Olieprijs verwachting 2020 – Waar gaat de olieprijs heen?

De olieprijs vormt een belangrijke graadmeter voor de economie. Olie is de meest gebruikte grondstof ter wereld en er wordt al decennia lang gevochten om het zwarte goud.

De prijs van olie wordt door iedereen goed in de gaten gehouden en veel beleggers zijn op zoek naar de verwachtingen voor 2020.

Na het lezen van dit artikel bent u op de hoogte van alle ontwikkelingen van olie en weet u hoe u kunt beleggen in deze boeiende sector.

In dit artikel bespreek ik mijn verwachtingen voor de olieprijs voor 2020. We bekijken zowel de fundamentele beweegredenen als de technische signalen die de grafiek geeft.

In dit artikel worden de volgende onderwerpen besproken:

 • Wat is olie en waarvoor wordt het gebruikt?
 • Invloed schalie-olie
 • Wat heeft de olieprijs de laatste jaren gedreven?
 • Verwachting olieprijs 2020
 • Technische analyse olieprijs
 • Hoe kunt u beleggen in olie

Olieprijs verwachting 2020

Olieprijs

Wat is olie?

Olie is een veelal stroperige vloeistof, die niet of nauwelijks met water mengt. Olie heeft zeer uiteenlopende toepassingen: het wordt gebruikt als brandstof, smeermiddel, elektrische isolatie en als voedingsmiddel. In dit artikel gaan we het uiteraard hebben over olie die voornamelijk als brandstof wordt gebruikt. De samenstelling van ruwe olie (crude oil) verschilt per soort, maar kan meer dan honderd verschillende soorten koolwaterstoffen bevatten. De verhoudingen waarin bepaalde bestanddelen zich in de aardolie bevinden, bepalen de kenmerken van een crude. U moet hier onder andere denken aan de API-dichtheid en het zwavelgehalte.

Een hoog zwavelgehalte is vaak ongewenst en om dit te verwijderen zijn aanvullende bewerkingen nodig in het raffinageproces. Light Sweet crudes zijn daarom ook duurder als Sour crudes. Er is bovendien ook meer vraag naar de lichtere varianten als benzine, waardoor de light crudes over het algemeen duurder zijn. Hoewel de vraag naar zware olie toeneemt door de grotere vraag naar dieselolie, geldt dat de prijs het hoogst is voor light sweet crudes als Brent en West Texas Intermediate (WTI). Hoewel dit niet de soorten zijn met de hoogste productie, vormen deze twee wel de belangrijkste benchmarks.

Oliesoorten

Als er gesproken wordt over de grondstof olie die op de financiële markten wordt verhandeld, kunnen we twee soorten onderscheiden. De meest populaire, en tevens meest verhandelde, is de Amerikaanse olie genaamd WTI. De andere bekende variant is Brent olie en iedere oliesoort heeft zijn eigen prijs.

West Texas Intermediate (WTI)

Light sweet crude oil (WTI) die veel wordt gebruikt in Amerikaanse raffinaderijen en geldt als belangrijke benchmark voor olieprijzen. WTI is een lichte oliesoort met een hoge API-dichtheid en een laag zwavelgehalte. De API-dichtheid bepaalt de dichtheid van de olie ten opzichte van water. WTI olie wordt op grote schaal verhandeld tussen oliemaatschappijen en beleggers. De meeste handel vindt plaats door middel van futures via CME Group. De Light Sweet Crude Oil (CL) future is na de E-Mini en de ZN future de meest verhandelde future wereldwijd.

Fysieke levering van de WTI olie is in theorie mogelijk, maar indien u handelt bij LYNX zal uw positie van de expirerende future automatisch worden gesloten om fysieke levering te voorkomen. De meeste olie van dit type wordt overigens opgeslagen in Cushing, een belangrijk knooppunt voor de olie-industrie in Oklahoma. Hier staan grote opslagtanks die zijn aangesloten op pijplijnen die de olie naar alle regio’s in de Verenigde Staten vervoeren. WTI is een belangrijk grondstof voor raffinaderijen in het Midwesten van de Verenigde Staten en aan de kust van de Golf van Mexico. Het kan als oliehandelaar daarom interessant zijn om de olievoorraden in Cushing in de gaten te houden. Deze voorraden worden elke woensdag om 16:30 uur bekendgemaakt. 

Brent Crude oil

Brent olie is vooral in Europa, Afrika en het Midden-Oosten een belangrijke benchmark voor aardolie. De naam is afgeleid van het olieveld Brent in de Noordzee. Dit olieveld van Royal Dutch Shell was ooit een van de productiefste olievelden van Groot-Brittannië, maar de meeste platforms zijn daar inmiddels buiten gebruik gesteld. Deze olie benchmark is in het LYNX Handelsplatform terug te vinden onder Brent Crude Oil (BZ).

De correlatie tussen de prijsontwikkeling van deze twee futures is hoog, al hebben we in de afgelopen jaren meerdere malen meegemaakt dat de prijs van Brent meer dan $ 10 hoger noteerde dan de prijs van Crude Oil. En momenteel is het verschil circa $ 6. Dergelijke verschillen worden onder andere veroorzaakt door vraag en aanbod, met daarbij ook de kosten voor het verschepen of opslaan van olie. Het kan interessant zijn voor handelaren om in te spelen op de spread (het verschil in prijs) van deze twee futures. 

Olieprijs verwachting 2020

Invloed schalieolie

Het IEA (Internationaal Energieagentschap) denkt dat de economische groei en de vraag naar olie de komende jaren op peil zal blijven. Maar ook wijzen zij op het feit dat er veel extra aanbod op de markt komt nu de Amerikaanse olieproductie snel oploopt. Hier wordt met name schalieolie uit de grond gehaald. De schalierevolutie werd in 2014 op gang gezet door de fors gestegen olieprijzen. Deze vorm van oliewinning was daardoor rendabel, ondanks de hoge productiekosten. Door de aantrekkelijke markt schoten de oliebedrijfjes als paddenstoelen uit de grond.

De olieproductie nam rap toe en de OPEC was hier uiteraard niet blij mee. De toename van het aanbod zagen ze in het Midden-Oosten als concurrentie. De OPEC bedacht daarom om de oliekranen vol open te draaien. De productiekosten van schalieolie lag namelijk vele malen hoger. Het gevolg hiervan was een daling van de olieprijzen van circa $ 110 per vat naar een dieptepunt van onder de $ 30 aan het begin van 2016. De OPEC hoopte op deze manier de schalieboeren uit het veld te slaan.

Deze strategie mislukte en de OPEC-landen ondervonden uiteindelijk zelf flinke nadelen aan deze strategie. Jarenlang zagen zij hun eigen inkomsten namelijk meer dan halveren. Ondertussen leerden de schalieboeren goedkoper en efficiënter te werken en zij zijn nu bij een lagere olieprijs al winstgevend. Typerend voor deze vorm van oliewinning is dat de productie snel kan worden opgevoerd. De schalieboeren kunnen met doorgaans relatief kleine en onafhankelijke bedrijven dus snel reageren op veranderende prijzen.

De VS produceren nu al meer dan 12 miljoen vaten ruwe olie per dag, een niveau dat sinds begin jaren 70 niet meer gezien is. Volgens het IEA blijft die productie spectaculair groeien en recentelijk heeft de VS dan ook de olieproductie van Saoedi-Arabië en Rusland overtroffen.

Olieprijs verwachting 2020

Vraag & aanbod olie

De vraag naar olie stijgt al decennia lang, toch staat de olieprijs niet op een all-time high. Bovendien profiteren ook niet alle aandelen die actief zijn in deze sector optimaal van de toegenomen vraag naar olie. Beleggers focussen namelijk steeds meer op duurzame alternatieven en ondertussen hebben vele olieproducenten hun investeringen in nieuwe olievelden fors teruggeschroefd. Desondanks blijven de olievoorraden stijgen en ook de productie neemt flink toe. De toegenomen productie komt vooral vanuit de VS, waar een aantal jaar geleden de schalie-revolutie is losgebarsten. Vele traditionele investeringen elders in de wereld zijn uitgesteld door de opkomst van schalie-olie (lage olieprijs), maar fossiele investeringen staan ook op het spel door strenger klimaatbeleid. Dat wil echter niet zeggen dat de vraag naar olie ook afneemt.

Kan olie ooit weer naar  $100 per vat?

Zoals hierboven besproken, is de opkomst van schalieolie een van de redenen dat de olieprijs sinds 2014 zo is gekelderd. De break-even prijs van schalieboeren daalde kort even tot circa $ 30 per vat, maar noteert momenteel zo rond de $ 50 per vat. De makkelijkste gebieden zijn namelijk alweer uitgemolken terwijl de diepere gebieden lastiger te bereiken zijn. In tegenstelling tot diepzeeolie, kan schalieolie wel snel worden opgeschaald wanneer de olieprijs oploopt. Hierdoor kan de olieprijs eigenlijk niet eenvoudig meer naar hogere niveaus stijgen. Een lichte stijging van de olieprijs zal namelijk snel leiden tot meer aanbod op de markt. Schalievelden zijn overigens wel anders dan normale olievelden. Ze raken sneller leeg en daardoor zijn er meer investeringen nodig om de productie in stand te houden.

Vraag naar olie blijft toenemen

Ondanks de dalende kosten, dankzij nieuwe winningstechnieken, ziet het IEA nauwelijks meer investeringen buiten de VS. Die investeringen zijn wel nodig om de groeiende vraag bij te houden, waarschuwt het agentschap. De komende jaren blijft de vraag naar olie namelijk stijgen. De olieproductie zal zonder nieuwe investeringen echter drastisch kunnen afnemen.

De onderstaande afbeelding toont aan de linkerkant het huidige beleidsscenario. Deze laat zien wat er gebeurt als de wereld verder gaat op de huidige weg, zonder extra beleidswijzigingen. In dit scenario stijgt de energievraag elk jaar tot 2040 met 1,3%, waarbij de toenemende vraag naar grondstoffen niet wordt beperkt door verdere inspanningen om de efficiëntie te verbeteren. Vanaf circa 2030 zal deze vraag afvlakken op circa 106 miljoen vaten per dag. Mogelijk neemt de vraag vanaf 2040(of eerder) af, maar de snelheid waarmee dit gebeurt is sterk afhankelijk van de opkomst van alternatieve energiebronnen.

Aan de rechterkant ziet u de verwachtingen van de IEA als de politiek wel verder en sneller inzet op duurzaamheidsontwikkeling. In dat scenario zou de vraag naar olie veel minder hard stijgen en vanaf 2030 wellicht kunnen afnemen. Daarvoor moet echter nog wel veel gebeuren. In ontwikkelingslanden blijft deze duurzaamheidsontwikkeling vaak achter. En juist hier groeit de bevolking en de vraag naar olie het hardst. Dit scenario van de IEA lijkt dan ook minder realistisch.

Invloed OPEC

De OPEC probeert de productie te beperken om de olieprijs op een redelijk niveau te behouden. De meeste landen zijn namelijk gebaat bij een wat hogere, maar in ieder geval stabiele olieprijs. Volgens de OPEC moet de olie-industrie de komende 20 jaar ruim $ 11.000 miljard gaan investeren. Indien producenten dat niet doen, dan zal er een tekort ontstaan volgens de organisatie van olie-exporterende landen. In principe hebben schalieboeren de afgelopen jaren al voldoende geïnvesteerd om een groot deel van deze tekorten op te vangen. Verder stelt de OPEC dat de vraag blijft toenemen ondanks de opkomst van elektrische auto’s en dergelijke. De OPEC schrijft dat de enorme expansie van vliegverkeer voor een grotere vraag naar olie zorgt dan de opkomst van alternatieve energiebronnen kunnen verminderen.

Sinds het dieptepunt van de olieprijs in 2016 probeert de OPEC de lage olieprijs al te ondersteunen. Men doet dit door afspraken te maken over productiebeperkingen met alle landen die lid zijn van de OPEC. De afspraken willen niet altijd vlotten, aangezien landen als Iran en Irak zich niet altijd aan deze afspraken houden. Aan de andere kant blijven de VS en andere landen steeds meer olie produceren, waardoor de olieprijs al een langere tijd in evenwicht lijkt en beweegt tussen de $ 43 en $ 75 per vat.

Olieprijs verwachting 2020

Hoe heeft de olieprijs bewogen in het verleden?

De olieprijs stond tussen 1985 en 2004 tussen pakweg $ 12 en $ 35. Nadat de olieprijs in 2004 boven de $ 35 uitbrak, begon de prijs flink te stijgen. In 2008 bereikte de prijs van een vat ruwe olie een hoogtepunt van $ 140. Tijdens de financiële crisis die daarop volgde, viel de prijs terug tot circa $ 40 per vat.

Al snel daarna zagen we opnieuw een herstel tot boven de $100, en de olieprijs wist rond dit niveau te stabiliseren tot medio 2014. De enorme productie van schalieolie zorgde voor een daling tot circa $ 30 per vat. De afgelopen jaren wist de olieprijs geleidelijk aan wat te herstellen met behulp van productiebeperkingen van de OPEC.

Olieprijs verwachting 2020

Het blijft lastig een verwachting te geven voor de olieprijs. De grondstof is afhankelijk van enorm veel factoren in de economie en de ontwikkelingen in de sector. Maar ook geopolitieke besluiten hebben invloed op de olieprijs. Hierboven heeft u gelezen over de verwachtingen van het verloop van de vraag en aanbod naar olie. Hieronder bespreek ik eerst een aantal geopolitieke ontwikkelingen en daaronder vindt u een analyse van de grafiek.

Onrust in Midden-Oosten & angst coronavirus

Spanningen in het Midden-Oosten hebben vaak op korte termijn veel impact op de olieprijs. Zo zagen we aan het begin van 2020 een flinke tik omlaag nadat de Verenigde Staten en Iran met elkaar in oorlog dreigden te raken. Ook zagen we vorig jaar een aanval op olie-installaties van Saudi Aramco in Saoedi-Arabië. Dit soort conflicten hebben de afgelopen tijd voor flinke koersdruk gezorgd. Mogelijk zorgen dit soort conflicten in 2020 opnieuw voor kortstondige correctie.

De afgelopen weken daalde de olieprijs verder door het coronavirus. De vraag vanuit China is met maar liefst 20% gedaald sinds het land meerdere miljoenensteden op slot deed. Zeer grote steden zijn veranderd in spooksteden en alle producties liggen stil. Aangezien China een van de grootste gebruikers is van olie heeft dit direct invloed op de olieprijs. De OPEC denkt er aan om de productie te gaan verlagen om zo het evenwicht in de markt terug te brengen. De leden van de organisatie van olie-exporterende landen zullen daar eerdaags over gaan vergaderen.

Technische analyse van de olieprijs: grafiek olieprijs lange termijn

In de onderstaande grafiek van de olieprijs zien we dat er rond $ 45 per vat een aardige bodem is gevormd. Vanaf dit niveau wist Crude Oil twee keer een sterk herstel in te zetten. In 2018 bereikte de olieprijs bijna de $ 75.  In 2019 wist de prijs voor een vat ruwe olie echter niet meer in de buurt te komen van dit niveau. De afgelopen tijd zijn er lagere toppen gevormd, de laatste vlak onder de $64. De olieprijs moet boven dit niveau breken om ruimte vrij te maken voor een herstel.

In de afgelopen maanden is er rond de $ 51 per vat een nieuwe bodem gevormd. Deze steun wordt momenteel ook weer getest. Indien deze steun breekt, dan kan de olieprijs verder omlaag richting de steun op $ 43 per vat.

Beleggen in olie

U kunt op meerdere manieren inspelen op de olieprijs. Hieronder zal ik ze toelichten.

Futures

De meest toegankelijke future voor beleggers is de Light Sweet Crude Oil future (CL) via de NYMEX beurs. De koersdata van dit contract is realtime beschikbaar bij LYNX wanneer u geabonneerd bent op de US Value Bundle. Deze koersdata is gratis mits u $ 30 (of een equivalent daarvan) aan transactiekosten betaalt in de maand. Haalt u dit niet, dan wordt $ 10 aan kosten in rekening gebracht. Een oliefuture heeft een multiplier van 1.000, wat betekent dat één future 1.000 vaten olie vertegenwoordigt. Ieder punt beweging van de olieprijs vertegenwoordigt dus een waarde van $ 1.000 en de ticksize bedraagt 0.01. Het nominale prijsverschil bedraagt dus $ 10, waarbij LYNX transactiekosten rekent van $ 3,50 per future. Omdat fysieke levering voor de meeste beleggers onwenselijk is, is het via het LYNX Handelsplatform niet mogelijk om deze future te laten expireren.

Om voor de middellange tot lange termijn in te spelen op de olieprijs, is het belangrijk om te weten wat de termen ‘contango’ en ‘backwardation’ inhouden. Contango en backwardation hebben grote invloed op uw rendement als u voor een langere termijn posities aangaat. Voor meer informatie over dit begrip verwijs ik u door naar het artikel: uitleg Contango en Backwardation

Opties en turbo’s

Opties en turbo’s zijn andere derivaten die u in staat stellen op bewegingen in de olieprijs in te spelen. Uiteraard kunt u deze producten via het LYNX Handelsplatform aan- en verkopen. Vaak handelt u middels deze producten met een grote hefboom, waardoor voorzichtigheid op zijn plaats is.

Beleggen in olie via een ETF

De defensieve belegger kan gebruik maken van trackers om in te spelen op de olieprijs of aandelen die actief zijn in deze sector. Enkele voorbeelden van ETF’s zijn:

ETF’s die de olieprijs volgen:

 • United States Oil Fund (USO)
 • VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN
 • ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

ETF’s die in olieaandelen beleggen:

 • Energy Select Sector SPDR Fund
 • Vanguard Energy ETF
 • SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Beleggen in olieaandelen

Uiteraard kunt u ook beleggen in aandelen zie actief zijn in de oliesector. Hiermee is uw risico uiteraard hoger, maar kunt u mogelijk wel outperformance behalen. Enkele voorbeelden van aandelen die actief zijn in de oliesector:

 • China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
 • Royal Dutch Shell
 • Chevron Corporation
 • Total
 • ExxonMobil
 • BP Plc

Geïnteresseerd in olie-aandelen? Bekijk dan vooral mijn artikel: Beleggen in olie: De 4 beste olie-aandelen van dit moment

Via het handelsplatform van LYNX kunt u op verschillende manieren beleggen in olie. U kunt inspelen op de olieprijs door middel van aandelen, opties, futures, ETF’s, CFD’s en Sprinters. Bekijk ons aanbod.

Zelf inspelen op de olieprijs?

Via het handelsplatform van LYNX kunt u op verschillende manieren beleggen in olie. U kunt inspelen op de olieprijs door middel van aandelen, opties, futures, ETF’s, CFD’s en Sprinters. Bekijk ons aanbod.

Handelsplatform-800x359

Editorial credit: JPstock / Shutterstock.com – meunierd / Shutterstock.com

Beleggingsspecialist LYNX

Justin Blekemolen is beleggingsspecialist bij LYNX Beleggen. Hij schrijft columns over actuele onderwerpen op de beurs en bespreekt dagelijks het laatste beursnieuws in de LYNX Morning Call. Zijn columns zijn te volgen via het LYNX Kennisportaal en zijn persoonlijke Twitter.  In het verleden is Justin meerdere jaren actief geweest als technisch analist bij IEX en de Tostrams Groep.

Gerelateerde artikelen

Contact icon Bel gratis naar
0800 2030
Contact icon E-mail naar
info@lynx.nl
Contact icon Chat met een
LYNX medewerker