening start:

 • Minimumleeftijd van 18 jaar
 • Voor een enkele of gezamenlijke rekening geldt minimumstorting (of portefeuilleoverboeking) van € 3.000 of meer
 • Wanneer u in complexe producten wenst te handelen, zoals opties en futures, heeft u minimaal 2 jaar beleggingservaring nodig

Sluit dit aan bij u? Dan helpen wij u graag het maximale uit uw beleggingsportefeuille te halen.


Checklist beleggingsrekening openen
Veelgestelde vragen over het openen van een beleggingsrekening

FAQ: Beleggingsrekening openen

Welke documenten en gegevens zijn vereist om een beleggingsrekening te openen?
 • IBAN: vanwege de algemene due diligence-vereisten van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dient u het IBAN nummer van de bankrekening die u als tegenrekening wenst te gebruiken op te geven.
 • Kopie van uw identiteitskaart of paspoort: een rijbewijs wordt niet geaccepteerd.
 • Gezamenlijke rekening: in het geval van een gezamenlijke rekening zijn de nodige documenten vereist van beide aanvragers.
Is het mogelijk om effecten over te boeken?

Om uw effecten over te boeken, moet u eerst een beleggingsrekening via LYNX openen. Meer informatie vindt u hier: portefeuille overboeken.

Welke typen beleggingsrekeningen zijn er beschikbaar?

Particuliere beleggers kunnen een individuele of gezamenlijke rekening openen via LYNX. Bedrijven, verenigingen en stichtingen kunnen via LYNX een zakelijke rekening openen. In beide gevallen heeft de keuze uit een cash of margin rekening.


Service

Heeft u hulp nodig of heeft u vragen over het openen van een beleggingsrekening?

LYNX Klantenservice: neem contact op voor uw vragen

Neem dan gerust contact op met ons serviceteam.

Onze persoonlijke en deskundige klantenservice helpt u bij alle vragen over het openen van een beleggingsrekening, het inleggen van orders en het handelsplatform. Neem contact met ons op via telefoon, email of chat.

Bel ons

+31 (0)20 6251524

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 22:00

Waarom een beleggingsrekening openen via LYNX?

Uitgebreide handelsmogelijkheden

 • Toegang tot 150 beurzen wereldwijd
 • Uitgebreid productaanbod
 • Stabiel en betrouwbaar handelsplatform
 • Mobiele trading apps
 • Handige trading tools

Scherpe tarieven

 • Lage transactiekosten
 • Opties vanaf € 0,79 aandelen vanaf € 6,00
 • Gratis dividenduitkering
 • Telefonische orderondersteuning

Service, educatie & inspiratie

 • Persoonlijke & vakkundige service
 • Uitgebreid Service Center
 • Informatief Beurs & Kennisportaal
 • Masterclasses & deskundige analyses
 • Nieuwsbrieven van internationale experts

Er kan een minimale maandelijkse activiteitsvergoeding (tot EUR 5,00 voor particuliere en gezamenlijke rekeningen en tot EUR 15,00 voor zakelijke rekeningen), externe product- en spreadkosten of andere vergoedingen van toepassing zijn. Zie voor meer informatie onze tarievenpagina.[else country=”be”][/if]