Hoe u opties en Turbo’s kunt combineren voor een verhoogd rendement

Afgelopen dinsdag heeft LYNX in samenwerking met Commerzbank een Masterclass gegeven over Turbo’s. In dit webinar heb ik samen met Christophe Cox (Commerzbank) onder andere een aantal praktijkvoorbeelden besproken over hoe u Turbo’s kunt gebruiken in uw portefeuille. Daarbij hebben wij een strategie besproken om Turbo’s en opties op de AEX-index te combineren waarmee u een verhoogd rendement kunt behalen.

Profiteren van turbo's met opties

Naar mijn idee bieden Turbo’s namelijk een aantal voordelen waar u van kunt profiteren. Aan de hand van een uitgewerkt praktijkvoorbeeld ga ik dit met u bespreken. De strategie die ik u presenteer is niet eenvoudig, maar biedt een uitstekende risk/reward verhouding die juist in de huidige volatiele tijden aantrekkelijk is. De data is gebaseerd op de koersen van dinsdagmiddag, al is dit bijzaak. Ik presenteer u een manier van handelen die mogelijk ook voor u interessant kan zijn.

Om te beginnen is het belangrijk om een beeld te krijgen van de huidige markt. De Europese aandelen zijn in de laatste week behoorlijk weggezakt. De AEX-index is in deze periode met 25 punten gezakt tot een stand van 434 punten. Een behoorlijke daling die lastig te plaatsen lijkt in het overwegend positieve sentiment.

Dalende koersen zorgen vrijwel altijd voor een toename van onzekerheid onder beleggers. Dit betekent dat verwachte beweeglijkheid toeneemt, uitgedrukt in de implied volatiliteit. Een stijgende implied volatiliteit zorgt voor duurdere optieprijzen, en dit is waar het interessant wordt. Wanneer de implied volatiliteit toeneemt, worden opties geprijsd tegen meer beweeglijkheid. Opties worden dus duurder. De toename van de volatiliteit bij AEX-opties is zichtbaar in de onderstaande grafiek:

Door de terugval van de AEX is de implied volatiliteit van AEX-opties toegenomen met zo’n vier procentpunten. Opties zijn duurder geworden en hier wil ik graag van profiteren. Het idee is om kortlopende opties te schrijven aangezien het verlies aan tijdswaarde (theta) juist bij deze opties het grootst is. Opties die expireren op 6 mei, deze vrijdag, zijn hier prima voor geschikt. In de LYNX OptieTrader heb ik de koersen erbij gepakt en u kunt zien hoe groot het verlies aan tijdswaarde is. Juist door de hoge volatiliteit is de verwachtingswaarde groot en nu expiratie steeds dichterbij komt, wordt het aantrekkelijk om opties te schrijven. Het klinkt nu nog simpel, hopelijk krijgt u al een idee waar ik naartoe wil.

De gedachte is om kortlopende opties te schrijven en deze af te dekken met Turbo’s. Profiteren van het verlies aan tijdswaarde en dekking kopen door middel van Turbo’s. Klinkt eenvoudig en is het eigenlijk ook. Al wil ik deze strategie verder finetunen.

Vanuit de basis is het belangrijk om een idee te hebben over de marktverwachting. Naar mijn idee neemt de kans op (technisch) herstel toe. Ik verwacht in de komende dagen bijvoorbeeld een lichte stijging. De kans dat de AEX-index boven de 440 punten gaat komen, acht ik klein. Dit zijn dus de call opties die ik wil schrijven. Een AEX call optie 440 die vrijdag expireert levert ongeveer € 1,30 aan premie op.

Zoomen we nog iets dieper in op deze optie, dan komen we onder andere de delta tegen. De delta geeft weer hoe gevoelig de optie is voor een prijsverandering van 1 punt in de onderliggende waarde. Stijgt de AEX met 1 punt (van 434 naar 435 punten), dan neemt de waarde van de optie theoretisch toe met € 0,21. Dit blijft theoretisch, want andere factoren zijn ook van invloed zoals de volatiliteit en het verlies aan tijdswaarde.

Daarnaast is op te maken dat de theta 0.43 bedraagt. Het verlies aan tijdwaarde, een continu proces, bedraagt € 0,43 per dag. Niet zo heel vreemd gezien de looptijd van slechts drie dagen tot expiratie. Ik wil profiteren van het verlies aan tijdswaarde, daarom ga ik de optie schrijven. De tijdswaarde komt mijn kant op, echter ik heb wel een risico tegenover onder andere de delta. Eigenlijk verwacht ik dat de AEX-index omhoog loopt richting de 440 punten en wil ik zeker niet delta short zitten. Mijn insteek wordt een delta neutrale positie, waarbij ik de hedge ga doen met Turbo’s.

Een uitgever zoals Commerzbank biedt Turbo’s aan op de AEX-index. Niets nieuws, indexproducten zijn altijd al de meest verhandelde onderliggende waardes bij Turbo’s. De Turbo die ik koop als dekking moet genoeg ruimte hebben aan de onderkant voordat de stoploss wordt bereikt. Ik kies daarom voor een Turbo met een stoplossniveau op 421 punten. Dit is uiteraard naar eigen inzicht te selecteren.

Daarbij maak ik een bewuste keuze voor een BEST Turbo, waarbij het stoplossniveau en het financieringsniveau gelijk zijn. Dit betekent dat er geen restwaarde is wanneer het stoplossniveau gehaald wordt. Even opletten nu aangezien de Turbo wel geprijsd wordt met een gap risk. Dit is een opslag in de prijs van het product waarbij de aanbieder zich indekt tegen een mogelijke gap. Uiteraard prima, maar het liefst wil ik deze “gap risk premium” niet verliezen. Dus alvast een opmerking hierover: als de AEX-index richting de 422 zakt, is het aan te raden om de hele positie dicht te zetten. Zo voorkomt u een onnodig verlies van deze premie. Anderzijds: als de AEX om wat voor reden dan ook de volgende dag op 400 punten opent, dan ben ik enkel de inleg kwijt voor deze Turbo. De call zal waardeloos zijn, en ik realiseer een gecalculeerd verlies.

Dit is dan ook specifiek de reden om te kiezen voor Turbo’s in deze strategie. Natuurlijk kunt u dit ook doen met futures of CFD’s, alleen als om een bepaalde reden de markten compleet onderuit gaan, lopen de verliezen enorm op. Een stoploss op deze producten is pas actief tijdens handelstijden, niemand gaat u redden en dit soort risico’s wil ik niet lopen. Zeker niet aan de onderkant. Ik verschuif dit risico graag naar Commerzbank, slaapt een stuk prettiger. Bovendien hoeft u geen wiskunde gestudeerd te hebben om te zien dat de spread tussen de AEX-future en een AEX-Turbo zo goed als identiek is. Daar ondervinden we in ieder geval geen enkel nadeel van.

De ratio van een AEX Turbo bedraagt 10:1. U heeft daarom 10 Turbo’s nodig om 1 keer in de AEX te beleggen. Iedere punt beweging in de AEX-index levert een fluctuatie op van € 0,10 in de prijs van een Turbo. Koopt u 1.000 Turbo’s en stijgt de AEX met 2 punten, dan verdient u € 200. Zakt de AEX met 3 punten, dan verliest u € 300. Veel eenvoudiger kunnen we het niet maken.

De bovenstaande grafiek toont het koersverloop van de Commerzbank BEST Turbo 421. De koers noteert rond de € 1,40 bij een AEX stand van 434 punten. Uit de grafiek is op te maken dat een 10 punten daling op de AEX tot een € 1 daling van de koers leidt. Nu gaan we een stapje verder om te bepalen wat de delta is van een Turbo. Als ik 1.000 Turbo’s koop, wordt mijn risico € 100 per punt van de AEX. Mijn delta is daarmee 0.10 per Turbo. Nu weet ik hoeveel Turbo’s ik moet kopen om een hedge te maken tegenover de geschreven call opties.

De gegevens van de AEX call optie 440 staan hieronder nogmaals getoond. De premie van de optie bedraagt € 1,30 en de delta is iets boven de 021. In totaal heb ik 210 Turbo’s nodig om als uitgangspunt een delta neutrale positie in te nemen tegenover iedere geschreven call optie. Nou pak ik het liever iets groter aan kies ik ervoor om 5 van deze call opties te schrijven. Let op: hier is een margin voor vereist. Bij LYNX bedraagt deze ongeveer €15.000.

De delta van de positie komt uit op 105 (= 21 * 5), waardoor het risico per punt beweging op de AEX € 105 bedraagt. Dit is de uitgangspositie. Deze delta blijft niet constant en fluctueert. De gamma komt hierbij om de hoek kijken. Kortlopende opties hebben een hoge gamma en daarmee fluctueert de delta snel. Als ik u hier nu ook mee moet vermoeien, dan vrees ik dat dit de laatste blogpost is die u van mij wilt lezen (of juist niet).

Met deze hele strategie ga ik uit van een statische aanpak. Ik ben zelf een groot voorstander van een dynamische insteek, waarmee de kansen op succes aanzienlijk toenemen. Dat is wel een compleet ander level, laten we eerst de basis afmaken.

We hebben het over een short delta van 105 voor de 5 geschreven call opties 440. Iedere punt stijging van de AEX kost € 105. Daalt de AEX, dan levert dit € 105 op per punt. Expireert de AEX aankomende vrijdag om 16:00 uur onder de 440 punten, dan strijken we de ontvangen premie op van € 650 (= 5 * € 1,30). Dit is het doel. Daarbij zou het fijn zijn als het verwachte koersherstel van de AEX plaatsvindt.

Wanneer de AEX de komende dagen bijvoorbeeld richting de 438 punten stijgt en daar op vrijdag expireert, realiseren we de maximale winst op de opties. De ontvangen premie mag u houden, dat is fijn. Maar nu komt de hedge. Om de positie deltaneutraal te maken moeten we ongeveer 1000 BEST Turbo’s long op de AEX aankopen. Op deze manier profiteren we van de theta en staat de koersbeweging op de tweede plaats. Niet helemaal waar natuurlijk, want een stijgende AEX is nog steeds fijn. Kijkt u maar naar de onderstaande P&L tabel:

Expireert de AEX aankomende vrijdag tussen de 428 en 442 punten, dan verdient u geld met deze strategie. Dit betekent ruim een procent ruimte aan de onderkant en aan de bovenkant zelfs twee procent voordat de verliezen op het scherm verschijnen. Een felle neerwaartse beweging limiteert het verlies op € 750. De Turbo wordt uitgestopt op 421 punten en hier verliest u de hele inleg van € 1,40 per Turbo. Met 1.000 Turbo’s komt dit uit op een totaal van € 1.400 totaal.

De geschreven opties zijn bij een AEX stand van 420 punten waardeloos, de € 650 aan ontvangen premie compenseert een groot gedeelte van het verlies. Een fijne gedachte dat u geen groter risico loopt bij een verdere daling. Hadden we deze opzet met een future gedaan, dan zou het risico aan de onderkant in principe ongelimiteerd zijn. Mijn keuze begrijpt u. Ik handel overigens dagelijks in futures, dus niets ten nadele van dit product, maar ik ga NOOIT overnight. Ik zie mezelf al op kantoor aankomen en het scherm aanzetten op een dag dat de beurs 5% lager opent. Ben je goed klaar mee dan (of je dag kan niet meer stuk als je short zat).

Terug naar het voorbeeld van zojuist. Aan de onderkant is het beeld duidelijk. Beperkte verliezen, zelfs winsten bij een kleine daling. Aan de bovenkant wordt het interessanter. Wanneer de AEX-index aankomende vrijdag precies op 440 expireert, dan strijkt u € 1.250 op. U verdient € 650 aan de geschreven opties en bovendien leveren de gekochte Turbo’s ook een mooie winst op van zo’n € 600. Dubbel feest.

Stijgt de AEX-index echter verder door, dan gaat het geld kosten. Daarom is dynamisch hedgen eigenlijk wel belangrijk, zodat u meer Turbo’s kunt kopen bij een verdere stijging om zo alsnog neutraal te blijven of in ieder geval de risico’s te beperken. Zo zou u kunnen hedgen bij een delta van -+/- 20, wat gelijk staat aan 200 Turbo’s. Koop of verkoop in plukjes van 200 Turbo’s om zo de positie bij te stellen, de risico’s te minimaliseren en een optimaal resultaat te behalen.

De informatie in deze column is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging. De auteur heeft geen positie in één van voornoemde financiële instrumenten.

Director

Tycho Schaaf is beleggingsspecialist bij LYNX. Zijn dagelijkse Morning Calls en blogs zijn te volgen via de Twitter van LYNX. Tevens geeft hij regelmatig Masterclasses die deel uitmaken van het educatieprogramma van LYNX en behandelt hij als spreker uiteenlopende onderwerpen tijdens interactieve seminars.

Gerelateerde artikelen

Contact icon Bel gratis naar
0800 2030
Contact icon E-mail naar
info@lynx.nl
Contact icon Chat met een
LYNX medewerker