Beleggen in China met Chinese aandelen en ETF’s

Door Justin Blekemolen


Artikel laten voorlezen

Chinese aandelen bevinden zich momenteel in de hoeken waar de klappen vallen. Voornamelijk geopolitieke ontwikkelingen lijken de koersen te beïnvloeden. De Chinese economie groeit echter nog altijd hard en dit biedt zowel kansen als risico’s. In dit artikel bespreken we de mogelijkheden om te beleggen in China via aandelen en ETF’s.

Beleggen in China

In 2010 groeide China uit tot de tweede economie ter wereld, maar tegelijkertijd wordt het land nog altijd bestempeld als een ontwikkelingsland. Want hoewel megasteden als Beijing, Shanghai en Chengdu bruisen van economische activiteit, schuilt er nog veel armoede in plattelandsgebieden. Als we kijken naar het inkomen per hoofd van de bevolking dan vinden we China zelfs pas op de 81ste plaats. Door de snelle economische groei kan beleggen in China echter zeer interessant zijn.

China ligt zowel fysiek als cultureel ver weg van de Westerse wereld en is daarom minder in trek bij Nederlandse beleggers. Chinese aandelen van het vasteland zijn zelfs grotendeels ontoegankelijk voor buitenlandse beleggers. De mogelijkheid om te beleggen in Hongkong kan een uitkomst bieden voor beleggers. Ook het aanbod van Chinese aandelen met een Amerikaanse notering hebben de populariteit van Oosterse aandelen en beleggen in China vergroot.

Kansen & risico’s in China

Beleggen in opkomende markten, waaronder dus China, gaat gepaard met een hoger risico. Maar waar de risico’s groot zijn, ontstaan ook kansen voor bovengemiddelde rendementen. Hieronder bespreken we een aantal aspecten waar u rekening mee dient te houden bij het beleggen in China.

Chinese groei

De voornaamste reden dat beleggers geïnteresseerd zijn in China is de enorme groei. Tussen 1989 en 2021 groeide de Chinese economie met gemiddeld 9,19%. In 2007 bereikte de groei een piek van 14,2%, maar in de jaren daarna liep de snelheid terug. Dat is grotendeels te verklaren door de omvang van het BBP; bij grotere getallen worden dezelfde groeipercentages gewoonweg lastiger te behalen. Door de coronacrisis bereikte de groei van het BBP met een percentage van 2,2% een 40-jarig dieptepunt. Dankzij herstelvraag werd in 2021 weer een groei van 8,1% gerealiseerd, maar de vooruitzichten voor de komende jaren zijn milder. Zo denkt Goldman Sachs dat de Chinese economie in 2022 met slechts 4,3% zal toenemen. China zelf mikt nog op een groeipercentage van 5,5%, maar verschillende tegenwinden zouden deze groei kunnen bemoeilijken. Denk bijvoorbeeld aan de sluimerende liquiditeitscrisis in de vastgoedsector.

In 2020 was de export voor het grootste deel verantwoordelijk voor de groei van de Chinese economie. Ondertussen doet China er alles aan doet om juist de binnenlandse uitgaven op te voeren. Deze zouden op lange termijn voor een meer houdbare groei moeten zorgen. Doormiddel van liquiditeitsprogramma’s en renteverlagingen probeert de Chinese overheid de economie te stimuleren. Dankzij stijgingen van het gezinsinkomen, verdere groei van stedelijke gebieden, technologische vooruitgang en demografische verschuivingen moeten de Chinese consumentenuitgaven tegen 2023 verdubbelen. Economen voorspellen dat het besteedbaar inkomen per hoofd van de bevolking waarschijnlijk zal verdubbelen van omgerekend 6.000 dollar per jaar tot 12.000 dollar in 2030. In dat jaar zal de particuliere consumptie in China zo’n 12,7 biljoen dollar bedragen. Uiteraard bieden deze verwachtingen ook kansen voor beleggers.

Groei is overigens niet enkel positief. Snelle groei zorgt namelijk ook voor een continue groei van de capaciteit en daarbij gepaard gaande hevige concurrentie. Mocht de verwachte groei daarnaast tegenvallen, dan is er een groot risico op overcapaciteit. De Chinese vastgoedbubbel is daar een mooi voorbeeld van. Aangezien China inmiddels de grootste gebruiker van cyclische producten zoals kool, staal, koper, auto’s en cement is, nemen de risico’s op overcapaciteit toe. Ook de risico’s voor schokken in de wereldeconomie als gevolg van Chinees handelen zijn hierdoor toegenomen.

Chinese vastgoedcrisis in de maak?

Begin 2022 stond de vastgoedcrisis in China nog volop in het nieuws met Evergrande in de hoofdrol. De Chinese vastgoedontwikkelaar kon niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen en volgens sommige experts is dit slechts het topje van de ijsberg. Verschillende vastgoedgiganten zouden de afgelopen jaren onhoudbare schulden hebben opgebouwd. Ze bouwden miljoenen huizen en werden deels gestimuleerd door gunstige overheidsvoorwaarden. Veel gebouwen bleven echter leeg staan en deze huizenzeepbel lijkt nu langzaam leeg te lopen.

Om de vastgoedcrisis de kop in te drukken maakte de Chinese centrale bank het lenen al meerdere malen goedkoper door de rentes te verlagen. De overheid hoopt hiermee de vraag naar woningen te ondersteunen.

Schulden

Lagere rentes hebben de schulden van de grootste economieën ter wereld snel doen groeien. Het is de afgelopen jaren tenslotte steeds ‘goedkoper’ geworden om te lenen. De schuld van alle opkomende markten bij elkaar bereikte onlangs een record van $ 303 biljoen. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwde dan ook dat hogere rentes negatieve gevolgen zullen hebben voor de begrotingsuitgaven. Ook uitte het IMF bezorgdheid over de houdbaarheid van de schuld.

Uiteraard hebben ook opkomende markten dankbaar gebruik gemaakt van lagere rentes om de snelle groei te kunnen bewerkstellingen. In 2012 bedroeg de Chinese overheidsschuld nog slechts 34% van het BBP, maar inmiddels is dit percentage opgelopen tot 66,8% in 2020. De hoeveelheid schulden in de Chinese economie in vergelijking met Europa of de VS zijn op zichzelf niet schrikbarend. In de VS bedraagt dit percentage 128% , India heeft een overheidsschuld van 89% en de schuld van Duitsland bedraagt 60%.

Gezien de grote hoeveelheid staatsbezittingen is de overheidsschuld ook niet zorgwekkend. Wel de snelheid en de richting waarin deze schulden bewegen zijn zorgelijk. Vooral nieuwe schulden lijken namelijk de economische groei te bevorderen en dit lijkt in China op gigantische schaal te zijn gebeurd. Dit is niet erg zolang de economie snel groeit, maar mocht deze groei tot stilstand komen dan kan dat aanzienlijke gevolgen hebben. Vooral de Chinese vastgoedsector kan in zo’n periode in de problemen komen.

Chinese overheidsschuld t.o.v het BBP (Trading Economics, 2021)

Corporate governance (goed bestuur)

Bij governance draait alles om goed en eerlijk bestuur. Corporate governance omvat de interne controles en procedures waarmee een bedrijf wordt bestuurd en de regels, rechten en verantwoordelijkheden van verschillende partijen. Goed bestuur is uiterst belangrijk voor beleggers. Slecht of onbehoorlijk bestuur kan namelijk leiden tot onopgemerkte fraude, door bijvoorbeeld zwakke interne controlesystemen.

In opkomende landen zoals China is het bestuur vaak minder professioneel. Corruptie komt vaker voor en ook fraude is minder uitzonderlijk. Deze problemen moeten beleggers voor een deel voor lief nemen wanneer ze investeren in deze markten. Een goed voorbeeld is het Chinese Luckin Coffee (LKNCY), dat in 2020 maar liefst 97% aan beurswaarde verloor. Het koffiebedrijf loog jarenlang over de verkopen en toen de fraude aan het licht kwam stortte de koers in.

Door goed onderzoek in individuele aandelen is het voor een groot deel mogelijk deze problemen te vermijden. Met een ETF beleg je juist zeer gespreid en zal één enkele zaak van corruptie of fraude de resultaten van het geheel nauwelijks raken. Mochten er echt grote problemen of schandalen opduiken dan kan dit echter wel de waardering van gehele markten veranderen.

Tech crackdown

In 2021 heeft China de communistische teugels flink aangetrokken. Deze politieke bemoeienis hebben de waardes van Chinese aandelen stevig doen kelderen. Om meer macht naar zich toe te trekken en de ongelijkheid te verkleinen introduceerde het land diverse nieuwe regels en wetten. Het jaar begon met nieuwe antimonopolie-richtlijnen die voornamelijk gericht waren op internetplatforms. In dat kader deelde de Chinese overheidsinstantie voor markregulering (SAMR) ook miljardenboetes uit aan Alibaba en Tencent. Volgens Beijing hebben beide bedrijven hun dominante marktpositie jarenlang misbruikt.

In juli 2021 werd ook een wet ingevoerd die alle particuliere bijlesinstituten omvormde tot non-profitorganisaties, lagere tarieven oplegt en buitenlands eigendom verbiedt. Vervolgens maakte China in augustus 2021 nieuwe regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens bekend. Daarnaast besloot het land ook nog eens de regels omtrent gaming aan te scherpen. Kinderen mogen nog slechts 3 uur per week online gamen, waardoor gameontwikkelaars Tencent en Netease verder onder druk kwamen te liggen.

Op 16 maart 2022 werd bekend dat de Chinese overheid streeft naar stabiliteit op de financiële markt van Hongkong en plannen maakt om de in moeilijkheden verkerende vastgoedsector te ondersteunen. Ook zou de Chinese regering buitenlandse IPO’s blijven steunen.

Delisting Chinese aandelen in New York

Tot voor kort was de mogelijke delisting van Chinese aandelen in de VS een belangrijk pijnpunt voor beleggers. Deze aandelen stonden maandenlang onder druk, doordat de Amerikaanse SEC strengere eisen is gaan stellen aan buitenlandse bedrijven. Ieder (buitenlands) bedrijf met een beursnotering in de VS moet in het kader van transparantie onder andere zijn boeken openstellen.

Op 16 maart maakte de Chinese regelgevers bekend te werken aan een samenwerkingsplan met de Verenigde Staten. De overheden zouden de Chinese beursnoteringen in het buitenland toch willen blijven steunen.

Beleggen in China ETF’s

Nu we de kansen en risico’s van beleggen in China in kaart hebben gebracht kijken we naar de mogelijkheden om te investeren in China. Wanneer je gespreid in China wil beleggen, zijn ETF’s een goede manier. De kosten zijn relatief laag en ze bieden een zeer sterke spreiding. ETF’s vormen meestal een bepaalde index, maar daar begint de zoektocht pas. In China zijn er namelijk een aantal verschillende indices. Daarnaast zijn er ook nog verschillende internationale partijen, zoals MSCI, die zelf bepaalde indices creëren.

Shanghai Composite, Shenzhen Component Index & Hang Seng Index

Wanneer we naar indices kijken zien we drie grote indices, die ook regelmatig in de westerse pers worden genoemd. De Shanghai-Composite en Shenzhen-Composite bevinden zich op het vasteland, terwijl de Hang Seng gevestigd is in Hongkong. Deze stadstaat is als voormalige Britse kolonie beter ontwikkeld en er vindt minder corruptie plaats. Bedrijven in de Hang Seng richten zich bovendien doorgaans minder op China en meer op internationale markten. Wanneer je dus echt pure exposure wil in China, dan is de Hang Seng mogelijk niet de beste index om te volgen met een ETF.

De Shenzhen-Composite richt zich met name op technologie aandelen. In dat opzicht lijkt de Shenzhen-Composite enigzins op de NASDAQ. Deze index kan mogelijk op termijn dezelfde kant op bewegen. Op dit moment zitten er in de Shenzhen-Composite echter vooral veel onbekende aandelen. De giganten zoals Tencent en Alibaba zitten niet in de Shenzhen-Composite.

Diverse ETF’s bieden een combinatie van de Shanghai en Shenzhen indices. Deze worden samengevoegd in de CSI 300, met daarin de 300 grootste A-aandelen. De meeste ETF’s zijn echter gebaseerd op de MSCI China of FTSE China index. Enkele voorbeelden van China ETF’s met een Europese notering zijn:

  • iShares China Large Cap ETF (FXC)
  • Xtrackers CSI300 Swap UCITS (XCHA)
  • HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF (HSTE)

Beleggen in Chinese aandelen

Chinese aandelen zijn opgedeeld in twee groepen: H-shares en A-shares. De H-shares zijn aandelen van Chinese bedrijven genoteerd aan de beurs van Hongkong. Deze H-aandelen zijn genoteerd in Hong Kong dollars (HKD) en via LYNX heeft u de mogelijkheid om op deze beurs te beleggen. Het ticker symbol van deze aandelen bestaat veelal uit een reeks getallen. Zo is 700 het symbool van Tencent Holdings.

De A-aandelen staan genoteerd op de Chinese beurzen in het vasteland, bijvoorbeeld de Shanghai index. Deze aandelen staan genoteerd in Chinese Renminbi. De A-aandelen worden voornamelijk verhandeld door Chinese beleggers en zijn beperkt toegankelijk voor buitenlanders. De handel wordt gereguleerd door het Qualified Foreign Institutional Investor system. In de onderstaande lijst staan 10 interessante Chinese aandelen met een notering in Hong Kong.

BedrijfsnaamTickercode
Beijing Capital International Airport0694
CK Hutchison1
Dongfeng Motor489
Kweichow Moutai600519
American International Assurance1299
Hong Kong Exchanges & Clearing0388
Bank of China2388
Hang Seng Bank0011
Hong Kong and China Gas0003
Cathay Pacific0293

Let op: bovenstaande lijst met Chinese aandelen is op willekeurige volgorde gerangschikt.

Beleggen in Chinese aandelen met Amerikaanse notering

Ruim 200 Chinese bedrijven hebben een notering op de Amerikaanse beurs. Het gaat hier om zogeheten ADR’s. Dit zijn certificaten waarmee beleggers aandelen in niet-Amerikaanse bedrijven kunnen verhandelen op Amerikaanse beurzen. Een Amerikaanse bank koopt de aandelen van deze bedrijven op, om ze vervolgens uit te geven op een beurs. Vervolgens beslissen ze aan hoeveel aandelen een enkele aankoop van een ADR gelijk staat.

Voor Amerikaanse beleggers zijn ADR’s interessant, omdat de complicaties die gepaard gaan met het kopen van aandelen in het buitenland teniet worden gedaan. Zo worden de dividend en winsten uitbetaald in Amerikaanse dollars, waardoor er geen valutarisico ontstaat. Wel blijft de beleggers belastingplichtig in het land waar het bedrijf gevestigd is in het geval van dividendbelasting.

Loading ...
Bedrijfsnaam Tickercode Valuta Laatste koers 1W 1M 1Y
Alibaba Group Holding Ltd. BABA USD 73,67 0,44 % -14,47 % -15,10 %
Baidu.com, Inc. BIDU USD 88,59 -3,70 % -15,74 % -37,11 %
JD.com Inc (ADR) JD USD 28,10 -2,33 % -15,59 % -23,20 %
Netease NTES USD 89,75 -3,01 % -9,25 % -5,51 %
NIO Inc NIO USD 4,30 -0,69 % -18,10 % -52,59 %
Tencent Music Entertainment Group TME USD 14,01 -5,34 % -6,54 % 82,42 %
Pinduoduo Inc – ADR PDD USD 143,86 -3,44 % -1,09 % 96,99 %
XPENG INC. ADR XPEV USD 7,73 7,51 % -11,86 % -27,28 %
iQIYI Inc IQ USD 3,86 -6,54 % -21,38 % -27,58 %

Let op: bovenstaande lijst met Chinese aandelen is op willekeurige volgorde gerangschikt.

Zelf beleggen in Chinese aandelen via LYNX

LYNX geeft u de mogelijkheid om zelf in aandelen van bijna ieder beursgenoteerd bedrijf ter wereld te beleggen, dus ook in Chinese aandelen. U heeft toegang tot ruim 130 beurzen in meer dan 30 landen. Bekijk het aanbod:


Stuur een bericht naar Justin Blekemolen
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.