IPO’s - alles over aankomende beursgangen

Een beursintroductie of IPO (Initial Public Offering) is de benaming voor de eerste keer dat een bedrijf zijn aandelen naar de beurs brengt. Tijdens zo’n IPO krijgen particuliere beleggers veelal de mogelijkheid tot het aankopen van deze aandelen.

Vaak gaat hier een inschrijving aan vooraf zodat beleggers de aandelen kunnen verkrijgen voor de introductieprijs. Indien u als belegger hier niet aan meedoet dan kunt u de stukken op de beurs aanschaffen. Beursgangen worden vaak door kleinere bedrijven gebruikt om kapitaal op te halen. Daarnaast is het voor eigenaren van grote private ondernemingen mogelijk om een (meerderheids)belang te verkopen en de aandelen publiekelijk te laten verhandelen

Een beursgang of IPO is echter geen garantie voor directe winsten. Bij grote vraag naar aandelen tijdens een beursgang is het niet ongebruikelijk dat de koers direct bij de opening sterk stijgt. Uiteraard is dit lang niet altijd het geval en kan de koers ook fors dalen na een beursintroductie.

Wat is een beursgang of IPO precies?

Een beursgang of IPO (Initial Public Offering) is de eerste verkoop van aandelen door een bedrijf aan het publiek. Een beursgang is meestal een relatief duur en langlopend proces. Bij het uitbrengen van aandelen in een primaire emissie (oftewel de IPO) zijn meestal één of meerdere banken betrokken als uitgifte begeleidende bank (underwriter). De banken helpen het uitgevende bedrijf door mogelijke investeerders actief te benaderen.

Uiteraard is een IPO niet zonder risico’s. Wanneer de interesse tegenvalt, worden minder aangeboden aandelen geplaatst en ontvangt het bedrijf minder geld dan verwacht. Een andere mogelijkheid is om de introductieprijs neerwaarts bij te stellen. Soms komt het voor dat banken de garantie bieden voor de plaatsing van alle aangeboden aandelen, zij vragen hiervoor een vergoeding aan het uitgevende bedrijf. De niet-geplaatste aandelen blijven dan achter bij de begeleidende banken.

De banken begeleiden het uitgevende bedrijf samen met accountants en juridische adviseurs in het maken van een prospectus. In deze prospectus wordt de financiële situatie van het bedrijf geschetst. Het is dus erg belangrijk voor de werving van potentiële kopers. De prospectus wordt zorgvuldig samengesteld, aangezien fouten of onvolledigheden grote gevolgen kunnen hebben. In de VS moet de prospectus altijd worden goedgekeurd door de SEC (Amerikaanse toezichthouder) voordat de IPO/beursintroductie kan plaatsvinden.

Bij de beursintroductie is de IPO prijs voor het aandeel essentieel. Indien de aandelen licht onder de geschatte waarde worden geprijsd, kan dat potentiële kopers over de streep trekken. Vaak zien we hierdoor direct na de beursgang een stijging van het desbetreffende aandeel. Een te lage prijs betekent echter wel dat het bedrijf kapitaal misloopt. Bij een te hoge prijs loopt het bedrijf het risico dat de banken de aandelen niet kwijtraken. Het is dus belangrijk om de aandelen optimaal te prijzen.

IPO nieuws 2024: actuele en aankomende IPO's

Het duurt vaak lang voordat speculaties over een IPO uitgroeien tot een daadwerkelijke beursgang. Wij houden u graag op de hoogte van mogelijke nieuwe beursgangen en delen het laatste nieuws omtrent veelbelovende beursintroducties.

Ontdek welke bedrijven naar de beurs gaan op de IPO kalender.

IPO nieuws