Rabobank Certificaten: Wat is het rendement en wat zijn de risico’s?

Rabobank Certificaten zijn een populair product onder Nederlandse beleggers.

Maar hoe werkt zo een belegging eigenlijk? En wat is het rendement en het risico?

Na het lezen van dit artikel weet u exact hoe Rabobank Certificaten werken en of het product geschikt is voor uw portefeuille.

De onderwerpen die worden besproken in het artikel over de Rabobank Certificaten

Rabobank Certificaten - Rabobank kantoor

Rabobank Certificaten (XS1002121454)

Update 30 maart 2020: Rabobank schrapt dividend

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft een oproep gedaan aan alle Europese banken om voorlopig geen dividend uit te keren. Volgens de ECB kunnen de banken hun geld voorlopig beter in het bedrijf houden. De bank voorziet mogelijk nog problemen ontstaan vanwege de coronacrisis. Met het geld kunnen de banken beter het bedrijfsleven ondersteunen, aldus de ECB. Bovendien kunnen banken mogelijk verliezen lijden doordat bedrijven waar ze geld aan hebben geleend failliet kunnen gaan. De ABN Amro heeft zelfs al aangegeven een verlies te zullen boeken over het eerste kwartaal. Al heeft dat grotendeels te maken met een incidentele tegenvaller van € 183 miljoen door een klant in de VS.

Zowel ABN Amro, ING Bank als Rabobank geven gehoor aan de oproep van de ECB en stellen het betalen van dividend uit tot in ieder geval 1 oktober. De koers van de Rabobank Certificaten was de afgelopen tijd, samen met de beurs, al hard weggezakt. Het schrappen van het dividend zal de particuliere belegger dan ook zeker niet kunnen waarderen. Maar, mogelijk biedt de daling van de koers juist wel een instapkans. Rabobank maakte bekend dat het in maart, juni en september geen uitkering op de Rabobank certificaten zal uitkeren. Maar als de bank de crisis doorstaat, zullen deze uitkeringen uiteraard weer worden opgepakt.

Mag Rabobank het dividend zomaar schrappen?

Het management kan te alle tijden een volledig discretionair besluit nemen om het dividend te schrappen. Zoals u wellicht al eerder in dit artikel heeft gelezen zijn Rabobank Certificaten bovendien diep achtergestelde beleggingsproducten. Dit houdt onder andere in dat een overgeslagen betaling niet ingehaald hoeft te worden. In oktober 2020 zou mogelijk weer dividend kunnen worden uitgekeerd. Dit dividend kan dan overigens ook hoger of lager uitvallen. Dit is uiteraard allemaal volledig afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de coronacrisis.

Rabobank heeft in totaal 297,9 miljoen certificaten uitstaan tegen € 25 waar een vergoeding van 6,5% over 4 kwartalen wordt uitgekeerd. De drie overgeslagen betalingen schelen Rabobank dus  €363 miljoen aan kosten.

Wat zijn Rabobank Certificaten?

De Rabobank Leden Certificaten zijn certificaten van participaties zonder einddatum die zijn uitgegeven door de Rabobank (via Stichting AK Rabobank Certificaten). De Rabobank Groep is een unieke bank. Het is een coöperatie met leden, van en voor klanten. De Rabobank Groep is in 1972 ontstaan door een fusie tussen de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank en Coöperatieve Centrale Boerenleenbank. De centrale coöperatie Rabobank Nederland behartigt de belangen van de leden (de lokale banken), oefent een eigen bankbedrijf uit, is houdster van binnenlandse en buitenlandse deelnemingen, en oefent het toezicht op de lokale banken uit als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht.

De Rabobank heeft geen ‘echte’ beursnotering, maar sinds 2014 is het wel voor iedereen mogelijk om te investeren in de Rabobank door te beleggen in Rabobank Certificaten. De afgelopen jaren heeft de Rabobank meerdere keren certificaten uitgegeven om geld op te halen en de kapitaalbuffers te versterken. Tot en met 2014 waren de certificaten echter louter beschikbaar voor leden. Sinds 2014 worden de stukken vrij verhandeld aan Euronext en kan iedereen ze dus verhandelen.

Diep achtergesteld beleggingsproduct

Hoewel het beleggingsproduct op een obligatie lijkt, is het dat dus eigenlijk niet. De certificaten worden namelijk nooit afgelost. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de Rabobank Certificaten wel worden ingetrokken. Een Rabobank Certificaat is namelijk een diep achtergesteld beleggingsproduct. De participaties tellen namelijk mee als eigen vermogen van de Rabobank. Dit betekent dat certificaathouders bij een eventueel faillissement van de Rabobank als laatste worden uitbetaald, na alle spaarders en schuldeisers. Certificaten van Rabobank lijken dus eigenlijk meer op aandelen, indien u kijkt naar de zekerheid van terugbetaling bij een faillissement. U koopt ze ook gewoon op de beurs en als u ervan af wilt, moet u ze ook weer verkopen op de beurs.

Hoe werken Rabobank Certificaten?

Tijdens de uitgifte konden beleggers instappen tegen de nominale waarde. De nominale waarde van de certificaten is € 25. De koers van Rabobank Certificaten wordt echter weergegeven in een percentage. Dat betekent dat een koers van 100% een waarde van € 25 vertegenwoordigt. De koers van de Rabobank Certificaten is de afgelopen jaren gestegen. Momenteel staat een koers van 121,89 op de borden, wat gelijk staat aan een koers van € 30,47. U kunt de Rabobank Certificaten gewoon kopen en verkopen op de beurs. Indien u de certificaten in bezit heeft, heeft u recht op een vergoeding. De Rabobank verwacht op een participatie op iedere ‘vergoedingbetaaldag’ over de op die dag eindigende betaalperiode een vergoeding te betalen die het hogere is van:

a. € 0,40625; of

b. het driemaands rekenkundig gemiddelde (afgerond op twee decimalen) op jaarbasis van het effectieve rendement van de meest recente Referentielening (of, als er geen Referentielening is, de meest recente Vervangende Referentielening) over de laatste Berekeningsperiode die is geëindigd voor aanvang van die Betaalperiode, verhoogd met 1,5%-punt, berekend over de nominale waarde van € 25 gedeeld door vier.

Rabobank Certificaten rendement – 6,5% ?

Voor de vroege investeerders betekent de vergoeding van € 1,626 (4 x 0,40625) per jaar een rendement van 6,5%. De beurskoers van de certificaten kan door verschil in vraag en aanbod hoger of lager uitvallen dan de nominale waarde van € 25. Indien u de certificaten bijvoorbeeld op de beurs koopt op een prijs van 121,89, dan betaalt u dus zoals hierboven berekend € 30,47. Het rendement op uw belegging valt dan ook lager uit, namelijk 5,3%.

De Rabo Certificaten kennen dus een behoorlijke contante uitkering per kwartaal wat het product dan ook populair maakt bij beleggers. Naast die winstuitkering bepaalt de koersontwikkeling het totale rendement dat beleggers maken op de certificaten. U kunt dus ook koerswinst of verlies maken bij de aan- en verkoop van de certificaten.

Rabobank Certificaten - Rabobank luchtballon

Risico’s Rabobank Certificaten

Zoals eerder gezegd kennen Rabobank Certificaten geen einddatum en worden ze dus ‘nooit’ afgelost. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de Rabobank Certificaten wel worden ingetrokken. Bij intrekking ontvangt je € 25 (100%) per Rabobank Certificaat, op voorwaarde dat het vermogen van de Rabobank toereikend is. Hier dient u dus rekening mee te houden als u belegt in deze Rabobank Certificaten.

Er zijn daarnaast nog andere risico’s waarmee u rekening moet houden als u belegt in Rabobank Certificaten. Denk daarbij onder andere aan:

  • het risico van koersfluctuaties, de koers kan ook zakken
  • het liquiditeitsrisico (te weinig verhandelbaarheid)
  • het risico dat vergoedingen niet worden uitbetaald, indien Rabobank bijvoorbeeld verlies maakt
  • het risico op verlies van inleg

Bail-in Risico

Er is één risico dat ik nog nader wil toelichten. Vanuit de Europese richtlijn ‘herstel en afwikkeling van banken’ (‘BRRD’) kunnen Rabobank Certificaathouders ook (een deel van) hun inleg verliezen wanneer de Rabobank door de toezichthouder wordt betiteld als ‘niet langer levensvatbaar’ of ‘waarschijnlijk niet langer levensvatbaar’. Daardoor hebben Certificaathouders in die situaties kans om ook al in een eerder stadium dan faillissement de inleg op hun Rabobank Certificaten of een gedeelte daarvan te verliezen. Dit wordt aangeduid als het bail-in risico.

Voor een uitgebreid overzicht van de risico’s en voorwaarden verwijzen we je door naar de prospectus en brochure op de website van de Rabobank. 

Rabobank Certificaten kopen bij LYNX

LYNX geeft u de mogelijkheid om Rabobank certificaten te kopen. In het LYNX Handelsplatform zijn de certificaten via de ticker RABOBK en ISIN XS1002121454 te vinden.

Rabobank certificaten

Beleggingsspecialist LYNX

Justin Blekemolen is beleggingsspecialist bij LYNX Beleggen. Hij schrijft columns over actuele onderwerpen op de beurs en bespreekt dagelijks het laatste beursnieuws in de LYNX Morning Call. Zijn columns zijn te volgen via het LYNX Kennisportaal en zijn persoonlijke Twitter.  In het verleden is Justin meerdere jaren actief geweest als technisch analist bij IEX en de Tostrams Groep.

Gerelateerde artikelen

Contact icon Bel gratis naar
0800 2030
Contact icon E-mail naar
info@lynx.nl
Contact icon Chat met een
LYNX medewerker