Koers NN Group omhoog na goede resultaten en hoger dividend

De koers van NN Group NV is na het tonen van hun financiële resultaten omhoog geschoten. De goede resultaten en het hogere dividend hielpen de koers omhoog. De waardering blijft echter laag en de is onzekerheid hoog door de lage rente. Analyses van verzekeraars zijn doorgaans lastig, omdat hun balansen ondoorzichtig zijn en dit helpt de waardering niet.

In dit artikel vertel ik over beleggen in verzekeraars en in het specifiek over het aandeel NN Group.

De onderwerpen die besproken worden in dit artikel:

Verzekeraars en aandeel Aegon

Nieuws aandeel NN Group

Update 13 februari 2020: jaarcijfers NN Group goed ontvangen na hoger dividend

NN Group heeft goede cijfers laten zien. De onderliggende winst steeg met 10,3% en de kosten zakten weg. Sinds 2016 zijn de kosten met € 360 miljoen gedaald van € 1970 miljoen naar € 1610 miljoen. Het dividend groeide sinds 2015 met 9% per jaar van € 1,51 naar € 2,16. De laatste verhoging was met 13,7% een stuk hoger dan gemiddeld. Daarnaast koopt NN Group veel eigen aandelen terug. Vanaf heden hebben ze bovendien een nieuw beleid om elk jaar € 250 miljoen aan aandelen terug te kopen. € 250 miljoen is bij de huidige marktwaarde van € 12,3 miljard iets meer dan 2%.

De kapitaalpositie van NN Group is ondanks overnames nog steeds aantrekkelijk met een solvency ratio (solvabiliteitsratio) van 218%. Dit is lager dan de 230% die we eind 2018 zagen. De verlaging is voornamelijk veroorzaakt door de grote uitkeringen aan aandeelhouders. Daarnaast hadden de markten invloed op de solvency ratio. De lage rente en kredietspreads drukken de solvency ratio’s van alle verzekeraars. Ondanks deze problemen weet NN Group toch goede resultaten te boeken. Met name de niet-levensverzekeringen in Nederland lieten in 2019 een uitstekend resultaat zien. Het operationeel resultaat steeg in deze divisie van € 94 miljoen naar € 203 miljoen.

Levens- vs. schadeverzekeraars

In de wereld van verzekeraars zijn er grofweg twee smaken: de levens- en de schadeverzekeraars. Vaak zijn dit verschillende bedrijven, maar tegenwoordig ontstaat er meer overlap waarbij spelers beide producten aanbieden. Levensverzekeraars keren geld uit bij overlijden, terwijl schadeverzekeringen uitkeren bij schade. Een ongevallenverzekering is dus in de meeste landen, waaronder Nederland, geen levens- maar een schadeverzekering. Levensverzekeraars specialiseren zich in het inschatten van de levensverwachting. Mensen die langer leven, betalen langer premie en kunnen dus ook bij een lagere premie winstgevend zijn. Schadeverzekeraars doen vergelijkbare berekeningen, maar dan voor andere producten zoals de inboedel- en autoverzekering. NN Group biedt zowel levens- als schadeverzekeringen aan. De levensverzekeringen zijn op dit moment het grootst, maar gezien het feit dat andere takken groeien terwijl de levensverzekeringen krimpen, zal deze verhouding verschuiven.

Er zijn twee grote verschillen tussen levens- en schadeverzekeraars. Ten eerste kunnen levensverzekeraars klanten niet behouden na een claim. Daarnaast is de vaststelling van de schade veel eenvoudiger. Hierdoor komt bij een levensverzekeraars nog meer de nadruk op de berekeningen te liggen. De periodes dat deze verzekeringen lopen zijn bovendien vrij lang, waardoor ook het verwachte rendement op de verzekering een belangrijke rol speelt. Hogere rentes zorgen voor hogere verwachte rendementen en dus kunnen verzekeraars lagere premies rekenen.

De huidige lage rente maakt levensverzekeringen dus een stuk minder aantrekkelijk en raakt daarmee de verzekeraars.

Flexibiliteit bij verzekeraars rond waardering bezittingen

Verzekeraars weten zelf het best hoe risicovol de producten zijn die ze verkopen. Toezichthouders controleren op de kapitaaleisen, maar verzekeraars beslissen zelf of ze producten aanbieden en tegen welke prijs. De verleiding bij verzekeraars is dan ook groot om uit te gaan van te hoge rendementen. Zo kunnen ze immers marktaandeel van concurrenten afpakken en de concurrentie is geneigd mee te gaan met lagere prijzen.

De verliezen die voortvloeien uit deze rooskleurige voorspellingen worden meestal pas jaren later ontdekt, waarna de balans versterkt moet worden. Dit is een groot risico bij verzekeraars en daarom is het van groot belang dat het management op waarde wordt geschat. Het management van een verzekeraar is namelijk in staat het bedrijf er veel beter uit te laten zien dan het daadwerkelijk is.

Vertrouwen is voor verzekeraars heel belangrijk, want niemand sluit verzekeringen af bij een partij die failliet dreigt te gaan. Deze combinatie van vertrouwen en flexibiliteit bij berekeningen zorgt ervoor dat verzekeraars uit het niets kunnen omvallen. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij Delta Lloyd, dat in korte tijd veel van haar beurswaarde verloor en toen werd overgenomen door NN Group.

Koers aandeel NN Group

De koers van het aandeel NN Group is achtergebleven bij de markt. Het aandeel zakte weg en had last van de lage rente. Het stevige dividend helpt de pijn te verzachten. Toch doet het forse koersverlies in 2019 pijn. Recent wist het aandeel NN Group echter fors te herstellen. De jaarcijfers waren beter dan analisten verwachtten en ook beter dan die van concurrent Aegon. Het aandeel NN Group blijft last hebben van de lage rente, maar de groei door overnames en het inkopen van aandelen verzwakt dit effect. De hogere beurskoersen zijn bovendien goed voor verzekeraars die de ontvangen verzekeringsgelden stoppen in financiële bezittingen, zoals onder andere aandelen, maar voornamelijk obligaties.

Dividend aandeel NN Group

NN Group verhoogde het dividend met 13,7% en hierdoor komt het dividend uit op € 2,16 per aandeel. NN Group heeft sinds haar afsplitsing van ING het dividend elke keer verhoogd. In 2014 werd enkel een einddividend uitgekeerd. Vanaf 2015 groeide het dividend per aandeel met 9% per jaar van € 1,51 naar € 2,16 in 2019. Het dividendrendement is op dit moment 5,45% en is daardoor vrij aantrekkelijk. Naast het dividend keert NN Group geld uit aan aandeelhouders door middel van een aandelen inkoopprogramma. Hierdoor daalt het aantal uitstaande aandelen en kan het dividend per aandeel omhoog, terwijl de kosten gelijk blijven. In de toekomst wil NN Group elk jaar voor € 250 miljoen aan aandelen inkopen. Dit betekent dat het aantal uitstaande aandelen bij de huidige koers met ongeveer 2% daalt.

Waardering aandeel NN Group

De goede resultaten, gekoppeld aan de achterblijvende koers, zorgen voor een lage waardering. De samengestelde ratio, die de winstgevendheid van een verzekeraar bepaalt, is duidelijk afgenomen. Dit zorgt voor een hogere winstgevendheid en een stevigere buffer voor tegenvallers. Een ratio van 100 betekent break-even. NN Group heeft haar ratio naar beneden weten te werken en kwam uit op een ratio van 95,30 in 2019. De tastbare boekwaarde is opgelopen tot € 109 per aandeel en dit betekent dat de huidige marktprijs 34% van de boekwaarde bedraagt. NN Group wordt bovendien gewaardeerd op 6,34 maal de winst. Echter, de verwachting is dat deze winst in de toekomst weer wat zal afnemen.

Recente resultaten aandeel NN Group

De recente jaarresultaten lieten wederom groei zien. In 2018 zagen we 30,5% groei dankzij de overname van Delta Lloyd en in 2019 was er nog steeds een omzetgroei van 5,7%. De winstontwikkeling bleef wel wat achter, maar nam desondanks ook met 3,3% toe. De winst bij de levensverzekeringen nam iets af van € 972 miljoen naar € 922 miljoen. Deze daling werd echter gecompenseerd door hogere winsten bij de Nederlandse schadedivisie. Daar verdubbelde de winst ruim van € 93 naar € 203 miljoen. Deze stijging is deels te verklaren door de schade die in 2018 door zwaar weer werd geleden. Op Europese schaal ging het ook redelijk goed. Daar steeg de winst van € 271 miljoen naar € 283 miljoen. Zelfs in Japan steeg de winst van de levensverzekeringen van € 167 miljoen naar € 218 miljoen. Bij banking en asset management zaten de resultaten tevens in de lift met een stijging van € 130 naar € 152 miljoen en van € 155 naar € 161 miljoen.

Met slimme overnames weet NN Group te groeien. Voorbeelden daarvan zijn Delta Lloyd,  de Tsjechische en Slowaakse activiteiten van Aegon en meer recent Vivat. Samen met Athora werd Vivat opgesplitst en NN Group krijgt de niet-levensactiviteiten van Vivat in handen voor € 416 miljoen.

Welk advies geven analisten het aandeel NN Group?

Hier de analyses en het advies van analisten over het aandeel NN Group. Analisten zijn zeer positief over het aandeel NN Group. Analisten zijn over het algemeen al vrij positief, maar bij NN Group is de stemming zelfs opvallend positief. Van de 21 analisten die het aandeel volgen geven er 13 het aandeel NN Group een koopadvies, 7 zijn neutraal over het aandeel NN Group en één analist geeft het aandeel NN Group een verkoopadvies. De afgelopen twee jaar is deze verdeling niet veel veranderd. Het koersdoel van de analisten over 12 maanden is € 40,01. Dit biedt een rendement van 9,1% op de huidige prijs van € 36,66. De recente stijging van de koers bij de jaarcijfers is mogelijk nog niet meegenomen in de koersdoelen. Het zou dus kunnen dat de koersdoelen nog naar boven worden bijgesteld door analisten.

Conclusie NN Group

Verzekeraars hebben vaak een troebele balans en daardoor is vertrouwen in het management van groot belang. Het vertrouwen van beleggers in NN Group is niet heel hoog gezien de lage waardering. De resultaten van NN Group zijn echter goed in een lastige markt. Mocht het vertrouwen in NN Group terugkomen, dan kunnen huidige beleggers in NN Group uitstekende rendementen tegemoet zien. De risico’s zijn echter dat de rente blijft zakken. Groei in Europa en de schadedivisie bieden ruimte om de krimp bij de levensverzekeringen op te vangen. De waardering is aantrekkelijk en het stijgende dividend blijft één van de redenen om het aandeel NN Group in de portefeuille op te nemen.

Het aandeel NN Group kopen bij LYNX?

Uiteraard kunt u bij LYNX het aandeel NN Group kopen. LYNX geeft u de mogelijkheid om in aandelen van bijna ieder beursgenoteerd bedrijf ter wereld te beleggen. U heeft toegang tot ruim 100 beurzen in meer dan 25 landen.

Aandeel Aegon

Beleggingsspecialist LYNX

Wubbe Bos is beleggingsspecialist bij LYNX. Naast het schrijven van artikelen over aandelen en het laatste beursnieuws, is hij betrokken bij het LYNX Educatieprogramma. Zijn artikelen zijn te volgen via het LYNX Kennisportaal en Twitter. Tevens schrijft Wubbe artikelen voor Beleggers Belangen en SeekingAlpha.

Meer:

Gerelateerde artikelen

Contact icon Bel gratis naar
0800 2030
Contact icon E-mail naar
info@lynx.nl
Contact icon Chat met een
LYNX medewerker
  Wekelijks gratis 5 beleggingsideeën ontvangen? Schrijf u in!
LYNX Weekoverzicht & 5 beleggingstips

Ik geef toestemming aan LYNX B.V. (“LYNX”) om mij wekelijks het LYNX weekoverzicht op zondag en 5 beleggingsideeën op dinsdag toe te sturen en te benaderen (per e-mail) over de mogelijkheid om een beleggingsrekening te openen via LYNX door het bovenstaande formulier te versturen. LYNX kan dan bijvoorbeeld extra informatie geven over haar diensten, evenementen of een interessante aanbieding doen.
  Ontvang wekelijks 5 belegigngsideeën

Let op: Uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens is niet vereist voor het openen van een rekening via LYNX. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door (onder meer) een e-mail te sturen naar marketing@lynx.nl. LYNX deelt uw gegevens niet met commerciële partners. Klik hier voor meer informatie over hoe LYNX omgaat met uw persoonsgegevens.

×