Artikel laten voorlezen
De coronacrisis heeft een schokbeweging op de markten teweeggebracht.
 
In dit artikel bespreek ik mijn kijk op de huidige ontwikkelingen op en rondom de financiële markten. Welke scenario’s zijn denkbaar en hoe gaat u hier als belegger mee om? Beleggen in lange termijn groeitrends zoals cloud & kunstmatige intelligentie bieden kansen op rendement.

 

Beleggen in trends: Artificial Intelligence

Van coronacrisis tot recessie?

Het zijn hectische tijden. De coronacrisis heeft voor een crash gezorgd op de aandelenbeurzen. Als belegger gaat u op zoek naar verklaringen. Had u deze beweging kunnen zien aankomen? Waren we verblind door de lage rente en extreem lage volatiliteit? Zou deze beweging hoe dan ook hebben plaatsgevonden, of was het een klassieke Black Swan?

Black-Swan is een begrip uit de economische wetenschap dat een onverwachte gebeurtenis aanduidt. Een gebeurtenis die (bijna) niemand van tevoren heeft zien aankomen of heeft voorspeld. Deze gebeurtenissen hebben vaak een enorme impact op de wereld en zijn veelal schadelijk voor de economie & maatschappij. Kenmerkend is het feit dat het achteraf vaak juist allemaal logisch te verklaren is en dat iedereen het had kunnen zien aankomen.

Vergelijkingen met 1929

In tijden van enorme schokbewegingen ga je in extremen denken en alle mogelijke scenario’s afwegen. Blijft het bij de huidige paniekdaling van zo’n 30%? Of gaan we weer 50% dalen zoals in 2000 en 2008? Grote beursdalingen komen echter vaker voor dan u wellicht denkt. Sinds de S&P 500 van start ging in 1957 is deze index maar liefst 15 keer ‘stevig’ gedaald. Ik heb het hier over dalingen van tussen de 20% en 56%.

Het kan zelfs erger. In 1929, tijdens de crisis van de jaren 30, daalde de Dow Jones index zelfs met circa 90%. De ‘Grote Depressie’ ontstond als gevolg van de beurskrach van 1929, waarbij de aandelenkoersen op Wall Street ongekend snel kelderden. De crisis was een direct gevolg van de Eerste Wereldoorlog. De Amerikaanse boeren verleenden in die tijd veel voedselhulp aan Europa. Toen Europese boeren weer zelf voedsel gingen verbouwen kwamen de Amerikaanse boeren met een overschot te zitten, waardoor de prijzen hard daalden. Dit zorgde voor enorme schulden, wat nadelig was voor de Amerikaanse plattelandsbanken.

Bedrijven die rendabel en solvabel waren konden ineens geen leningen meer aangaan door de liquiditeitscrisis na de beurscrash van 1929. Hierdoor was het voor ondernemingen niet meer mogelijk om investeringen te doen en werknemers te betalen. Doordat de werknemers niet meer betaald konden worden volgden er een heleboel ontslagen. Tegen 1933 zou meer dan een kwart van de Amerikaanse bevolking werkloos zijn geweest.

Toen de Verenigde Staten in 1929 door de crisis in eigen land deze steun opzegden, werd ook Duitsland in de recessie meegezogen. Werkloosheid nam enorm toe, bestedingen en investeringen namen af. Mede door de zwakke economie kon Adolf Hitler in 1933 als populistische rechts-extremist gemakkelijk aan de macht komen. Zonder hier een vergelijking te maken tussen Hitler en Trump: Zou een grote recessie dan juist in het voordeel kunnen werken voor rechtse (populistische) leiders zoals Trump? De odds zijn vooralsnog 50/50 tussen Trump en Biden volgens de populaire wedkantoren.

Samenvattend: Het gebrek aan vertrouwen en een liquiditeitscrisis lagen ten grondslag aan de grote depressie van 1929. De centrale banken en overheden proberen ook nu de economie weer overeind te houden. Maar hebben beleggers nog genoeg vertrouwen? En krijgen we niet weer te maken met een liquiditeitscrisis? Door de ‘lock-down’ situaties komt een groot deel van de economie tot stilstand. Economen en banken in de VS voorspellen voor het 2e kwartaal van 2020 een economische krimp van maar liefst 24%. Morgan Stanley denkt zelfs aan een historische daling van 30%.

Paradigmaverschuivingen

De huidige beurscrash en mogelijke recessie die eraan zit te komen biedt enorm veel kansen voor beleggers. Deze huidige daling biedt kansen om te kunnen profiteren van de volgende industriële revolutie. Een recessie zorgt namelijk historisch gezien voor prachtige ontwikkelingen en innovatie. Mensen en bedrijven gaan op zoek naar nieuwe ideeën en juist deze bedrijven zullen sterker uit de crisis komen. Dit zijn veelal ook de winnaars op de beurs van de komende 10-20 jaar. Daarover later meer.

Een industriële revolutie kan ook wel gezien worden als een bepaald tijdperk. Elk tijdperk heeft zijn eigen unieke kenmerken. In de geschiedenisboeken staan de laatste 3 tijdperken aangegeven als de 1e, 2e en 3e industriële revolutie. Mensen (en beleggers) kijken zelf graag nog wat korter. Periodes van 10 jaar helpen ons om dingen in perspectief te zetten. Bedrijven stellen ook vaak doelen voor het einde van een decennium.

Elke periode van 10 jaar zou je kunnen zien als een klein tijdperk binnen een groot tijdperk van bijvoorbeeld een industriële revolutie. Na elk tijdperk treden er veranderingen op. Soms zijn die zo groot dat we kunnen spreken van een revolutie. In de wetenschap gebruikt men om een revolutie aan te duiden ook wel het woord paradigmaverschuiving. Volgens de Amerikaanse wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn is dat een ontwikkeling in de wetenschap die leidt tot een dramatisch ander beeld van de werkelijkheid. Vaak ontstaat bij zo’n ontwikkeling een grote tegenstelling tussen de voor- en tegenstanders van het nieuwe paradigma.

Een doorbraak naar het nieuwe paradigma wordt doorgaans afgedwongen doordat bepaalde nieuwe (wetenschappelijke) inzichten steeds opnieuw en door steeds meer wetenschappers/mensen worden ondersteund. Een nieuw paradigma kan kansen bieden voor beleggers. Indien u de nieuwste trends als eerste ontdekt dan zult u bovengemiddelde rendementen behalen. Kijk maar eens naar de stijgingen van de aandelen van de winnaars van de 3e industriële revolutie. De Alphabet’s, Apple’s & Facebook’s van deze wereld.

Recessie lijdt tot paradigmaverschuiving - 4e industriele revolutie: Beleggen in bedrijven van de toekomst

Paradigmaverschuiving vereist ‘anders’ denken

Wat opvalt is dat er na een enorme periode van groei vrijwel altijd een recessie ontstaat. Meestal ontstaan er tijdens periodes van groei veel schulden. Zolang de economie echter harder groeit dan de schuld toeneemt gaat het goed. Men denkt dan vrijwel altijd dat deze situaties doorgaan tot in het oneindige. De bomen groeien als het ware tot in de hemel. Hierdoor kunnen prijzen van aandelen, vastgoed en obligaties voor een zeer lange periode blijven stijgen. Beleggers krijgen hierdoor vertrouwen en zullen uiteindelijk meer risico nemen.

De afgelopen jaren nam beleggen met geleend geld bijvoorbeeld enorm toe. Dit had te maken met de langdurig lage volatiliteit. Beleggers gingen er vanuit dat deze volatiliteit wel laag zou blijven, waardoor zij meer risico’s namen. Beleggers gaan er dus keer op keer weer vanuit dat een bepaalde ontwikkeling zich voortzet. Zo bleven de schulden in aanloop van 1929 en 2008 maar toenemen omdat iedereen er vanuit gaat dat dit goed is, zolang het goed gaat. En ook de afgelopen 10 jaar hebben we weer hetzelfde gezien. De stijging van deze schulden is (zonder inflatie) uiteindelijk onhoudbaar en wellicht is er een soort reset nodig.

Beleggers kijken te veel achteruit

Dat brengt ons op een belangrijk punt. Zoals u wellicht vaker gehoord heeft prijzen financiële markten de verwachtingen in voor de toekomst. Eigenlijk de verwachtingen van beleggers, die juist keer op keer te enthousiast of niet juist blijken. Uit onderzoek blijkt dat beleggers veelal denken dat bepaalde trends zich voortzetten, waardoor zij zich te weinig focussen op nieuwe ontwikkelingen. Juist hierdoor ontstaan er enorme schokbewegingen op de aandelenmarkten. Deze verschuivingen van tijdperken leiden er namelijk vaker wel dan niet toe dat markten en economieën zich meer tegengesteld gedragen dan dat ze zich in het vorige paradigma gedroegen.

Een goed voorbeeld hiervan zijn misschien vastgoedfondsen die actief zijn in winkelcentra. Al enkele jaren dalen de koersen van vrijwel alle winkelcentra vastgoedaandelen. Beleggers willen de daling maar niet geloven en denken een buitenkans te zien. In werkelijkheid vindt er een transitie plaats van fysiek naar online. Deze verschuiving is zo groot, dat beleggingen in deze markt tot een ondergemiddeld rendement leiden. Stel dat u als belegger de aandelen van een bedrijf dat typemachines maakt had gekocht, terwijl tijdens de nieuwste industriële revolutie een computer is uitgevonden. Rekent u dan op een bovengemiddeld beleggingsresultaat?

De digitale transformatie verandert de maatschappij en economie. De uitdaging is om de voornaamste trends en de beste gepositioneerde bedrijven te selecteren. En om juist die bedrijven die zich niet aanpassen te vermijden. 

Einde tijdperk lage rente?

In de afgelopen 10 jaar zijn een aantal interessante dingen gebeurd die de aandelenkoersen tot grote hoogtes hebben doen stijgen. Zo deden bedrijven massaal aan aandelen inkoopprogramma’s. Er vonden veel fusies en overnames plaats en er werden enorm veel bedrijven uit de grond gestampt in Sillicon Valley. Deze bedrijven konden dat doen met behulp van extreem goedkoop kapitaal vanwege de lage rente. De alsmaar dalende rente zorgden ervoor dat obligaties tot recordhoogtes stegen.

De extreem lage rente heeft er ook voor gezorgd dat aandelen en vastgoed tot ongekend hoge niveaus konden stijgen. Wellicht ligt daar de inflatie wel verstopt. Hierdoor werden de meer vermogenden steeds rijker en is de inkomensongelijkheid de afgelopen jaren steeds verder toegenomen. Dit paradigma lijkt door de huidige beurscrash echter op zijn einde te lopen.

Veel overheidsobligaties geven negatieve rendementen en ook die situatie lijkt niet lang houdbaar. Het huidige paradigma zal wellicht eindigen zodra die rentes gaan stijgen. De kans dat deze eerdaags gaan stijgen lijkt aanwezig. De afgelopen weken zagen we de belangrijkste 10-jaars rentes van bijvoorbeeld Duitsland en Nederland al flink oplopen. De stijging van de rentes zal voor een liquiditeitscrisis kunnen zorgen, die ook in 1929 en 2008 voor veel problemen heeft gezorgd. Bij een hogere rente horen ook andere waarderingen. Mogelijk zal de gemiddelde koers/winst-verhouding van aandelen de komende jaren dan ook afnemen.

Meer over deze ontwikkeling en obligaties leest u hier: Beleggen in obligaties: Centrale banken verlagen rentes, maar kapitaalmarktrente loopt hard op

Industriële revoluties

Om te kunnen begrijpen waarin u dient te beleggen, bespreek ik eerst de industriële revoluties van de afgelopen 300 jaar.

  • De eerste industriële revolutie, de introductie van stoommachines en gietijzeren productiestraten, stamt uit 1750 en bracht enorme veranderingen met zich mee in de maatschappij. Deze periode duurde ongeveer 130 jaar tot omstreeks 1880.
  • Omstreeks 1880 begon de tweede industriële revolutie met als belangrijkste ontwikkelingen de elektriciteit en de stoomkracht. Dit tijdperk kenmerkte zich door talloze mede hierdoor werd deze ook wel de technologische revolutie genoemd. In deze periode werden talloze revolutionaire uitvindingen gedaan, zoals gloeilampen, de auto, fotografie, telegrafie, vliegtuigen, radio en film. De veranderingen die hierdoor ontstonden waren enorm en vele uitvindingen uit die periode zijn momenteel een redelijke primaire levensbehoefte geworden. Deze periode duurde ongeveer 90 jaar tot circa 1970.
  • De derde revolutie startte rond 1970, toen de eerste eerste computers gesignaleerd werden en de automatisering zijn intrede deed. Deze periode staat ook wel bekend als de digitale revolutie en heeft het leven ook drastisch veranderd. Allerlei uitvindingen veranderde onze manier van communicatie waardoor globalisering mogelijk werd. Tijdens deze periode trad een enorme spurt op in de ontwikkelingen van televisies, computers, internet en smartphones. Deze periode duurde ongeveer 45 jaar tot circa 2015.
  • De vierde industriële revolutie is omstreeks 2015 van start gegaan. Deze revolutie kenmerkt zich door dingen als het ‘internet of things, 3D-printing, cloudcomputing, virtual- en augmented reality, chipimplantaten en blockchain. Hardware komt steeds meer op de achtergrond te staan. Alles draait om de cloud, data, algoritmes, waarbij alles en iedereen met elkaar ‘geconnect’ wordt.

Steeds sneller

De ontwikkelingen lijken steeds sneller te gaan. Zo duurde de eerste industriële revolutie nog 130 jaar. De tweede was met 90 jaar al een stuk korter. De derde revolutie duurde slechts 45 jaar. Het zou zomaar kunnen dat de 4e revolutie die recentelijk is gestart nog korter gaat duren. Wellicht een jaar of 15 a 20. Wist u dat bedrijven tegenwoordig gemiddeld nog maar 7 jaar lang bestaan? De gemiddelde levensduur van bedrijven loopt hard terug: In 1958 bestond een bedrijf gemiddeld nog 61 jaar en in 1980 was dit nog maar 25 jaar. 

Daarom is het belangrijk om trends op tijd te zien aankomen. Als vuistregel kunt u aanhouden dat een bedrijf minstens 20 jaar relevant moet zijn, anders is de kans groot dat het geen blijvertje is. Kent u de vijf grootste mobiele telefoon producenten ter wereld uit 2000 bijvoorbeeld nog? Nokia, Motorola, Ericsson, Siemens & Panasonic. Circa 16 jaar later zijn deze allemaal vervangen door Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi & Oppo. Dit zijn de winnaar van vandaag. Maar zijn dit ook de winnaars van morgen, ofwel over pakweg 10 jaar?

4e industriële revolutie – Beleggen in bedrijven van de toekomst

De huidige beurscrash geeft ons de tijd en kansen om te kunnen profiteren van de volgende revolutie. Een recessie leidt historisch gezien namelijk voor prachtige ontwikkelingen en innovatie. De 4e industriële revolutie is omstreeks 2015 van start gegaan. Deze revolutie kenmerkt zich door dingen als het ‘internet of things, 3D-printing, cloudcomputing, virtual- en augmented reality, chipimplantaten en blockchain. De eerste jaren van ‘innovatie-triggers’ en torenhoge verwachtingen zijn voorbij. Nu wordt het tijd dat deze sectoren volwassen gaan worden.

Mijns inziens gaat het om de volgende technologische thema’s.

  • Artificial Intelligence
  • Cloud Computing
  • Internet of Things
  • Blockchain

Artificial Intelligence

En een van de meest baanbrekende nieuwe ontwikkelingen in technologie is ‘Artifical Intelligence’, ofwel kunstmatige intelligentie. AI is bijvoorbeeld nodig voor zelfrijdende auto’s, nieuwe gespecialiseerde medische & chirurgische behandelingen en tal van andere toepassingen.

Apparaten of robots die (straks) gebruik maken van AI reageren op data of impulsen uit hun omgeving, en nemen op basis daarvan zelfstandig beslissingen. Bovendien moet dit apparaat al deze informatie meenemen en ervan leren. Het gaat bij AI dus niet om de rekenkracht, maar om de mogelijkheid (zelfstandig) te leren en beslissingen te nemen.

Volgens de analisten van McKinsey kunnen bedrijven die AI volledig in hun bedrijfsvoering integreren, hun omzet in 2023 verdubbelen. Zij denken dat AI de komende tien jaar circa $ 13 biljoen aan extra omzet genereren.

Cloud Computing

Cloud computing houdt in dat allerlei IT-diensten via internet worden verleend, zoals software, databases, servers en netwerken. Eindgebruikers hebben zo altijd en overal toegang tot hun software en applicaties. Cloud is de afgelopen jaren sterk in opkomst geweest. Volgens kenners staat de overstap naar de cloud echter nog steeds in de kinderschoenen. De verwachting is dat bedrijven steeds meer data en besturingsfuncties zullen overbrengen naar de cloud.

Bekende clouddiensten zijn Microsoft Azure, Amazon Web Services & Google Cloud.

Internet Of Things & 5G

Het internet der dingen, in het Nederlands, refereert aan de situatie waarbij alledaagse apparaten verbonden zijn met een netwerk en via dat netwerk gegevens kunnen uitwisselen. Simpele voorbeelden van Internet of Things zijn een slimme koelkast of een slimme thermostaat. Je kunt dan deze apparaten bedienen met je telefoon, en je kunt zelfs meldingen krijgen als bijvoorbeeld je koelkast leeg raakt. In de toekomst zou je er ook aan kunnen denken dat deze apparaten zelf beslissingen gaan maken. Stel dat de koelkast merkt dat jouw melk op is, dan zou deze alvast een bestelling kunnen plaatsen bij de supermarkt. De slimme thermostaat Nest, is een voorbeeld van een apparaat dat nu al in gebruik is.

Een super snel 5G-netwerk is essentieel voor een goed functionerend Internet of Things. Het zou wel eens het missende puzzelstuk kunnen zijn om van de zelfrijdende auto’s een succesverhaal te maken. Omdat een autonome auto zodanig veel informatie dient te verwerken, moet er kunnen gerekend worden op een razendsnel netwerk met een zo klein mogelijke latentie. Enkel op deze manier kan een zelfrijdende auto op een veilige manier geïntroduceerd worden. De investeringen in autonoom rijden lopen in de miljarden, bijna alle grote autobedrijven zetten vol in op elektrisch en autonoom rijden.

Blockchain

De blockchain technologie is een openbare database waarbij het simpelweg gaat over dataoverdracht. Alles gebeurt real time en moet worden goedgekeurd door iedereen in de blockchain volgens de regels die door de blockchain zijn vooropgesteld. Fraude wordt tegengegaan doordat alle participanten een kopie hebben van de blockchain en elke transactie moeten valideren. De blockchain technologie heeft het potentieel om de samenwerking tussen bedrijven, overheden en particulieren veilig, efficiënt en goedkoop te laten verlopen.

In 2008 werd de Bitcoin gelanceerd, de eerste volledig uitgebouwde blockchain. Bitcoin is een peer-to-peer elektronisch betalingssysteem. Kort na de lancering van Bitcoin, werd gerealiseerd dat de achterliggende technologie van Bitcoin ook gebruikt kon worden in andere domeinen. Inmiddels denken veel partijen dat blockchain aan de basis zou kunnen liggen voor de volgende wereldwijde revolutie.

Via welke aandelen kunt u beleggen in deze technologieën?

De grote namen die zich al jaren bezighouden met de hierboven besproken technologische thema’s zijn:

Alphabet Amazon.com Alibaba.com
Apple Salesforce Microsoft
Baidu Tesla IBM
Intel NVIDIA Twilio

Ik zal een aantal van deze bedrijven verder toelichten. Ik weet uiteraard niet of nu het juiste moment is om in te stappen. Maar dit zijn in ieder geval bedrijven waarin ik vertrouwen heb voor de toekomst. Aandelen die ik op mijn radar heb staan en bij een grotere daling alleen maar goedkoper en interessanter zie worden voor de lange termijn.

Maar er zijn ook nog de kleinere minder bekende bedrijven zie actief zijn in deze thema’s. Echter zijn deze bedrijven veelal (nog) niet beursgenoteerd of onderdeel van een ander bedrijf. Hierbij kunt u denken aan: AlphaSense, Cloudminds, Datarobot en OpenAI. 

Nvidia Corp (NVDA)

De producent van computerhardware Nvidia is de afgelopen jaren hard gegroeid door haar sterke positie in grafische chips verder uit te breiden. Nvidia maakt de meest geliefde videokaart voor gamers en heeft daardoor geprofiteerd van deze sterke groeimarkt. Om deze reden behoort Nvidia tot een van de beste game-aandelen. Andere belangrijke groeimarkten voor Nvidia zijn datacentra, producten voor geautomatiseerd rijden en kunstmatige intelligentie. Die laatste 2 hebben nog niet voor veel winst gezorgd bij het bedrijf.

Wel heeft NVIDIA de afgelopen jaren volop geïnvesteerd in grafische processoren die autonoom rijden, high-performance gaming, cloud computing en vele andere gebieden die een diepgaand leerproces vereisen. Minder bekend bij het grote publiek, maar NVIDIA is volop aan het testen met haar eigen zelfrijdende auto’s. Het gaat om auto’s die gebruikmaken van het DRIVE AGX platform. Dit is een schaalbaar, open en autonoom platform voor voertuigen dat dient als het brein voor autonome voertuigen. Als enige hardwareplatform in zijn soort levert NVIDIA DRIVE AGX krachtige, energiezuinige computers voor functioneel veilige AI-aangedreven zelfsturing.

Blockchain

De chips van Nvidia, GPU, zijn uiterst geschikt voor het oplossen van de cryptografische sleutels. Nvidia wordt wereldwijd gezien als een van de belangrijkste leveranciers voor de miners van cryptocurrency zoals Bitcoin. Nvidia is een echte pionier in de artificiële intelligentie. Het machinaal en automatisch leren vergt enorm veel rekenkracht. Eigenlijk iets wat te vergelijken is als het minen van crypto’s. Verder worden de GPU chips ook gebruikt in de medische sector. Ze zouden in de toekomst in staat moeten zijn om een onderscheid te maken tussen kankercellen en gezonde cellen.

Aandeel NVIDIA Corp (NVDA) - Beleggen in trends

Alphabet (GOOGL)

Alphabet is in mijn ogen een van de meest interessante bedrijven ter wereld. Steeds meer mensen gebruiken het internet en Google weet steeds meer geld te verdienen met de verkoop van onder andere advertenties. De zoekmachine Google is verantwoordelijk voor circa 85% van de omzet van Alphabet. En die omzet kunnen ze goed gebruiken voor onderzoek & ontwikkeling (R&D).

Google gebruikt al jaren machine learning om betere zoekresultaten voor haar gebruikers te tonen. Het moederbedrijf van Google heeft recentelijk ook besloten om grote stappen te maken in de cloud. In die tak wordt veel geld verdiend en Alphabet kan natuurlijk niet achterblijven bij Amazon en Microsoft. Onder de nieuwe clouddivisiebaas Thomas Kurian werden vorig jaar vier bedrijven in deze sector aangekocht.

Naast cloud computing houdt de techgigant zich bezig met een scala aan andere activiteiten. Een van de bekendste is Waymo, het onderdeel dat zich bezighoudt met de zelfrijdende auto: Google Driverless Car. Een ander bekend voorbeeld is de Nest theromostaat die in Nederland al vrij bekend is geworden bij Nederlandse huishoudens. Deze slimme verwarmingsregelaar is gemakkelijk te plaatsen zonder dat een installateur nodig is.

Met dit product brengt Alphabet big data en het Internet OThings naar onze woonkamers. Alphabet heeft de laatste jaren een aantal kleine IoT-bedrijven opgekocht om zijn kennis, en daarmee zijn marktaandeel te vergroten. Het bedrijf heeft grootste plannen op dit gebied. Het heeft tenslotte een zeer groot marktaandeel op het internet en we zien nu al dat het deze informatie steeds meer gebruikt om ons van alle gemakken te voorzien. Aan de andere kant wordt met deze informatie uiteraard flink verdiend door middel van gerichte advertenties.

Minder bekend bij het grote publiek is het gegeven dat Alphabet zich sterk focust op AI. In 2013 probeerde ze het al eens met Google Glass, een bril die de wereld en virtual reality (VR) samen zou moeten brengen. Dit werd echter geen succes. Alphabet heeft in 2017 ‘Google AI’ opgericht, dit is een divisie van Google die uitsluitend gewijd is aan kunstmatige intelligentie. Op hun website https://ai.google kun je bekijken op welke manieren zij AI de komende jaren willen gaan inzetten. Denk bijvoorbeeld aan de combinatie met augmented reality, waarbij straatborden in het buitenland kunnen worden vertaald door middel van de camera op uw telefoon. Google wil kant-en-klare AI oplossingen gaan aanbieden die bedrijven in hun producten of diensten kunnen integreren voor een hogere opbrengst en efficiëntie.

Aandeel Alphabet (GOOGL) - Beleggen in trends

Amazon.com (AMZN)

Amazon.com begon ooit als retailer, maar heeft net als Alphabet zijn inkomsten altijd gebruikt om verdere te innoveren. Zo heeft Amazon inmiddels een van de grootste clouddiensten ter wereld. Amazon Web Services (AWS) werd overigens al in 2006 opgericht, maar maakte vooral de afgelopen 5 jaar grote stappen. Vandaag de dag is AWS het grootste en meest uitgebreide public cloud platform ter wereld.

AWS helpt organisaties bij het opbouwen van een snelle, flexibele IT-omgeving, zonder investeringen vooraf en tegen een scherp tarief. AWS biedt bovendien kant-en-klare AI-oplossingen voor bedrijven hun applicaties en workflows. Met AWS kan elk bedrijf (van start-up tot multinational) gebruik maken van de meest geavanceerde technologieën tegen zeer lage kosten. De kosten worden namelijk in rekening gebracht op basis van het verbruik, waardoor er geen grote investeringen vooraf nodig zijn. Dit maakt de Amazon Web Services enorm schaalbaar.

Momenteel komt circa 15% van de omzet van deze, zeer snel groeiende clouddienst. Het onderdeel groeit snel en wordt steeds belangrijk voor de winstgevendheid van Amazon. De kosten voor het opzetten van deze business zijn reeds gemaakt en de huidige vaste kosten zijn laag.Mede hierdoor is de koers van het aandeel Amazon.com de laatste jaren zo fors opgelopen.

Verder focust Amazon ook op andere eerder genoemde thema’s. Met Amazon Echo (Alexa) wil het bedrijf inspelen op de trend van Internet of Things. Het is een slim apparaat met een geïntegreerde spraakassistent die kan communiceren met andere slimme apparaten met zogeheten Alexa Skills. Dit zijn geprogrammeerde vaardigheden en er zijn momenteel meer dan 90.000 Alexa Skills. Met Alexa krijg je een ‘slim huis’, doordat het spraakbesturingssysteem gekoppeld is met je slimme producten die je van weer met je stem bedient. Amazon Echo is een apparaat dat het bedrijf zelf heeft ontwikkeld en gretig aftrek vindt in de webshop van Amazon.

Aandeel Amazon.com (AMZN) - Beleggen in trends

Microsoft (MSFT)

Microsoft dat van oudsher bekend staat als maker van computer software doet ook zijn best om mee te doen in de volgende revolutie. In februari 2014 stapte Steve Ballmer op en werd opgevolgd door Satya Nadella, die daarvoor Microsoft Cloud en Enterprise onder zijn hoede had. Onder de leiding van Satya Nadella richtte Microsoft zich meer op de cloud. Het bedrijf besloot bovendien om grote afschrijvingen te doen op de overname van het ouderwetse en stoffige Nokia en veel van de voormalig werknemers te ontslaan. Deze besluiten hebben goed uitgepakt, want cloudplatform Microsoft Azure is momenteel een van de winnaars op het gebied van cloud services.

Dat Microsoft zich momenteel ook sterk focust op thema’s van de toekomst blijkt uit de deal die het sloot met Providence St. Joseph Health voor het gebruik van Azure en verschillende AI tools. Dit moet het ziekenhuizen van St. Joseph Health helpen om data beter te analyseren over operaties en de resultaten van kanker therapieën te verbeteren. Providence baadt 7 ziekenhuizen uit in de VS en zal haar data en applicaties verplaatsen van haar eigen datacentra naar Microsoft’s cloud. Als onderdeel van deze vijf jaar durende deal krijgen 119.000 doktoren en verplegers toegang tot Microsoft Office en Microsoft Teams.

Microsoft concurreert met Amazon en Alphabet in de cloud. De focus op specifieke niches is een strategie om dominantie in dit soort niches te veroveren vooral met behulp van focus op speciale toegesneden software en AI dat werkzaamheden moet automatiseren.

Aandeel Microsoft (MSFT) - Beleggen in trends

Alibaba Group

In de afgelopen 20 jaar is Alibaba Group uitgegroeid tot een e-commerce bedrijf met een spectaculaire omvang. Maar het bedrijf doet meer. In 2009 werd Alibaba Cloud opgericht en investeerde het afgelopen decennium miljarden in de uitrol hiervan. Vandaag de dag staan er 19 data centra van Alibaba Cloud verspreid over de gehele wereld. De cloud computing divisie liet het afgelopen kwartaal een groei zien van 64% en is inmiddels verantwoordelijk voor 8% van de omzet.

Alibaba concurreert uiteraard met Microsoft, Amazon.com en Alphabet in de cloud. Deze Amerikaanse bedrijven zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot de grootste cloud providers ter wereld. De focus op deze specifieke niche is zeer aantrekkelijk. Volgens recente onderzoeken is de cloudmarkt namelijk nu al zo’n $ 214 miljard waard. En analisten verwachten dat deze markt nog veel groter zal worden.

Recentelijk onthulde Alibaba een AI-chip om de cloudprestaties te verbeteren. Met de zogeheten  Neural Processing Unit (NPU) kunnen e-commerce activiteiten beter worden gestroomlijnd. Met de nieuwe chip duurt het classificeren en afstemmen van productaanbevelingen op het e-commerceplatform Taobao en Alibaba slechts 5 minuten, terwijl dat eerder een uur in beslag nam. De chip wordt ook gebruikt om de zoekfunctie binnen de site te optimaliseren en automatische vertalingen aan te bieden aan internationale shoppers.

beleggen in trends - Alibaba

Tesla (TSLA)

Tesla is een goed voorbeeld van een bedrijf dat de afgelopen jaren al enorm hard heeft geprofiteerd van de hype rondom deze nieuwe technologieën. Als autobouwer lijkt de waardering van het aandeel extreem. Het bedrijf is ten eerste de koploper op het gebied van elektrisch rijden. Maar het revolutionaire autobedrijf heeft ondertussen ook enorm veel AI-kennis in huis gehaald.

Hoewel details over de AI-technologie schaars zijn, is het wel bekend dat Tesla voorheen samenwerkte met NVIDIA. Inmiddels heeft Tesla zijn eigen chips ontworpen die gebaseerd is op AI & machine learning. Autonoom rijden laat al tijden op zich wachten, maar zal de komende 10 a 15 jaar misschien wel een van de meest ingrijpende veranderingen voor de mens kunnen betekenen. Het moment dat wij ons volledig laten vervoeren door een ‘robot’.

Aandeel Tesla (TSLA) - Beleggen in trends

 

Zelf beleggen in aandelen van de toekomst via LYNX

LYNX geeft u de mogelijkheid om zelf in aandelen van bijna ieder beursgenoteerd bedrijf ter wereld te beleggen, dus ook in bovengenoemde technologieaandelen. U heeft toegang tot ruim 100 beurzen in 30 landen. Bekijk het aanbod:

 

 
Hoe nuttig vond u het artikel?(Vereist)
Zeer onbehulpzaamZeer behulpzaam

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart


Stuur een bericht naar Justin Blekemolen
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.