Een portefeuille overboeken: wat kost dat per broker?

In juli 2010 schaffen Binck en Alex, in navolging van LYNX, de kosten voor het overboeken van een effectenportefeuille af. Nu, bijna 6 jaar later, melden Binck en Alex effectenportefeuilles niet langer gratis over te gaan boeken. Een goed moment om dieper onderzoek te doen naar de kosten die verschillende brokers rekenen voor deze service.

Drempel voor consumenten

De maatregel van Binck en Alex is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Tijdens het afschaffen van de kosten in 2010 riepen deze brokers namelijk andere brokers en banken op om hun voorbeeld te volgen. Het niet rekenen van kosten voor het overboeken van een portefeuille neemt voor consumenten de drempel om over te stappen weg. Een drempel die, zo blijkt, de meeste brokers graag behouden.

 Kosten voor overboeken portefeuille naar andere broker *:
 LYNX  Gratis
 DeGiro  Kostprijs, met een minimum van € 100 per regel
 Binck  € 25,00 per regel
 Alex  € 25,00 per regel
 ABN Amro  € 27,23 per regel
 ING  € 50,00 per regel
 Rabobank  € 22,50 per effect binnenlands effect/ € 55,00 per buitenlands effect

* Peildatum: 21 augustus 2018

In het onderzoek worden zeven Nederlandse brokers en banken met elkaar vergeleken. De kosten die zij in rekening brengen voor het overboeken van een portefeuille naar een andere broker variëren enorm. Doordat Binck en Alex zijn afgestapt van het gratis overboeken, is LYNX de enige broker die deze service zonder kosten in rekening te brengen aanbiedt. Bij ING (€ 50,00 per regel) en Rabobank (€ 55 per buitenlandse regel) liggen de kosten het hoogst.

Wanneer het gaat om het overboeken náár de broker of bank toe, is LYNX niet de enige partij die dit gratis aanbiedt. Enkel Rabobank en in sommige gevallen DeGiro rekenen hier wel kosten voor.

 Kosten voor overboeken portefeuille naar de broker toe*:
 LYNX  Gratis
 Binck  Gratis
 Alex  Gratis
 ABN Amro  Gratis
 ING  Gratis
 DeGiro  € 10 per regel (bij portefeuille van < € 3.000)
 Rabobank  € 22,50 per effect binnenlands effect/ € 55,00 per buitenlands effect

* Peildatum: 21 augustus 2018

De uitslag van dit onderzoek moge duidelijk zijn: brokers zien hun klanten liever blijven dan gaan en door het overgrote deel wordt het overstappen dan ook onaantrekkelijker gemaakt door het rekenen van hoge kosten voor het overboeken van een portefeuille.

Is overstappen van broker dan in zijn geheel niet aantrekkelijk? Dat hoeft niet. Twee brokers geven openlijk op hun website aan de gerekende overboekingskosten op zich te nemen. ABN Amro is bereid tot een maximum bedrag van € 1.500,00 te vergoeden. De overige brokers vergoeden niet of kunnen worden gecontacteerd naar de mogelijkheden tot vergoeding.

Brokers rekenen vaak extra kosten voor “speciale handelingen”. Naast het overboeken van uw portefeuille kunnen onder andere extra kosten worden gerekend voor het volgende :

  • Bewaarloon of service fee
  • Telefonische orders
  • Omwisselkosten bij uitvoeren van transacties in effecten die niet in euro’s genoteerd staan
  • Uitoefenen van opties
  • Sluiten van posities door tekort op rekening of margin overschrijding

Houd hier rekening mee wanneer u op zoek bent naar een (andere) broker. Wilt u brokers vergelijken op tarieven en alle bovenstaande punten? Ga dan naar: Brokers vergelijken.

De informatie in deze column is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Contact icon Bel gratis naar
0800 2030
Contact icon E-mail naar
info@lynx.nl
Contact icon Chat met een
LYNX medewerker