Rentabiliteit berekenen: betekenis en uitleg met voorbeeld

Door Wubbe Bos


Geschatte leestijd: 5 minutes

rentabiliteit berekenen - rentabiliteit betekenis - rentabiliteit formule - rentabiliteit eigen vermorgen
Rentabiliteit (of rendabiliteit) is een financiële ratio die aangeeft hoeveel een bedrijf verdient met haar bezittingen. De Engelse term hiervoor is return on assets (ROA), hierdoor is ook een andere Nederlandse term met dezelfde afkorting populair geworden.

Rendement op Activa bereken je op dezelfde manier als de rentabiliteit. De rentabiliteit bereken je over het eigen vermogen, het totaal vermogen of het vreemd vermogen. Het kengetal stelt je in staat het rendement op het vermogen te berekenen. Het wordt gebruikt om investeringsbeslissingen te nemen. Hoe hoger de rentabiliteit hoe hoger het rendement op de investering. Investeringen met een hogere rentabiliteit krijgen daarom vaak voorrang als er keuzes gemaakt moeten worden.

In dit artikel vindt u meer informatie over de betekenis van rentabiliteit en hoe de rentabiliteit berekend kan worden.

Rentabiliteit betekenis

Rentabiliteit is een kengetal dat inzicht geeft in de opbrengsten van een bedrijf. Het woord rentabiliteit refereert naar het rendement dat een onderneming maakt en heeft niets met rente te maken. De berekening geeft de verhouding weer tussen het inkomen en de bezittingen van een bedrijf.

Er zijn drie manieren om de bezittingen te definiëren:

  • Bezittingen die jezelf hebt geïnvesteerd, het eigen vermogen.
  • De bezittingen je zijn geleend, het vreemde vermogen.
  • Totale vermogen, het eigen vermogen plus het vreemde vermogen.

Rentabiliteit berekenen: 3 formules

De drie manieren zorgen dan ook voor drie verschillende manieren om de rentabiliteit te berekenen. Het rendement op het eigen vermogen, in het Engels return on equity (ROE) wordt als volgt berekend:

Rentabiliteit eigen vermogen =  (nettowinst / gemiddeld eigen vermogen) * 100%

Voor de verschaffers van vreemd vermogen wordt het rendement op het geïnvesteerde vermogen als volgt berekend:

Rentabiliteit vreemd vermogen = (betaalde rente / gemiddeld vreemd vermogen) * 100%

Het rendement op activa is als volgt. Let erop dat je hierbij de opbrengst voor de belastingdienst niet vergeet:

Rendement op activa  = ((nettowinst + rente + belastingen) / gemiddeld totaal vermogen) * 100%

Een andere manier om de rendement op activa ratio van het totaal vermogen te berekenen is winst voor rente en belasting (EBIT) te delen door het gemiddeld totaal vermogen.

rentabiliteit berekenen - rentabiliteit eigen vermogen - rentabiliteit betekenis

Voorbeeld berekening rendement op vermogen

Stap 1: Stel dat een onderneming € 100.000 netto winst maakt. Leningen kosten het bedrijf € 20.000. Als laatste draagt het bedrijf  € 30.000 aan belastingen af.

Stel je wil het rendement op het eigen vermogen berekenen, dan neem je enkel de nettowinst. Wil je het rendement op het totaal vermogen berekenen, dan moet je de bedragen bij elkaar optellen en kom je uit op €150.000.

Stap 2: Nu de inkomsten bekend zijn, moet je de inkomsten delen door de gemiddelde bezittingen. Bij dit bedrijf is er sprake van een vreemd vermogen van € 400.000 en een eigen vermogen van € 550.000 aan het begin van het jaar. Het vreemde vermogen blijft gelijk, maar het eigen vermogen stijgt in de loop van het jaar naar € 650.000. Het gemiddelde eigen vermogen is hierdoor € 600.000 ((€ 550.000 + € 650.000)/ 2). Het gemiddelde totale vermogen bedraagt € 1.000.000.

Stap 3: Gebruik de verschillende formules om de rentabiliteit te berekenen.

Wil je bijvoorbeeld het rendement activa berekenen, dan werkt dit als volgt: (€ 150.000 / € 1.000.000) * 100% = 15%.

Het rendement op eigen vermogen is: (€ 100.000 / € 600.000) * 100% = 16,67%.
Tot slot het rendement op vreemd vermogen: (€ 20.000 / € 400.000) * 100% = 5%

Wat is een goed rendement op activa?

Wat de rentabiliteit norm is om na te streven verschilt per bedrijf. In het algemeen kan gezegd worden dat een hoger rendement op activa beter is.

Toch zit hier ook een nadeel aan: het streven naar te hoge rendementen kan er namelijk voor zorgen dat je goede projecten niet uitvoert omdat ze niet winstgevend genoeg zijn. Wat het juiste rendement is om na te streven, hangt sterk af van de risico’s van het bedrijf. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om te kijken welke rentabiliteit er berekend gaat worden. Over het algemeen is het risico van leningen lager en daardoor heeft vreemd vermogen ook een lager rendement op vermogen.

Andere kengetallen

Voor beleggers en investeerders in het belangrijk te weten wat een investering op gaat leveren. Om dit rendement te kunnen berekenen op de lange termijn zijn de formules voor de rentabiliteit nuttig. Nuttige toevoegingen om naar te kijken zijn EBITDA en EBIT. Deze kengetallen geven een beeld van de winstgevendheid en houden rekening met afschrijvingen, belastingen en rentekosten.

Het is ook belangrijk om te weten of een bedrijf ook op de kortere termijn kan blijven bestaan. Het kan namelijk zo zijn dat het bijvoorbeeld lang duurt voordat investeringen iets opleveren. Om dit soort zorgen in te schatten kan het nuttig zijn om naar de liquiditeit en solvabiliteit te kijken.

Fundamentele Analyse in het TWS Handelsplatform

Via LYNX is het mogelijk om uitgebreide fundamentele analyse data terug te vinden in het TWS Handelsplatform, waaronder rentabiliteit (return on assets). U heeft toegang tot 150 beurzen in 33 landen. Ontdek het zelf:

FAQ

Rentabiliteit is de winstgevendheid van een investering of bedrijf en wordt gemeten door het rendement te vergelijken met de kosten. Het wordt gebruikt om de financiële prestaties van een bedrijf te evalueren.

Wat de rentabiliteit norm is om na te streven verschilt per bedrijf. In het algemeen kan gezegd worden dat een hoger rendement op activa beter is.

Negatieve rentabiliteit betekent dat de kosten hoger zijn dan de opbrengsten, wat resulteert in verlies in plaats van winst.

Lage rentabiliteit wijst op beperkte winstgevendheid in verhouding tot omzet, activa of investeringen, wat kan duiden op inefficiëntie, hoge kosten of een moeilijke markt. Het beperkt groei, concurrentievermogen en aandeelhouderswaarde.