Olieprijs verwachting 2021 – Waar gaat de olieprijs heen?

 Dit artikel wordt regelmatig geüpdatet met de laatste stand van zaken.

De olieprijs vormt nog altijd een belangrijke graadmeter van de economie. Hoewel de wereld hard bezig is om alternatieve energiebronnen te ontwikkelen, kunnen we het zwarte goud voorlopig nog niet missen. Olie is de meest gebruikte grondstof ter wereld en belangrijk voor zowel vervoer als de industrie.

Na het lezen van dit artikel bent u op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de oliemarkt en weet u hoe u kunt beleggen in de olie-sector. Verder bespreken we onze verwachtingen voor de olieprijs in 2021. Daarbij kijken we zowel de fundamentele beweegredenen als de technische signalen die de grafiek geeft.

In dit artikel worden de volgende onderwerpen besproken:

Olieprijs verwachting 2021

Olieprijs verwachting 2021

Update 18 juni 2021: olieprijs op hoogste niveau in 2,5 jaar tijd.

Inmiddels is het alweer ruim een jaar geleden dat de olieprijs een historisch harde val beleefde. De Amerikaanse oliefuture belandde destijds even onder de nul, maar achteraf blijkt dat het perfecte koopmoment te zijn geweest. De laatste update van dit artikel was van 14 januari nadat de OPEC op 5 januari een nieuwe deal sloot. De nieuwe afspraak vormde het startschot van een ware olie-rally waarbij de koers met ruim 53% is gestegen tot het hoogste niveau in 2,5 jaar tijd.

Ondertussen zijn de OPEC+ landen al meerdere keren bij elkaar geweest om de productiebeperkingen mondjesmaat los te laten. In april werd afgesproken dat er weer 2,1 miljoen extra vaten per dag op de markt mochten worden gebracht tussen mei en juli. Bij de laatste vergadering van eerder deze maand werd afgesproken door te gaan met deze productieverhogingen. Wat er na juli gebeurt, zullen de landen tijdens de volgende vergadering op 1 juli bespreken.

Het Midden-Oosten is verantwoordelijk voor meer dan een derde van de mondiale olieproductie, maar blijft sparren met Iran dat de productie graag fors wil verhogen. Nu de coronacrisis tegen het einde loopt en de vraag steeds verder toeneemt, is het waarschijnlijk dat Iran na juli veel meer olie de markt op wil brengen. OPEC zal echter willen voorkomen dat een te grote toevoeging van Iraanse vaten de strategie van het oliekartel in gevaar brengt. Uiteindelijk zijn alle landen in het Midden-Oosten gebaat bij een hogere olieprijs, maar om geld te verdienen moet er ook geproduceerd worden.

Sterkere dollar drukt olieprijs

De afgelopen dagen zien we de olieprijs lichtelijk corrigeren nadat de Amerikaanse dollar plotseling weer omhoog ging. De dollar steeg ruim 1,5% nadat de Federal Reserve aangaf de rente mogelijk in een sneller tempo te verhogen dan eerder werd gedacht. Overigens gaat het om 2 renteverhogingen en pas in 2023. Een sterkere dollar heeft veelal een negatief effect op grondstoffenprijzen, doordat het olie, dat in dollars wordt geprijsd, duurder maakt in andere valuta’s, wat de vraag kan doen afnemen.

Vraag blijft toenemen

Uit gegevens van de Energy Information Administration(EIA) bleek dat de Amerikaanse olievoorraden bij ’s werelds grootste verbruiker vorige week scherp zijn gedaald. Tegelijkertijd voerden raffinaderijen hun activiteiten op tot het hoogste niveau sinds januari 2020, wat eveneens duidt op een aanhoudende verbetering van de vraag.

Nieuws januari 2021: OPEC sluit deal

De olieprijs staat al sinds het begin van de coronacrisis onder druk. Het dieptepunt van de sector werd bereikt toen de Amerikaanse olie future eind april 2020 onder de nul belandde. Sindsdien is een geleidelijk herstel ingezet. Mede dankzij het feit dat grootverbruiker China al snel weer openging nam de vraag naar olie weer redelijk toe. In Europa en de VS is de vraag naar olie ook weer redelijk hersteld, maar deze bevindt zich nog altijd niet op het niveau van voor de crisis. Een andere belangrijke reden voor het herstel was de productieverlaging van 9,7 miljoen vaten per dag in april 2020.

Door die productieverlaging vorig jaar zijn de inkomsten van veel olie-afhankelijke landen fors teruggelopen. Uiteraard willen veel landen de productie daarom weer verhogen. Het plan was om in het nieuwe jaar de productie weer met 500.000 vaten per dag te verhogen en om vervolgens deze productie iedere maand weer verder op te schroeven. Rusland wilde dit plan doorzetten, maar onder andere Saoedi-Arabië wees op de nieuwe lockdowns en wilde liever niet verhogen.

Verrassing van Saoedi-Arabië

Na twee dagen van overleg werd besloten dat Rusland en Kazachstan de productie met 75.000 mochten verhogen. Dit zat Saoedi-Arabië toch niet lekker en het land besloot het heft in eigen handen te nemen. Tijdens de persconferentie liet Saoedi-Arabië weten de olieproductie in februari en maart vrijwillig terug te schroeven van ruim 9 miljoen vaten per dag naar circa 8 miljoen vaten per dag.

De verlaging van de productie, die ervoor moet zorgen dat de olieprijs verder kan herstellen, heeft een kleine olie-rally in gang gezet. Sinds de deal is de olieprijs met circa 10% gestegen tot $ 53 per vat. Een stand die voor het laatst vóór de coronacrisis werd waargenomen. Saoedi-Arabië is overigens erg gebaat bij een hogere olieprijs. Het koninkrijk heeft een olieprijs van ongeveer $ 60 per vat nodig om geld te kunnen verdienen aan de olieproductie. De olie- en gasindustrie vertegenwoordigen ruim 70% van de exportinkomsten van het land.

Vaccins stuwen olieprijs

Het feit dat coronavaccins langzaam maar zeker worden uitgerold, heeft bijgedragen aan het recente herstel van de olieprijs. Beleggers zijn sinds begin november zeer optimistisch gestemd nadat verschillende vaccins werden aangekondigd en de olieprijs is met bijna 50% opgelopen. Ook het positieve beurssentiment speelt mogelijk een rol bij de recente stijgingen. Uiteraard zijn er nog wel risico’s. De vaccinatieprogramma’s gaan nog wel even duren en ondertussen begeven steeds meer landen zich weer in strengere lockdowns nu gemuteerde varianten van het coronavirus toeslaan.

Beleggers moeten er op wat langer termijn ook rekening mee houden dat er ontzettend veel oliereserves zijn doordat de vraag lange tijd laag is geweest. Ook zal de OPEC+ de productie weer fors willen verhogen zodra het ergste achter de rug is.

Vraag naar olie

Het IEA (Internationaal Energieagentschap) heeft de verwachte vraag naar olie neerwaarts bijgesteld. Normaal gesproken neemt de vraag naar olie ieder jaar toe, maar sinds de coronacrisis is dat volledig anders. De nieuwste projecties van het IEA wijzen op een vraag van circa 96,9 miljoen vaten per dag in 2021. Eind 2019 lag de vraag op ongeveer 100 miljoen vaten per dag. Het agentschap blijft ondanks het recente herstel op de oliemarkt voorzichtig. Zij waarschuwen voor te veel optimisme vanwege de vaccinatieprogramma’s. Het kan volgens het IEA echter nog tot zeker 2022 duren voordat de vaag naar olie weer terug is op het oude niveau.

Algemene informatie: Wat is olie?

Olie is een veelal stroperige vloeistof, die niet of nauwelijks met water mengt. Olie heeft zeer uiteenlopende toepassingen: het wordt gebruikt als brandstof, smeermiddel, elektrische isolatie en als voedingsmiddel. In dit artikel gaan we het uiteraard hebben over olie die voornamelijk als brandstof wordt gebruikt. De samenstelling van ruwe olie (crude oil) verschilt per soort, maar kan meer dan honderd verschillende soorten koolwaterstoffen bevatten. De verhoudingen waarin bepaalde bestanddelen zich in de aardolie bevinden, bepalen de kenmerken van een crude. U moet hier onder andere denken aan de API-dichtheid en het zwavelgehalte.

Een hoog zwavelgehalte is vaak ongewenst en om dit te verwijderen zijn aanvullende bewerkingen nodig in het raffinageproces. Light Sweet crudes zijn daarom ook duurder als Sour crudes. Er is bovendien ook meer vraag naar de lichtere varianten als benzine, waardoor de light crudes over het algemeen duurder zijn. Hoewel de vraag naar zware olie toeneemt door de grotere vraag naar dieselolie, geldt dat de prijs het hoogst is voor light sweet crudes als Brent en West Texas Intermediate (WTI). Hoewel dit niet de soorten zijn met de hoogste productie, vormen deze twee wel de belangrijkste benchmarks.

Oliesoorten

Als er gesproken wordt over de grondstof olie die op de financiële markten wordt verhandeld, kunnen we twee soorten onderscheiden. De meest populaire, en tevens meest verhandelde, is de Amerikaanse olie genaamd WTI. De andere bekende variant is Brent olie en iedere oliesoort heeft zijn eigen prijs.

West Texas Intermediate (WTI)

Light sweet crude oil (WTI) die veel wordt gebruikt in Amerikaanse raffinaderijen en geldt als belangrijke benchmark voor olieprijzen. WTI is een lichte oliesoort met een hoge API-dichtheid en een laag zwavelgehalte. De API-dichtheid bepaalt de dichtheid van de olie ten opzichte van water. WTI olie wordt op grote schaal verhandeld tussen oliemaatschappijen en beleggers. De meeste handel vindt plaats door middel van futures via CME Group. De Light Sweet Crude Oil (CL) future is na de E-Mini en de ZN future de meest verhandelde future wereldwijd.

Fysieke levering van de WTI olie is in theorie mogelijk, maar indien u handelt bij LYNX zal uw positie van de expirerende future automatisch worden gesloten om fysieke levering te voorkomen. De meeste olie van dit type wordt overigens opgeslagen in Cushing, een belangrijk knooppunt voor de olie-industrie in Oklahoma. Hier staan grote opslagtanks die zijn aangesloten op pijplijnen die de olie naar alle regio’s in de Verenigde Staten vervoeren. WTI is een belangrijk grondstof voor raffinaderijen in het Midwesten van de Verenigde Staten en aan de kust van de Golf van Mexico. Het kan als oliehandelaar daarom interessant zijn om de olievoorraden in Cushing in de gaten te houden. Deze voorraden worden elke woensdag om 16:30 uur bekendgemaakt. 

Brent Crude oil

Brent olie is vooral in Europa, Afrika en het Midden-Oosten een belangrijke benchmark voor aardolie. De naam is afgeleid van het olieveld Brent in de Noordzee. Dit olieveld van Royal Dutch Shell was ooit een van de productiefste olievelden van Groot-Brittannië, maar de meeste platforms zijn daar inmiddels buiten gebruik gesteld. Deze olie benchmark is in het LYNX Handelsplatform terug te vinden onder Brent Crude Oil (BZ).

De correlatie tussen de prijsontwikkeling van deze twee futures is hoog, al hebben we in de afgelopen jaren meerdere malen meegemaakt dat de prijs van Brent meer dan $ 10 hoger noteerde dan de prijs van Crude Oil. En momenteel is het verschil circa $ 3. Dergelijke verschillen worden onder andere veroorzaakt door vraag en aanbod, met daarbij ook de kosten voor het verschepen of opslaan van olie. Het kan interessant zijn voor handelaren om in te spelen op de spread (het verschil in prijs) van deze twee futures. 

Olieprijs verwachting 2021

Invloed schalie-olie

Voor 2015 stond de olieprijs boven de $100, maar in 2014 werd de zogeheten schalierevolutie in gang gezet. Hoewel de vraag naar olie de afgelopen jaren telkens wist te stijgen is ook het aanbod rap toegenomen. Voornamelijk de Amerikaanse olieproductie heeft menigeen verrast. De Verenigde Staten zijn uitgegroeid tot een van de grootste olieproducten ter wereld. Hier wordt met name schalieolie uit de grond gehaald. De schalierevolutie werd in 2014 op gang gezet door de fors gestegen olieprijzen. Deze vorm van oliewinning was daardoor rendabel, ondanks de hoge productiekosten. Door de aantrekkelijke markt schoten de oliebedrijfjes als paddenstoelen uit de grond.

De olieproductie nam rap toe en de OPEC was hier uiteraard niet blij mee. De toename van het aanbod zagen ze in het Midden-Oosten als concurrentie. De OPEC bedacht daarom om de oliekranen vol open te draaien. De productiekosten van schalieolie lag namelijk vele malen hoger. Het gevolg hiervan was een daling van de olieprijzen van circa $ 110 per vat naar een dieptepunt van onder de $ 30 aan het begin van 2016. De OPEC wilde op deze manier de schalieboeren uit het veld te slaan.

Deze strategie mislukte en de OPEC-landen ondervonden uiteindelijk zelf flinke nadelen aan deze strategie. Jarenlang zagen zij hun eigen inkomsten namelijk meer dan halveren. Ondertussen leerden de schalieboeren goedkoper en efficiënter te werken en zij zijn nu bij een lagere olieprijs al winstgevend. Typerend voor deze vorm van oliewinning is dat de productie snel kan worden opgevoerd. De schalieboeren kunnen met doorgaans relatief kleine en onafhankelijke bedrijven dus snel reageren op veranderende prijzen.

Olieprijs verwachting 2021

Kan olie ooit weer naar  $100 per vat?

Zoals hierboven besproken, is de opkomst van schalie-olie een van de redenen dat de olieprijs sinds 2014 zo is gekelderd. De break-even prijs van schalieboeren daalde kort even tot circa $ 30 per vat, maar noteert momenteel zo rond de $ 50 per vat. De makkelijkste gebieden zijn namelijk alweer uitgemolken terwijl de diepere gebieden lastiger te bereiken zijn. In tegenstelling tot diepzeeolie, kan schalie-olie wel snel worden opgeschaald wanneer de olieprijs oploopt. Hierdoor kan de olieprijs eigenlijk niet eenvoudig meer naar hogere niveaus stijgen. Een lichte stijging van de olieprijs zal namelijk snel leiden tot meer aanbod op de markt. Schalie-velden zijn overigens wel anders dan normale olievelden. Ze raken sneller leeg en daardoor zijn er meer investeringen nodig om de productie in stand te houden.

Vraag & aanbod olie

De vraag naar olie stijgt al decennia lang, toch staat de olieprijs niet op een all-time high. Bovendien profiteren ook niet alle aandelen die actief zijn in deze sector optimaal van de toegenomen vraag naar olie. Beleggers focussen namelijk steeds meer op duurzame alternatieven en ondertussen hebben vele olieproducenten hun investeringen in nieuwe olievelden fors teruggeschroefd.

Desondanks zien we zowel de vraag als het aanbod naar olie nog altijd stijgen. De toegenomen productie komt vooral vanuit de VS, waar een aantal jaar geleden de schalie-revolutie is losgebarsten. Vele traditionele investeringen elders in de wereld zijn uitgesteld door de opkomst van schalie-olie, maar fossiele investeringen lopen ook terug door strenger klimaatbeleid. 

Peak oil

Een bekende term in de olie industrie is peak oil. Met die term refereet men naar het moment waarop een piek wordt bereikt in de olieproductie. De piekolievoorspellingen varieren van 2020 tot 2040, maar zijn zeer afhankelijk van de economie en hoe overheden reageren op bijvoorbeeld de opwarming van de aarde

Ondanks de dalende kosten dankzij nieuwe winningstechnieken, ziet het IEA nauwelijks meer investeringen buiten de VS. Die investeringen zijn wel nodig om de groeiende vraag bij te houden, waarschuwt het agentschap. Na de coronaciris zal de vraag naar olie namelijk weer stijgen. Tegelijkertijd zijn de investeringen fors teruggelopen, mede dankzij de coronacrisis en de lage olieprijs. De olieproductie zal zonder nieuwe investeringen echter drastisch kunnen afnemen.

Vraag olie afhankelijk van duurzaamheidsontwikkeling

De onderstaande afbeelding toont aan de linkerkant het huidige beleidsscenario. Deze laat zien wat er gebeurt als de wereld verder gaat op de huidige weg, zonder extra beleidswijzigingen. In dit scenario stijgt de energievraag elk jaar tot 2040 met 1,3%, waarbij de toenemende vraag naar grondstoffen niet wordt beperkt door verdere inspanningen om de efficiëntie te verbeteren. Vanaf circa 2030 zal deze vraag afvlakken op circa 106 miljoen vaten per dag. Mogelijk neemt de vraag vanaf 2040(of eerder) af, maar de snelheid waarmee dit gebeurt is sterk afhankelijk van de opkomst van alternatieve energiebronnen.

Aan de rechterkant ziet u de verwachtingen van de IEA als de politiek wel verder en sneller inzet op duurzaamheidsontwikkeling. In dat scenario zou de vraag naar olie veel minder hard stijgen en vanaf 2030 wellicht kunnen afnemen. Daarvoor moet echter nog wel veel gebeuren. In ontwikkelingslanden blijft deze duurzaamheidsontwikkeling vaak achter. En juist hier groeit de bevolking en de vraag naar olie het hardst. Dit scenario van de IEA lijkt dan ook minder realistisch.

Invloed OPEC

De OPEC probeert de productie te beperken om de olieprijs op een redelijk niveau te behouden. De meeste landen zijn namelijk gebaat bij een wat hogere, maar in ieder geval stabiele olieprijs. Volgens de OPEC moet de olie-industrie de komende 20 jaar ruim $ 11.000 miljard gaan investeren. Indien producenten dat niet doen, dan zal er een tekort ontstaan volgens de organisatie van olie-exporterende landen. In principe hebben schalieboeren de afgelopen jaren al voldoende geïnvesteerd om een groot deel van deze tekorten op te vangen. Verder stelt de OPEC dat de vraag blijft toenemen ondanks de opkomst van elektrische auto’s en dergelijke. De OPEC schrijft dat de enorme expansie van vliegverkeer voor een grotere vraag naar olie zal zorgen dan de opkomst van alternatieve energiebronnen kunnen verminderen.

Sinds het dieptepunt van de olieprijs in 2016 probeert de OPEC de lage olieprijs al te ondersteunen. Men doet dit door afspraken te maken over productiebeperkingen met alle landen die lid zijn van de OPEC. De afspraken willen niet altijd vlotten, aangezien landen als Iran, Rusland en Irak zich niet altijd aan deze afspraken houden. Aan de andere kant blijven de VS en andere landen steeds meer olie produceren, waardoor de olieprijs al langere tijd onder druk staat.

Olieprijs verwachting 2021

Technische analyse olieprijs

De olieprijs bleef tussen maart en mei hangen onder de weerstand rond $ 67 per vat. Begin juni brak de koers duidelijk boven deze weerstand uit en is de koers opgelopen tot bijna $ 73 per vat. Tussen de $ 73 en $ 77 per vat vormde de olieprijs tussen 2018 en 2019 drie toppen. Ik verwacht in deze zone dan ook wel wat weerstand, waardoor de olieprijs op korte termijn niet veel verder zal stijgen.

Op korte termijn lijkt een terugval richting de $ 67 zelfs aannemelijk, waar de olieprijs steun kan vinden. De olieprijs beweegt overigens in een stijgende trend, waardoor de opwaartse kansen voorlopig hoger blijven. Enkel bij een daling onder de bodem van 20 mei op $ 64 per vat zal het technische beeld aanzienlijk verslechteren. Beleggers moeten dan rekening gouden met verdere koersdalingen tot de steun op $ 57 per vat.

Beleggen in olie

U kunt op meerdere manieren inspelen op de olieprijs. Hieronder zal ik ze toelichten.

Futures

Met een future kunt u direct inspelen op bewegingen van de olieprijzen. Futures zijn echter risicovolle producten en vereisen veel kennis, beleggingservaring en een hoge risicoacceptatie. Het product is hierdoor met name geschikt voor de actieve en ervaren handelaar. Om deze reden adviseert LYNX u, vooraf goed te laten informeren over de werking en risico’s van deze financiële instrumenten. Voor meer informatie over futures zie: Handelen in futures: waar moet u op letten?

De meest toegankelijke future voor beleggers is de Light Sweet Crude Oil future (CL) via de NYMEX beurs. De koersdata van dit contract is realtime beschikbaar bij LYNX wanneer u geabonneerd bent op de US Value Bundle. Deze koersdata is gratis mits u $ 30 (of een equivalent daarvan) aan transactiekosten betaalt in de maand. Haalt u dit niet, dan wordt $ 10 aan kosten in rekening gebracht. Een oliefuture heeft een multiplier van 1.000, wat betekent dat één future 1.000 vaten olie vertegenwoordigt.

Iedere punt beweging van de olieprijs vertegenwoordigt dus een waarde van $ 1.000 en de ticksize bedraagt 0.01. Het nominale prijsverschil bedraagt dus $ 10, waarbij LYNX transactiekosten rekent van $ 3,50 per future. Omdat fysieke levering voor de meeste beleggers onwenselijk is, is het via het LYNX Handelsplatform niet mogelijk om deze future te laten expireren.

Om voor de middellange tot lange termijn in te spelen op de olieprijs, is het belangrijk om te weten wat de termen ‘contango’ en ‘backwardation’ inhouden. Contango en backwardation hebben grote invloed op uw rendement als u voor een langere termijn posities aangaat. Voor meer informatie over dit begrip verwijs ik u door naar het artikel: uitleg Contango en Backwardation

Opties en turbo’s

Opties en turbo’s zijn andere derivaten die u in staat stellen op bewegingen in de olieprijs in te spelen. Uiteraard kunt u deze producten via het LYNX Handelsplatform aan- en verkopen. Vaak handelt u middels deze producten met een grote hefboom, waardoor voorzichtigheid op zijn plaats is.

Beleggen in olie via een ETF

De defensieve(re) belegger kan gebruik maken van trackers(ETF’s) om in te spelen op de olieprijs of aandelen die actief zijn in deze sector. Enkele voorbeelden van ETF’s zijn:

ETF’s die de olieprijs volgen:

 • WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F) 
 • iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (EXH1)

ETF’s die in olie-aandelen beleggen:

 • SPDR® S&P® U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SCLE)
 • iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (EXH1)
 • Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (OIL)

Beleggen in olieaandelen

Uiteraard kunt u ook beleggen in aandelen zie actief zijn in de oliesector. Hiermee is uw risico uiteraard hoger, maar kunt u mogelijk wel outperformance behalen. Enkele voorbeelden van aandelen die actief zijn in de oliesector:

 • China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
 • Royal Dutch Shell
 • Chevron Corporation
 • Total
 • ExxonMobil
 • BP Plc

Geïnteresseerd in een analyse van enkele olie-aandelen? Bekijk dan vooral het volgende artikel: Beleggen in olie: De 5 beste olie-aandelen van dit moment

Via het handelsplatform van LYNX kunt u op verschillende manieren beleggen in olie. U kunt inspelen op de olieprijs door middel van aandelen, opties, futures, ETF’s, CFD’s en Sprinters. Bekijk ons aanbod.

Zelf inspelen op de olieprijs?

Via het handelsplatform van LYNX kunt u op verschillende manieren beleggen in olie. U kunt inspelen op de olieprijs door middel van aandelen, opties, futures, ETF’s, CFD’s en Sprinters. Bekijk ons aanbod.

Handelsplatform-800x359

Editorial credit: JPstock / Shutterstock.com – meunierd / Shutterstock.com

Beleggingsspecialist LYNX

Justin Blekemolen is beleggingsspecialist bij LYNX Beleggen. Hij schrijft columns over actuele onderwerpen op de beurs en bespreekt dagelijks het laatste beursnieuws in de LYNX Morning Call. Zijn columns zijn te volgen via het LYNX Kennisportaal en zijn persoonlijke Twitter.  In het verleden is Justin meerdere jaren actief geweest als technisch analist bij IEX en de Tostrams Groep.

Gerelateerde artikelen

Contact icon Bel gratis naar
0800 2030
Contact icon E-mail naar
info@lynx.nl
Contact icon Chat met een
LYNX medewerker
  Ontvang gratis het eBook "Succesvol beleggen met opties".
Optieboek

Schrijf u in voor onze wekelijks nieuwsbrief en ontvang gratis het eBook "Succesvol beleggen met opties".
Ik geef toestemming aan LYNX B.V. (“LYNX”) om mij wekelijks het LYNX weekoverzicht op zondag en 5 beleggingsideeën op dinsdag toe te sturen en te benaderen (per e-mail) over de mogelijkheid om een beleggingsrekening te openen via LYNX door het bovenstaande formulier te versturen. LYNX kan dan bijvoorbeeld extra informatie geven over haar diensten, evenementen of een interessante aanbieding doen.
  Ontvang het eBook

Let op: Uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens is niet vereist voor het openen van een rekening via LYNX. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door (onder meer) een e-mail te sturen naar marketing@lynx.nl. LYNX deelt uw gegevens niet met commerciële partners. Klik hier voor meer informatie over hoe LYNX omgaat met uw persoonsgegevens.

×