Artikel laten voorlezen

De goudprijs bleef in 2021 behoorlijk achter op andere assets. Met wankelende aandelenmarkten en oplopende geopolitieke spanningen lijken beleggers echter weer richting het edelmetaal te bewegen. Kan goud in 2022 een comeback maken? En wat is precies de invloed van de hoge inflatie op de goudprijs? In dit artikel bespreken we de verwachting van de goudprijs voor 2022. We bekijken zowel de fundamentele beweegredenen als de technische signalen die de grafiek geeft.

Dit artikel over de goudprijs verwachting wordt regelmatig geüpdatet met de laatste stand van zaken. 

Goudprijs verwachting 2022

Goud wordt wel eens de graadmeter van economische angst genoemd. Zodra er onrust heerst en beleggers bang zijn dat aandelenbeurzen omlaag gaan, wordt er naar het goud gegrepen. Welke zaken spelen er op dit moment en wat betekent dit voor de goudprijs verwachting in 2022?

Recente ontwikkelingen – update 15 februari 2022

Goud heeft in 2021 tegen alle verwachtingen in niet zo goed gepresteerd. Hoewel goud vaak wordt aangewezen als de perfecte inflatiehedge, wist het deze rol recentelijk niet goed waar te maken. Daar kunnen een aantal redenen voor zijn. Want hoewel de inflatie zich op het hoogste niveau sinds 1982 bevindt, lopen ook de rentes op. De Amerikaanse 10-jaars rente klom vorige week nog tot boven de 2%, het hoogste niveau sinds de zomer van 2019. Hogere rentetarieven pakken doorgaans negatief uit voor goud, vanwege de toenemende concurrentie van hoger renderende beleggingen. Toch lijken beleggers dit jaar hun weg weer richting het glanzende edelmetaal te vinden. Dat heeft onder andere te maken met de aangekondigde monetaire verkrappingen. Beleggers vrezen dat die de economische groei in de weg kunnen zitten, waardoor goud weer als hedge wordt aangegrepen. 

In de afgelopen weken is de goudprijs aardig aan het oplopen en dat heeft ook te maken met de geopolitieke spanningen in West-Europa. Sinds 31 januari is het goud met ongeveer 5% gestegen en in de afgelopen 12 dagen wist goud 10 keer in het groen te sluiten. Rusland eist dat Oekraïne het lidmaatschap van de NAVO wordt ontzegd en ook eist het dat de organisatie haar aanwezigheid in Oost-Europa terugschroeft. De wereld vreest dat Rusland op elk moment Oekraïne kan binnenvallen om haar belangen veilig te stellen. Hoewel het laatste nieuws is dat Rusland enkele troepen van de grens heeft weggehaald, blijft de dreiging reëel. Het voortslepende conflict zorgt er in ieder geval voor dat beleggers op het gestolde angstzweet (goud) duiken. De huidige situatie kan nog maanden aanhouden en de verwachting is dat dit mogelijk in het voordeel van de goudprijs kan werken.

Technische analyse van de goudprijs

Aangezien er ontzettend veel factoren invloed hebben op de goudprijs verwachting, is het erg lastig om de toekomstige goudkoers te voorspellen op basis van fundamentele analyse. Technische analyse is daarom uitermate geschikt om uitspraken te doen over de mogelijke koersontwikkeling en verwachting van de goudprijs.

Goudprijs verwachting: grafiek goud lange termijn 

De goudprijs heeft een vrij lange tijd zijwaarts bewogen. Ook nu bevindt goud zich nog in een zijwaartse bandbreedte, maar binnen deze range lijken wel technische verbeteringen op te treden. Op de grafiek valt goed te zien dat goud door alle onrust boven de dalende trendlijn is gebroken. Bovendien lijkt het patroon van de afgelopen anderhalf jaar op een groot omgekeerde hoofd- & schouderpatroon. Dit positieve omkeerpatroon geeft goud een koersdoel van zo’n $ 2070.

Deze technische verbetering duidt er op dat de vraag naar goud is toegenomen, maar het is nog wel wat pril. Vandaag op 15 februari valt de koers wat terug, nadat het bericht naar buiten kwam dat enkele Russische troepen zich hebben teruggetrokken. Deze terugval vormt op een lager timeframe mogelijk een pullback naar deze gebroken lijn.

Als we wat conservatiever naar de grafiek kijken dan moeten we goed letten op de horizontale weerstand rond $ 1877. Indien goud duurzaam boven deze top van 16 november weet te breken dan wordt een grotere stijging aannemelijk. Een herstel richting de all-time highs uit 2020 ligt dan voor de hand. 

Technische analyse van de goudprijs | Goudprijs verwachting 2022

Algemene informatie: wat is goud?

Goud is misschien wel het belangrijkste edelmetaal ter wereld. Met edel doelt men op het feit dat het metaal niet of nauwelijks kan worden aangetast door bijvoorbeeld roest of corrosie. Goud is dan ook roestvrij en wordt hierom gezien als ‘de koning der (edel)metalen’. Zilver is iets minder edel en kleurt daarentegen na verloop van tijd zwart, wat overigens dan wel weer opgepoetst kan worden. Er wordt al duizenden jaren om goud gevochten. Zowel de uiterlijke aantrekkingskracht als de schaarste maken het metaal gewild. Het glanzende metaal heeft eeuwenlang gefungeerd als betaalmiddel. Tot ongeveer halverwege de 20e eeuw na Chr. werd goud zelfs nog veelvuldig gebruikt voor munten. In de afgelopen honderden jaren is goud vaak gekoppeld aan betaalmiddelen, ook wel gouden standaard genoemd.

Goud is een schaars edelmetaal dat niet kan worden bijgedrukt of geproduceerd. Al het goud is namelijk al aanwezig op aarde sinds het ontstaan van de planeet zelf. Gek genoeg is goud niet gevormd op de aarde, omdat voor het ontstaan ervan fusiereacties nodig zijn. Er vinden kernfusiereacties plaats in de kern van sterren, maar deze kernfusiereacties voorzien niet in genoeg energie voor de productie van goud. Goud ontstaat nadat sterren hun ‘leven’ beëindigen in een supernova-explosie. Tijdens deze explosie worden er door middel van kernreacties zware metalen gevormd, waaronder goud. Na de explosie worden stofdeeltjes met daarin minuscule beetjes goud de ruimte in geslingerd.

Hoe komt de goudprijs tot stand?

Goud wordt door de wereld/beleggers gezien als hedge in tijden van onzekerheid. Het edelmetaal biedt namelijk bescherming tegen inflatie, valutarisico’s en beursdalingen. Veel beleggers hebben liever geen goud in de portefeuille, aangezien het niet rendeert. Het glanzende metaal geeft namelijk geen dividend, dus enkel koerswinsten kunnen zorgen voor rendement. Fundamenteel gezien is het erg lastig om te zeggen wat de intrinsieke waarde van goud is. Uiteraard zijn er wel productiekosten, maar daarna komt de prijs simpelweg tot stand door vraag en aanbod.

De goudprijs wordt wereldwijd meestal uitgedrukt in dollars, maar sinds de invoering van de euro wordt de goudprijs ook steeds vaker in euro’s uitgedrukt. De euro/dollar koers kent namelijk flinke schommelingen, waardoor deze ook van grote invloed kan zijn op de goudprijs. De goudprijs wordt uitgedrukt in troy per ounce en 1 troy ounce staat gelijk aan 31,1034768 gram. Indien de goudprijs bijvoorbeeld op $ 1.400 staat, betaal je dus $ 1.400 voor iets meer dan 31 gram goud.

Goud als inflatiehedge

Goud vormt de ultieme hedge in een lange termijn portefeuille, juist omdat het een lage correlatie heeft met andere assets. Door goud toe te voegen aan uw portefeuille krijgt u dus een betere spreiding. Uit historische data op de lange termijn blijkt er echter geen duidelijke relatie te bestaan tussen de rente en goud. De goudprijs biedt historisch gezien over een langere periode wel enige bescherming tegen inflatie. Uit onderzoek van de Duke University moet u dan wel denken aan een beleggingshorizon van langer dan 10 jaar.

Goud als store of value 

Goud wordt door beleggers vaak ook gezien als store of value (koopkrachtreserve). Deze term verwijst naar de functie van geld of andere assets die die koopkracht in de toekomst kunnen behouden. Om bruikbaar te zijn als store of value moet deze gemakkelijk bewaard kunnen worden en op een later tijdstip opnieuw even gemakkelijk tevoorschijn kunnen worden gehaald. Ook moet de reserve, eenmaal weer tevoorschijn gehaald, een voorspelbaar gebruiksgemak bieden. Goud is geliefd als store of value vanwege zijn zeldzaamheid, wat het risico van devaluatie door bijvoorbeeld een (grote) toename van het aanbod vermindert.

Systeem van Bretton Woods

De laatste keer dat de goudprijs werd gekoppeld aan een betaalmiddel was in 1944. Toen werd de goudprijs gekoppeld aan de Amerikaanse dollar door middel van het systeem van Bretton Woods. Het financieel-economische akkoord voorzag in de invoering van een stelsel van vaste wisselkoersen. Het bijzondere aan dit akkoord was dat alleen de dollar tegen een vaste hoeveelheid goud kon worden ingewisseld bij de Amerikaanse Centrale Bank. Voor alle andere valuta werd wel een vaste wisselkoers met de dollar bepaald, maar deze waren niet direct inwisselbaar tegen goud. Indirect betekende het systeem van Bretton Woods de herinvoering van de goudstandaard.

Met de oprichting van het Bretton Woods systeem ontstonden ook het IMF en de Wereldbank. Het IMF kreeg als rol om snel en doeltreffend in te grijpen bij een acute financiële crisis. De Wereldbank was vooral bedoeld om investeringen in onderontwikkelde landen te financieren.

Einde Bretton Woods

Het systeem van Bretton Woods werd tussen 1971 en 1973 weer ontmanteld nadat de VS eenzijdig de inwisselbaarheid van dollars voor goud staakten. Hoewel goud niet kan worden bijgemaakt, leverde de koppeling aan de dollar uiteindelijk wel een probleem op. Doordat de Amerikaanse overheid vanwege de Vietnamoorlog besloot vele dollars bij te drukken, ontstond er twijfel over de gouden standaard. Door de vele naoorlogse leningen verstrekt door de VS ontstond er een enorme dollartoevoer richting Amerika. Op deze manier ontstond er een groot tekort op de Amerikaanse betalingsbalans en kwam de stabiliteit van de dollar in gevaar.

Daarom begonnen vele landen in Europa in mei 1971 de vaste koers ten opzichte van de dollar ongedaan te maken. Regeringen begonnen snel hun dollarvoorraden om te zetten in goud, waardoor de grote goudvoorraad in de Verenigde Staten sterk afnam. Tot op de dag van vandaag heeft De Nederlandsche Bank mede hierdoor ontzettend veel goud in de kluis liggen. Een van de grootste klappers kwam in 1971, toen het Verenigd Koninkrijk drie miljard dollar in goud omzette. Dit kon het systeem niet meer aan en de Amerikanen zagen zich genoodzaakt de goudstandaard los te laten, een beslissing die de Nixon-schok genoemd wordt. In 1973 gingen de deelnemende landen over op het huidige stelsel van zwevende wisselkoersen, die ten opzichte van elkaar dagelijks van waarde konden veranderen, en fiduciair geld (fiat-geld).

Goudvoorraad Nederland

Veel landen en centrale banken houden goudreserves aan opslag van waarde. De hoeveelheid goud in de kluizen van dergelijke instanties als valutareserve was in juli 2017 meer dan 33.000 ton. De Nederlandsche Bank (DNB), met de Nederlandse Staat als enige aandeelhouder, heeft een goudreserve van 612,5 ton. Het grootste deel van dit goud bevindt zich in het buitenland. In de kelders van DNB aan het Frederiksplein in Amsterdam ligt 195 ton. Dat is 30,8% van de totale Nederlandse goudreserve. De rest wordt bewaard bij de Federal Reserve in New York (31,3%), de Bank of Canada in Ottawa (19,8%) en de Bank of England (18,1%)

De Nederlandsche Bank zelf noemt de goudvoorraad een ‘appeltje voor de dorst’. “Als het hele systeem instort, biedt de goudvoorraad een onderpand om opnieuw te beginnen. Goud geeft vertrouwen in de kracht van de balans van de centrale bank. Dat geeft een veilig gevoel.”, aldus de DNB. 

Goudprijs verwachting: historische bewegingen

Sinds de loskoppeling met de dollar is de goudprijs enorm gestegen. Tussen 1973 en 1980 steeg de goudprijs van zo’n $ 100 naar ruim $ 800 per troy ounce. In de 20 jaren daarna daalde goud en bewoog het voornamelijk zijwaarts zo rond de $ 400. Vanaf 2000 begon de goudprijs weer te stijgen en in 2020 bereikte het glanzende metaal een hoogtepunt van $ 2.074. De goudprijs daalde even fors in 2008 tijdens het hoogtepunt van de financiële crisis, maar in de jaren hierna bleef goud toch in trek bij beleggers die het metaal zien als veilige haven.

Hedge tegen geldsysteem

De crisis uit 2008 heeft bij mensen een behoorlijke impact achtergelaten en ook geloven vele beleggers dat het monetaire systeem een nieuwe crisis mogelijk niet zal overleven. Dit zien we ook terug als we kijken naar de populariteit van de Bitcoin. De digitale munt wordt de laatste jaren steeds vaker aangeprezen als het ‘digitale goud’. Een belegging in goud en of bitcoin wordt daarom steeds vaker gezien als een hedge tegen het omvallen van het fiat-geld ‘systeem’.

Goudprijs tussen 2011 en 2019

Tussen 2011 en 2019 konden toch maar weinig beleggers plezier beleven aan goud. De goudprijs daalde tot een dieptepunt van $ 1.050 in november van 2015. De daling van 45% lijkt extreem, maar is in het zeer lange termijn plaatje een vrij normale correctie te noemen. Tussen 2000 en 2011 steeg de goudprijs tenslotte met ruim 600%, dus dan is zo een stevige correctie niet vreemd. Goud, dat traditioneel als veilige haven wordt beschouwd, was de afgelopen jaren minder populair door het beleid van de centrale banken. De lage rente en het herstel van de economie maakten van goud een onaantrekkelijke belegging. Het ondersteunende beleid van de centrale banken maakte aandelen aantrekkelijker en daardoor zagen we dus een uitstroom van goud naar aandelen en vastgoed.

Vanaf 2019: Asset inflation

Vanaf eind 2019 nam de populariteit van goud weer toe en liet de koers een indrukwekkende stijging zien. Fundamenteel gezien kunnen we de stijging van goud verklaren door de toegenomen onzekerheid over de economie. De extreem lage rentes van centrale banken baart beleggers zorgen. De forse stimuleringsaankopen brengen bovendien veel nieuw geld in het systeem en daardoor begonnen beleggers inflatie in te prijzen.

Hoewel de officiële cijfers in 2019 en 2020 nauwelijks inflatie lieten zien, leek het eerder te gaan om asset inflation. Dat begrip duidt erop dat assets ofwel bezittingen fors in waarde stijgen. Vermogensinflatie is een economisch fenomeen waarbij de prijzen van activa aanhoudend stijgen. Deze prijsinflatie is echter niet terug te vinden in de klassieke indexen, die alleen de prijsontwikkeling van consumptiegoederen weerspiegelen. Sinds 2021 is er wel sprake van een flinke inflatie.

China en Rusland kopen in rap tempo goud

Opvallend is het feit dat China de afgelopen jaren de grootste koper van goud was. Enkel in 2017 en 2018 kocht het land geen nieuw goud. In 2019 is het land echter weer begonnen met het opkopen van goud. De Chinese centrale bank kocht voor honderden miljoenen aan goud. In juni 2021 was de goudvoorraad toegenomen van 61,10 miljoen troy ounce tot 61,61 miljoen troy per ounce. Dit vertegenwoordigt een waarde van zo’n $ 700 miljoen.

Niet alleen China, maar ook Rusland kocht de afgelopen jaren voor miljarden aan goud. De goudreserves van Rusland vertegenwoordigen een waarde van zo’n $ 100 miljard en zijn daarmee goed voor circa 20% van de totale reserves van het land. Rusland heeft momenteel zelfs meer goudreserves dan dollars. De centrale banken van China en Rusland zijn daarmee de grootste afnemers van goud.

Hoe kunt u profiteren van de goudprijs verwachting en beleggen in goud?

Goud is het meest beroemde metaal en behoort tot een van de meeste liquide markten ter wereld. De manieren om te beleggen in het glanzende metaal zijn eindeloos. Hieronder licht ik ze toe.

Fysiek goud kopen

Wellicht de bekendste manier van beleggen in goud is het kopen van fysiek goud. Via verschillende winkels en bedrijven is het mogelijk om fysiek goud te kopen in de vorm van goudstaven of gouden munten. Het nadeel hiervan is dat u dit goud ergens veilig moet kunnen opslaan, waar in het algemeen kosten voor in rekening worden gebracht. Omdat deze vorm van beleggen in goud veel rompslomp en kosten met zich meebrengt, zijn er andere manieren in het leven geroepen om in te kunnen spelen op de goudprijs.

Futures

Afgeleide producten waarmee u kunt inspelen op de goudprijs, zoals futures, worden veel gebruikt door handelaren. De meest bekende is de future op de goudprijs (GC). Dagelijks worden honderdduizenden contracten verhandeld, waardoor deze future maatgevend is voor de totstandkoming van de goudprijs. Deze future vertegenwoordigt 100 keer de onderliggende waarde, waardoor u bij 1 punt beweging $ 100 verdient/verliest.

De future heeft een fysieke levering, wat inhoudt dat u daadwerkelijk goud thuis geleverd krijgt als het contract expireert. Omdat de meeste beleggers niet op een vrachtwagen vol goud zitten te wachten, is het via LYNX niet mogelijk om deze future te laten expireren. Vier weken voor de expiratie van de future kunt u via LYNX niet meer handelen in dit product. Zo’n twee dagen voor deze “cutoff” worden uw posities automatisch gesloten om fysieke levering te voorkomen.

Kleinere hefbomen zijn ook mogelijk met de Mini Gold future (QO) & de Micro Gold Future (MGC). Met de mini beweegt uw positie met 10$ per punt en bij de micro met slechts $1 per punt. 

Beleggen in goudfutures via LYNX | Goudprijs verwachting 2022

Opties en gestructureerde producten

Opties en gestructureerde producten zijn andere derivaten die u in staat stellen op bewegingen in de goudprijs in te spelen. Uiteraard kunt u deze producten via het TWS Handelsplatform aan- en verkopen. Vaak handelt u middels deze producten met een grote hefboom, waardoor voorzichtigheid gepast is. U kunt opties vinden op de hierboven genoemde goudfutures. 

Beleggen in goud via ETF’s

Een Exchange-Traded Fund (afgekort ETF) is een mandje beleggingen dat net als een aandeel wordt verhandeld op de beurs. Een ETF wordt in het algemeen gebruikt om een specifieke marktindex te volgen, waardoor deze producten vaak indextrackers genoemd worden. Er zijn echter ook ETF’s die andere onderliggende waarden volgen. Zo kan iemand die in goud wil beleggen een ETF kopen die de goudprijs bijvoorbeeld één-op-één volgt.

Voor trackers op het edelmetaal bestaan twee soorten, Bullion-Backed en Nonbullion-Backed trackers. Het verschil tussen beide is dat Bullion-Backed ETF’s fysiek goud aanhouden en Nonbullion-Backed trackers financiële instrumenten als onderpand gebruiken. Hieronder ziet u 4 bekende ETF’s die via LYNX verhandelbaar zijn. De SPDR Gold Shares ETF is genoteerd in dollars en de ETFS Physical Gold in euro’s. Beide zijn Bullion-Backed ETF’s. De kosten die jaarlijks worden berekend, vindt u terug als Expense Ratio. Deze kosten worden in de koers van de ETF verwerkt. (Vanwege Europese regelgeving kunt u momenteel enkel nog via opties handelen in de Amerikaanse ETF’s)

Afkorting  Naam  Onderpand  Expense Ratio  Valuta 
GLD SPDR GOLD SHARES Fysiek 0,40% USD
PHAU Wisdomtree PHYSICAL GOLD Fysiek 0,39% EUR
GOLD Amundi Physical Gold ETC Fysiek 0,19% EUR
4GLD Xetra-Gold Fysiek 0,36% EUR

Beleggen in goudmijnaandelen

Daarnaast is het mogelijk om aandelen te kopen van goudmijn bedrijven. Deze bedrijven profiteren enorm bij een stijgende goudprijs, aangezien zij het edelmetaal delven. Door aandelen te kopen van deze bedrijven speelt u dus indirect in op de goudprijs. Deze goudmijnaandelen kunt u ook zien als goud met een hefboom. De koersen van deze goudmijnaandelen bewegen vaak veel heftiger, waardoor de koersuitslagen zowel naar boven als beneden met een multiplier van minstens 3 bewegen. Hieronder vindt u een overzicht van de vijf grootste goudmijnaandelen die via LYNX verhandelbaar zijn.

Bekijk ook zeker het artikel over de beste goudmijnaandelen.

Symbool Naam bedrijf
AGG AngloGold Ashanti Ltd.
GG Goldcorp Inc.
ABX Barrick Gold Corp.
NEM Newmont Mining Corp.
FNV Franco-Nevada Corp.

Willem Middelkoop | LYNX Beleggen
Willem Middelkoop

“Jullie platform is één van de weinige platformen waarin je in Nederland direct Australische goudmijnaandelen kan handelen.” – Willem Middelkoop over LYNX

Zelf inspelen op de goudprijs verwachting?

Via het TWS handelsplatform kunt u op verschillende manieren beleggen in goud. U kunt inspelen op de besproken goudprijs verwachting door middel van aandelen, opties, futures, ETF’s en gestructureerde producten. Bekijk ons aanbod.

Gerelateerde artikelen:

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart


Stuur een bericht naar Justin Blekemolen
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.