Goudprijs verwachting 2021 – Waar gaat de goudprijs heen?

Dit artikel wordt regelmatig geüpdatet met de laatste stand van zaken. 

De goudprijs is in de eerste maanden van 2021 gedaald, maar lijkt nu aan een inhaalrace gestart. De toenemende inflatie zorgt voor een grondstoffenhausse waar ook het glanzende metaal van weet te profiteren.

In dit artikel bespreken we de verwachtingen voor de goudprijs voor 2021. We bekijken zowel de fundamentele beweegredenen als de technische signalen die de grafiek geeft.

De volgende onderwerpen worden besproken:

Goudprijs verwachting

Recente goudprijs ontwikkelingen – update 28 mei 2021

De afgelopen maanden zijn diverse grondstoffenprijzen hard opgelopen. Voor veel bruikbare grondstoffen is dit een logisch gevolg van de heropening van diverse economieën, waardoor de vraag naar deze grondstoffen weer is toegenomen. Als de vraag naar goederen en diensten toeneemt, stijgt de prijs van goederen en diensten, evenals de prijs van de grondstoffen die worden gebruikt om die goederen en diensten te produceren.

Stijgende grondstoffenprijzen zijn een goede leading indicator van inflatie. De prijzen reageren snel op economische veranderingen, zoals een toename van de vraag. Omdat grondstoffenprijzen doorgaans stijgen wanneer de inflatie versnelt, bieden ze ook enige bescherming tegen de gevolgen van inflatie. Goud wordt ook nog wel eens gezien als een hedge tegen het monetaire systeem. De lage rente in combinatie met een stijgende inflatie en de massale opkoopprogramma’s maken het glanzende metaal populair bij beleggers.

Stabiele rente en zwakkere dollar stuwen goud

De goudprijs is de afgelopen periode hard opgelopen en niet geheel toevallig werd eind maart de top gezet in de Amerikaanse rente. Beleggers geloven namelijk dat hogere rentetarieven negatief uitpakken voor goud, vanwege de toegenomen concurrentie van hoger renderende beleggingen. Nu de rente al even stabiel ligt, komt dat de goudprijs ten goede. Uit historische data op de lange termijn blijkt er echter geen relatie te bestaan tussen de rente en goud. De goudprijs biedt historisch gezien over een langere periode wel redelijk bescherming tegen inflatie.

Eveneens begon vanaf april de euro/dollar koers weer op te lopen, wat ook positief is voor de goudprijs. In mei werd ook nog eens bekend dat de consumentenprijzen in april in de VS met maar liefst 4,2% zijn gestegen. De veel hoger dan verwachte inflatie was voor centrale banken echter geen reden om het ‘dovish’ monetaire beleid te laten varen. In plaats daarvan wuift de Federal Reserve de hogere inflatie weg als een tijdelijk effect.

Wat echt belangrijk is voor goud, zijn de reële rentetarieven. Het reële rentetarief is het rentetarief dat een investeerder, spaarder of kredietverstrekker ontvangt, nadat rekening is gehouden met inflatie. Nu de rentes laag zijn, maar de inflatie hoog, is dat een uiterst positieve cocktail voor de prijs van goud. In mei is de goudprijs dan ook uit het dalende trendkanaal van de afgelopen 10 maanden gebroken.

Zwakke dollar stuwt goudprijs

In 2020 en 2021 profiteerde de goudprijs van de verzwakking van de dollar. Een verzwakking van de dollar wordt al decennia lang als positief beschouwd voor goud. Hoe zit dat eigenlijk? 

De Verenigde Staten hebben meer goud in handen dan enig ander land, maar het is niet het land dat het meeste goud produceert (dat is China). Bovendien wordt goud standaard afgerekend in dollars op de financiële markten. De Verenigde Staten moeten daarom veel van hun goud importeren en dan komt er een zwakkere dollar in het spel. Als de dollar verzwakt, dan moeten er meer dollars betaalt worden voor hetzelfde goud. Als bedrijven meer dollars moeten betalen om goud in te voeren, is de kans groot dat de prijs van goud omhoog gaat (in ieder geval op de Amerikaanse markten). Daarom is er historisch gezien een omgekeerde correlatie tussen de Amerikaanse dollar en goud.

Om deze reden valt er ook wel een casus te maken dat een verzwakking van de Amerikaanse dollar een symptoom is van de werkelijke monetaire inflatie. De stijgende inflatie is goed voor de goudprijs in nominale termen (met inflatie) en het kan eventueel ook een positief effect hebben op de voor inflatie gecorrigeerde goudprijs als het vertrouwen in de economie afneemt. Mensen hebben daardoor de neiging om het goud te gebruiken als een veilige haven wanneer de dollar verzwakt.

Met andere woorden: een zwakkere Amerikaanse dollar kan een zorgwekkend teken zijn voor Amerikaanse consumenten en voor buitenlandse fabrikanten die afhankelijk zijn van de Amerikaanse vraag. Aan de andere kant is het een goed teken voor iedereen die investeert in goud, zilver of andere edelmetalen. Beleggers moeten de ontwikkelingen van de dollar dus nauwlettend in de gaten houden.

Sinds 7 januari is de dollar weer wat aangetrokken. Dat is dan ook één van de redenen dat de goudprijs sinds die datum weer een kleine daling liet zien.

Wat is goud?

Goud is misschien wel het belangrijkste edelmetaal ter wereld. Met edel doelt men op het feit dat het metaal niet of nauwelijks kan worden aangetast door bijvoorbeeld roest of corrosie. Goud is dan ook roestvrij, en wordt daarom ook gezien als ‘de koning der (edel)metalen’. Zilver is iets minder edel en kleurt daarentegen na verloop van tijd zwart, wat overigens dan wel weer opgepoetst kan worden. Er wordt al duizenden jaren om goud gevochten. Zowel de uiterlijke aantrekkingskracht en schaarste maken het metaal gewild. Het glanzende metaal heeft eeuwenlang gefungeerd als betaalmiddel. Tot ongeveer halverwege de 20e eeuw na Chr. werd goud zelfs nog veelvuldig gebruikt voor munten. In de afgelopen honderden jaren is goud vaak gekoppeld aan betaalmiddelen, ook wel gouden standaard genoemd.

Goud is een schaars edelmetaal dat niet kan worden bijgedrukt of geproduceerd. Al het goud is namelijk al aanwezig op aarde sinds het ontstaan van de planeet zelf. Gek genoeg is goud niet gevormd op de aarde, omdat voor het ontstaan ervan fusiereacties nodig zijn. Er vinden kernfusiereacties plaats in de kern van sterren, maar deze kernfusiereacties voorzien niet in genoeg energie voor de productie van goud. Goud ontstaat nadat sterren hun ‘leven’ beëindigen in een supernova-explosie. Tijdens deze explosie worden er door middel van kernreacties zware metalen gevormd, waaronder goud. Na de explosie worden stofdeeltjes met daarin minuscule beetjes goud de ruimte in geslingerd.

Hoe komt de goudprijs tot stand?

Goud wordt door de wereld/beleggers gezien als hedge in tijden van onzekerheid. Goud biedt namelijk bescherming tegen inflatie, valutarisico’s en beursdalingen. Veel beleggers hebben liever geen goud in de portefeuille, aangezien het niet rendeert. Het glanzende metaal geeft namelijk geen dividend, dus enkel koerswinsten kunnen zorgen voor rendement. Fundamenteel gezien is het erg lastig om te zeggen wat de intrinsieke waarde van goud is. Uiteraard zijn er wel productiekosten, maar daarna komt de prijs simpelweg tot stand door vraag en aanbod.

De goudprijs wordt wereldwijd het vaakst uitgedrukt in dollars. Maar sinds de invoering van de euro wordt de goudprijs steeds vaker in euro’s uitgedrukt. De euro/dollar koers kent namelijk flinke schommelingen, waardoor deze ook van grote invloed kan zijn op de goudprijs. De goudprijs wordt uitgedrukt in troy per ounce en 1 troy ounce staat gelijk aan 31,1034768 gram. Indien de goudprijs bijvoorbeeld op $ 1.400 staat, betaal je dus $ 1.400 voor iets meer dan 31 gram goud.

Goud als store of value 

Goud wordt door beleggers vaak ook gezien als store of value (koopkrachtreserve). Deze term verwijst naar de functie van geld of andere assets die die ko-opkracht in de toekomst kunnen behouden. Om bruikbaar te zijn als store of value moet deze gemakkelijk bewaard kunnen worden en op een later tijdstip opnieuw even gemakkelijk tevoorschijn kunnen worden gehaald. Ook moet de reserve, eenmaal weer tevoorschijn gehaald, een voorspelbaar gebruiksgemak bieden. Goud is geliefd als store of value vanwege zijn zeldzaamheid, wat het risico van devaluatie door bijvoorbeeld een (grote) toename van het aanbod vermindert.

Systeem van Bretton Woods

De laatste keer dat de goudprijs werd gekoppeld aan een betaalmiddel was in 1944. Toen werd de goudprijs gekoppeld aan de Amerikaanse dollar door middel van het systeem van Bretton Woods. Het financieel-economische akkoord voorzag in de invoering van een stelsel van vaste wisselkoersen. Het bijzondere aan dit akkoord was dat alleen de dollar tegen een vaste hoeveelheid goud kon worden ingewisseld bij de Amerikaanse Centrale Bank. Voor alle andere valuta werd wel een vaste wisselkoers met de dollar bepaald, maar deze waren niet direct inwisselbaar tegen goud. Indirect betekende het systeem van Bretton Woods de herinvoering van de goudstandaard.

Met de oprichting van het Bretton Woods systeem ontstonden ook het IMF en de Wereldbank. Het IMF kreeg als rol om snel en doeltreffend in te grijpen bij een acute financiële crisis. De Wereldbank was vooral bedoeld om investeringen in onderontwikkelde landen te financieren.

Goudprijs verwachting - Bretton Woods systeem - goudprijs per gram

Einde Bretton Woods

Het systeem van Bretton Woods werd tussen 1971 en 1973 weer ontmanteld, nadat de VS eenzijdig de inwisselbaarheid van dollars voor goud staakten. Hoewel goud niet kan worden bijgemaakt leverde de koppeling aan de dollar uiteindelijk wel een probleem op. Doordat de Amerikaanse overheid vanwege de Vietnamoorlog besloot vele dollars bij te drukken, ontstond er twijfel over de gouden standaard. Door de vele naoorlogse leningen verstrekt door de VS ontstond er een enorme dollartoevoer richting Amerika. Op deze manier ontstond er een groot tekort op de Amerikaanse betalingsbalans en kwam de stabiliteit van de dollar in gevaar.

Daarom begonnen vele landen in Europa, in mei 1971 de vaste koers ten opzichte van de dollar ongedaan te maken. Regeringen begonnen snel hun dollarvoorraden om te zetten in goud, waardoor de grote goudvoorraad in de Verenigde Staten sterk afnam. Tot op de dag van vandaag heeft De Nederlandsche Bank mede hierdoor ontzettend veel goud in de kluis liggen. Een van de grootste klappers kwam in 1971 toen het Verenigd Koninkrijk drie miljard dollar in goud omzette. Dit kon het systeem niet meer aan en de Amerikanen zagen zich genoodzaakt de goudstandaard los te laten, een beslissing die de Nixon-schok genoemd wordt. In 1973 gingen de deelnemende landen over op het huidige stelsel van zwevende wisselkoersen, die ten opzichte van elkaar dagelijks van waarde konden veranderen.

Goudvoorraad Nederland

Veel landen en centrale banken houden goudreserves aan opslag van waarde. De hoeveelheid goud in de kluizen van dergelijke instanties als valutareserve was in juli 2017 meer dan 33.000 ton. De Nederlandsche Bank (DNB), met de Nederlandse Staat als enige aandeelhouder, heeft een goudreserve van 612,5 ton. Het grootste deel van dit goud bevindt zich in het buitenland. In de kelders van DNB aan het Frederiksplein in Amsterdam ligt 195 ton. Dat is 30,8% van de totale Nederlandse goudreserve. De rest wordt bewaard bij de Federal Reserve in New York (31,3%), de Bank of Canada in Ottawa (19,8%) en de Bank of England (18,1%)

De Nederlandsche Bank zelf noemt de goudvoorraad een ‘appeltje voor de dorst’. “Als het hele systeem instort, biedt de goudvoorraad een onderpand om opnieuw te beginnen. Goud geeft vertrouwen in de kracht van de balans van de centrale bank. Dat geeft een veilig gevoel.”, aldus de DNB. 

Hoe heeft de Goudprijs zich bewogen in het verleden?

Vanaf de loskoppeling met de dollar is de goudprijs enorm gestegen. Tussen 1973 en 1980 steeg de goudprijs van zo’n $ 100 naar ruim $ 800 per troy ounce. In de 20 jaren daarna daalde goud en bewoog het voornamelijk zijwaarts zo rond de $ 400. Vanaf 2000 begon de goudprijs weer te stijgen en in 2011 bereikte het glanzende metaal een hoogtepunt van $ 1.900. De goudprijs daalde even fors in 2008 tijdens het hoogtepunt van de financiële crisis. In de jaren erna bleef goud toch in trek bij beleggers die het metaal zien als veilige haven.

Goudprijs afgelopen 10 jaar

Tussen 2011 en 2019 konden maar weinig beleggers plezier beleven aan goud. De goudprijs daalde tot een dieptepunt van $ 1.050 in november van 2015. De daling van 45% lijkt extreem, maar is in het zeer lange termijn plaatje een vrij normale correctie te noemen. Tussen 2000 en 2011 steeg de goudprijs tenslotte met ruim 600%, dus dan is zo een stevige correctie niet vreemd. Goud dat traditioneel als veilige haven wordt beschouwd, was de afgelopen jaren minder populair door het beleid van de centrale banken. De lage rente en het herstel van de economie maakte goud tot een onaantrekkelijke belegging. Het ondersteunende beleid van de centrale banken maakte aandelen aantrekkelijk en daardoor zagen we dus een uitstroom van goud naar aandelen en vastgoed.

Asset inflation / vermogensinflatie

Fundamenteel gezien kunnen we de stijging van goud verklaren door de toegenomen onzekerheid over de economie. De extreem lage rentes van centrale banken baart beleggers zorgen. Blijkbaar is de economie niet zo sterk of gezond als we denken. De forse stimuleringsaankopen brengen bovendien veel nieuw geld in het systeem en daardoor denken veel beleggers nu dat inflatie op de loer ligt.

Hoewel de officiële cijfers in 2019 en 2020 nauwelijks inflatie lieten zien, leek het eerder te gaan om asset inflation. Dat begrip duidt erop dat assets ofwel bezittingen fors in waarde stijgen. Vermogensinflatie is een economisch fenomeen waarbij de prijzen van activa aanhoudend stijgen. Deze prijsinflatie is echter niet terug te vinden in de klassieke indices, die alleen de prijsontwikkeling van consumptiegoederen weerspiegelen. Sinds 2021 is er wel sprake van inflatie en ook dat lijkt positief uit te pakken voor goud.

Hedge tegen geldsysteem

De crisis in 2008 heeft een behoorlijke impact gemaakt en ook geloven vele beleggers dat het monetaire systeem een nieuwe crisis mogelijk niet zal overleven. Dit zien we ook terug als we kijken naar de populariteit van de Bitcoin. De digitale munt wordt de laatste tijd steeds vaker aangeprezen als het ‘digitale goud’. Een belegging in goud en of bitcoin wordt daarom steeds vaker gezien als een hedge tegen het omvallen van het ‘systeem’.

China en Rusland kopen in rap tempo goud

Opvallend is het feit dat China de afgelopen jaren de grootste koper van goud was. Enkel in 2017 en 2018 kocht het land geen nieuw goud. In 2019 is het land echter weer begonnen met het opkopen van goud. De Chinese centrale bank kocht de afgelopen 6 maanden voor honderden miljoenen aan goud. In juni was de goudvoorraad toegenomen van 61,10 miljoen troy ounce tot 61,61 miljoen troy per ounce. Dit vertegenwoordigt een waarde van zo’n $ 700 miljoen.

Niet alleen China, maar ook Rusland kocht de afgelopen jaren voor miljarden aan goud. De goudreserves van Rusland vertegenwoordigen een waarde van zo’n $ 100 miljard en zijn daarmee goed voor circa 20% van de totale reserves van het land. Rusland heeft momenteel zelfs meer goudreserves dan dollars. Centrale banken van China en Rusland zijn daarmee de grootste afnemers van goud.

Goudprijs verwachting 2021- Goud China - Goud rusland

Technische analyse van de goudprijs: grafiek goudprijs lange termijn

Aangezien er ontzettend veel factoren invloed hebben op de goudprijs is het erg lastig om de toekomstige goudkoers te voorspellen op basis van fundamentele analyse. Technische analyse is daarom uitermate geschikt om uitspraken te doen over de mogelijke toekomstige koersontwikkeling van de goudprijs.

Op de langetermijngrafiek kunnen we goed zien dat de goudkoers tussen 2013 en 2019 min of meer zijwaarts heeft bewogen tussen $ 1.050 en $ 1.400. Echter in 2019 is daar verandering in gekomen. Sinds het dieptepunt van goud eind 2015 wist de koers in 2016 en 2018 hogere bodems te vormen. Deze hogere bodems signaleerden toen al toenemende vraag naar goud. Tegelijkertijd vormde de goudprijs in die periode licht lagere koerstoppen. Deze zware schuine weerstandslijn die in 2019 werd doorbroken, lag rond $ 1.350. De doorbraak gaf het startsignaal van een nieuwe bullmarkt voor de goudprijs. In vorige updates sinds begin 2019 heb ik meerdere malen aangegeven dat ik een nieuwe all-time high van de goudprijs verwachtte. Deze is nu bereikt en in de analyse hieronder zal ik mijn nieuwe verwachting geven.

Goudprijs verwachting 2021

De goudprijs heeft vorig jaar een nieuwe all-time high gevormd rond $ 2075 en is vervolgens gaan corrigeren. Tijdens deze correctie is de koers weer ver onder de toppen uit 2012 rond de $ 1800 terechtgekomen, waarmee de kracht van de stijging afnam. Zoals we hebben gezien in de grafiek bovenaan dit artikel is de goudprijs maar liefst 10 maanden lang in een neerwaarts trendkanaal langzaam omlaag gegaan. Rond de $ 1676 heeft goud dit jaar eindelijk steun gevonden op de stijgende trendlijn van de afgelopen jaren.

Vanaf hier is de goudprijs een flinke opleving gestart en vervolgens werd het dalende trendkanaal doorbroken, wat mogelijk nog altijd als een lange termijn bull flag beschouwd mag worden. De uitbraak heeft een technische verbetering opgeleverd en een aanval op de all-time high lijkt aannemelijk. Op de lange termijn (12-18 maanden) kan het Fibonacci niveau rond $ 2300 mogelijk als koersdoel worden beschouwd. Het technische plaatje van goud blijft positief, zolang de koers boven de low op $ 1676 blijft.

“Jullie platform is één van de weinige platformen waarop je in Nederland direct in Australische goudmijnaandelen kan handelen.” – Willem Middelkoop over LYNX

Willem Middelkoop

Hoe kunt u goud kopen en beleggen in goud?

Goud is het meest beroemde metaal en behoort tot een van de meeste liquide markten ter wereld. De manieren om te beleggen in het glanzende metaal zijn eindeloos. Hieronder licht ik ze toe.

Fysiek goud kopen

Wellicht de bekendste manier is het kopen van fysiek goud. Via verschillende winkels en bedrijven is het mogelijk om fysiek goud te kopen in de vorm van goudstaven of gouden munten. Nadeel hiervan is dat u dit goud ergens veilig moet kunnen opslaan, waar in het algemeen kosten voor in rekening worden gebracht. Omdat deze vorm van beleggen in goud veel rompslomp en kosten met zich meebrengt, zijn er andere manieren in het leven geroepen om in te kunnen spelen op de goudprijs.

Futures

Afgeleide producten waarmee u kunt inspelen op de goudprijs, zoals futures, worden veel gebruikt door handelaren. De meest bekende is de future op de goudprijs (GC). Dagelijks worden honderdduizenden contracten verhandeld, waardoor deze future maatgevend is voor de totstandkoming van de goudprijs. Deze future vertegenwoordigt 100 keer de onderliggende waarde, waardoor u bij 1 punt beweging $ 100 verdient/verliest.

De future heeft een fysieke levering, wat inhoudt dat u daadwerkelijk goud thuis geleverd krijgt als het contract expireert. Omdat de meeste beleggers niet op een vrachtwagen vol goud zitten te wachten, is dit via het LYNX Handelsplatform niet mogelijk om deze future te laten expireren. Vier weken voor de expiratie van de future kunt u via LYNX niet meer handelen in dit product. Zo’n twee dagen voor deze “cutoff” worden uw posities automatisch gesloten om fysieke levering te voorkomen.

Opties en turbo’s

Opties en turbo’s zijn andere derivaten die u in staat stellen op bewegingen in de goudprijs in te spelen. Uiteraard kunt u deze producten via het LYNX Handelsplatform aan- en verkopen. Vaak handelt u middels deze producten met een grote hefboom, waardoor voorzichtigheid op zijn plaats is.

Beleggen in goud via een ETF

Een Exchange-Traded Fund (afgekort ETF) is een mandje beleggingen dat net als een aandeel wordt verhandeld op de beurs. Een ETF wordt in het algemeen gebruikt om een specifieke marktindex te volgen, waardoor deze producten vaak indextrackers genoemd worden. Er zijn echter ook ETF’s die andere onderliggende waarden volgen. Zo kan iemand die in goud wil beleggen een ETF kopen die de goudprijs bijvoorbeeld één-op-één volgt.

Voor trackers op het edelmetaal bestaan twee soorten, Bullion-Backed en Nonbullion-Backed trackers. Het verschil tussen beide is dat Bullion-Backed ETF’s fysiek goud aanhouden en Nonbullion-Backed trackers financiële instrumenten als onderpand gebruiken. Hieronder ziet u 4 bekende ETF’s die via LYNX verhandelbaar zijn. De SPDR Gold Shares ETF is genoteerd in dollars en de ETFS Physical Gold in euro’s. Beide zijn Bullion-Backed ETF’s. De kosten die jaarlijks worden berekend, vindt u terug als Expense Ratio. Deze kosten worden in de koers van de ETF verwerkt. (Vanwege Europese regelgeving kunt u enkel nog via opties handelen in de Amerikaanse ETF’s)

 Afkorting   Naam   Onderpand   Expense Ratio   Valuta 
 GLD  SPDR GOLD SHARES  Fysiek  0,40%  USD
 PHAU  Wisdomtree PHYSICAL GOLD  Fysiek  0,39%  EUR
GOLD  Amundi Physical Gold ETC  Fysiek  0,19%  EUR
4GLD Xetra-Gold  Fysiek  0,36%  EUR

Beleggen in goudmijnaandelen

Daarnaast is het mogelijk om aandelen te kopen van goudmijnbedrijven. Deze bedrijven profiteren enorm bij een stijgende goudprijs, aangezien zij het edelmetaal delven. Door aandelen te kopen van deze bedrijven speelt u dus indirect in op de goudprijs. Deze goudmijnaandelen kunt u ook zien als goud met een hefboom. De koersen van deze goudmijnaandelen bewegen vaak veel heftiger, waardoor de koersuitslagen zowel naar boven als beneden met een multiplier van minstens 3 bewegen. Hieronder vindt u een overzicht van de vijf grootste goudmijnaandelen die via LYNX verhandelbaar zijn.

Bekijk ook zeker het artikel: Beste goudmijnaandelen 2019.

 Afkorting  Naam
 AGG  AngloGold Ashanti Ltd.
 GG  Goldcorp Inc.
 ABX  Barrick Gold Corp.
 NEM  Newmont Mining Corp.
 FNV  Franco-Nevada Corp.

LYNX Masterclass: De kijk van Willem Middelkoop op de huidige grondstoffenmarkt

Op dinsdag 20 augustus is Willem Middelkoop opnieuw te gast in de LYNX Studio. Eind vorig jaar wees de grondstoffengoeroe al op de grootste onderwaardering van grondstoffen in 50 jaar tijd. Nu ruim een half jaar later is hij terug en lijkt hij gelijk te krijgen. Jarenlang stonden de prijzen van goud en zilver onder druk. Nu de onrust in de wereld weer toeneemt vluchten beleggers massaal weer richting de traditionele veilige havens.

Tijdens deze LYNX Masterclass geeft Willem Middelkoop, oprichter van het Commodity Discovery Fund, tekst en uitleg en vertelt hij u alles wat u moet weten over beleggen in grondstoffen.

Zelf inspelen op de goudprijs?

Via het handelsplatform van LYNX kunt u op verschillende manieren beleggen in goud. U kunt inspelen op de goudprijs door middel van aandelen, opties, futures, ETF’s, CFD’s en Sprinters. Bekijk ons aanbod.

Profiteert goud van de onrust op de beurzen

Beleggingsspecialist LYNX

Justin Blekemolen is beleggingsspecialist bij LYNX Beleggen. Hij schrijft columns over actuele onderwerpen op de beurs en bespreekt dagelijks het laatste beursnieuws in de LYNX Morning Call. Zijn columns zijn te volgen via het LYNX Kennisportaal en zijn persoonlijke Twitter.  In het verleden is Justin meerdere jaren actief geweest als technisch analist bij IEX en de Tostrams Groep.

Gerelateerde artikelen

Contact icon Bel gratis naar
0800 2030
Contact icon E-mail naar
info@lynx.nl
Contact icon Chat met een
LYNX medewerker
  Ontvang gratis het eBook "Succesvol beleggen met opties".
Optieboek

Schrijf u in voor onze wekelijks nieuwsbrief en ontvang gratis het eBook "Succesvol beleggen met opties".
Ik geef toestemming aan LYNX B.V. (“LYNX”) om mij wekelijks het LYNX weekoverzicht op zondag en 5 beleggingsideeën op dinsdag toe te sturen en te benaderen (per e-mail) over de mogelijkheid om een beleggingsrekening te openen via LYNX door het bovenstaande formulier te versturen. LYNX kan dan bijvoorbeeld extra informatie geven over haar diensten, evenementen of een interessante aanbieding doen.
  Ontvang het eBook

Let op: Uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens is niet vereist voor het openen van een rekening via LYNX. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door (onder meer) een e-mail te sturen naar marketing@lynx.nl. LYNX deelt uw gegevens niet met commerciële partners. Klik hier voor meer informatie over hoe LYNX omgaat met uw persoonsgegevens.

×