Wat is technische analyse precies? Een inleiding in TA deel 1

In de komende weken neem ik u mee in de wereld van technische analyse.

Hoe gebruiken beleggers deze vorm van analyse? En nog belangrijker, hoe kan technische analyse u verder helpen bij het maken van uw beleggingskeuzes?

Omdat technische analyse een enorm breed begrip is, behandel ik wekelijks een ander onderwerp. In totaal gaat het om zes verschillende onderwerpen die dus in de komende zes weken worden behandeld.

Deel 1: Een inleiding van technische analyse

Het eerste deel van de uitleg over de technische analyse wordt begonnen met een inleiding van technische analyse. Wat is technische analyse precies? Wat is het verschil met fundamentele analyse? Het zijn allemaal vragen die in dit stuk beantwoord worden.

Onderwerpen die in dit artikel worden besproken:

 • Wat is technische analyse precies?
 • Technische vs. fundamentele analyse
 • De koersgrafiek bij technische analyse
 • Trends en steun en weerstanden
 • Sterke en zwakke punten van technische analyse

 Wat is technische analyse precies? Uitleg technische analyse aandelen.

Wat is technische analyse precies?

Technische analyse is het bestuderen van historische prijsbewegingen om toekomstige koersbewegingen te voorspellen. Technische analyse is toepasbaar op de koersbewegingen van bijvoorbeeld aandelen, indices, grondstoffen en futures. Voor elk verhandelbaar instrument waar de koers wordt bepaald door vraag en aanbod, kan technische analyse worden gebruikt.

De tijdshorizon kan sterk variëren van intra-day tot grafieken over meerdere jaren.

Voordat u zich begint te verdiepen in de technische analyse, is het belangrijk dat u zich vooraf beseft dat technische analyse niet waterdicht is en meer een kunst dan wetenschap is. Hieronder enkele punten die een belegger moet weten:

 • TA is meer een kunst dan wetenschap, een kunstvorm die aanzienlijk veel oefening vergt.
 • TA leidt nooit tot 100% zekere voorspellingen.
 • Met TA is het belangrijker dat u altijd meerdere instrumenten tegelijk gebruikt.

Technische vs. fundamentele analyse

Zoals bekend, verschillen de technische analyse en de fundamentele analyse sterk van elkaar. Met beide soorten wordt hetzelfde doel nagestreefd, namelijk het ontdekken van aantrekkelijke aandelen met een goede risico/rendementsverhouding.

Fundamentele analisten graven diep in de cijfers van een onderneming en hebben hierdoor een batterij aan redenen om een koersbeweging te verklaren. Zij houden zich bezig met vragen als ‘Hoe duur is het aandeel?’, ‘Wat zijn de bedrijfsvooruitzichten?’ en ‘Welke winstmarges kent het bedrijf?’.

Technische analisten houden zich hier niet mee bezig. Zij menen dat al deze informatie reeds in de koers is verwerkt, door middel van vraag en aanbod. Om deze reden heeft het dus geen nut om naar de achterliggende informatie te kijken. Het belangrijkste is om het verloop van de aandelenkoers te monitoren, omdat hier alle beschikbare informatie in de markt tot uiting komt.

Technische analyse richt zich meer op vragen als: ‘Is er sprake van een trend?’ ‘Zijn er patronen te herkennen?’ ‘Neemt het volume toe (of juist af)?’ En ‘Wat vertellen de technische indicatoren ons?’

Uiteraard geef ik in bovenstaande uitleg een heel zwart-wit beeld van enerzijds fundamentele analyse en anderzijds technische analyse. Beide soorten analyse kunnen mijns inziens namelijk een hele goede aanvulling op elkaar geven.

Fundamentele analyse geeft u bijvoorbeeld een duidelijk inzicht of het aandeel te duur of juist goedkoop geprijsd is. Daarnaast kunt u op basis van uw onderzoek bepalen of de onderneming in de komende jaren een goed klimaat kent voor verdere groei.

technische analyse zelf maken

Vervolgens vult technische analyse perfect aan om uw koop- of verkoopbeslissing te timen. Fundamentele analyse kan duidelijk aangeven of een aandeel duur of goedkoop geprijsd is.

Het kan zo zijn dat de markt al was vooruitgelopen op goed nieuws en de aanschaf van een aandeel na deze bekendmaking dus een minder goed idee was.

Technische analyse kan u helpen met het vinden van overbought situaties of een afnemende kracht van de trend. In dergelijke gevallen vertelt de TA u dus dat u beter nog even kunt wachten met het aankopen van dit financiële product.

De koersgrafiek bij technische analyse

Simpel gezegd kunnen we dus stellen dat de technische analist, net als de fundamentele analist, wil weten waar de koers in de toekomst heen gaat. Het grote verschil is dus dat de technische analist alleen naar de grafiek kijkt.

Zelf gebruik ik het liefste de koersgrafiek met zogenaamde candlesticks. Middels deze candlestick grafiek is het door de rode of groene kleur in een oogopslag te zien of het een positieve of negatieve beweging betreft.

Daarnaast zijn de opening, de high en de low van de gehele dag te zien. Ik ga hierbij uit van dagcandles, maar het is ook mogelijk om op kortere termijn te kijken, bijvoorbeeld 5 minuten candles. Of juist langere candles, bijvoorbeeld op weekbasis. Hieronder ziet u een voorbeeld van een candlestick grafiek op dagbasis.

De looptijd van bovenstaande grafiek is 6 maanden, waarbij elke candle voor een handelsdag staat. Het blokje geeft de openings- en slotkoers weer. Een rood blokje vertelt ons dat de bodem van het blokje de slotkoers is en de top de openingskoers.

Bij een groene candle is het omgekeerd, de bodem van het blokje is de openingskoers en de top is de slotkoers. Tot slot geven de zogenoemde lonten nog de hoogste en laagste koers van de betreffende dag aan.

U ziet dus in één oogopslag wat er per dag is gebeurd. Een lange neerwaartse lont vertelt ons bijvoorbeeld dat de low van de dag een stuk lager lag dan de slotkoers. Later kom ik nog terug op de candlestick patronen en wat deze patronen op basis van technische analyse betekenen.

Trends en steun en weerstanden

Een belangrijke doelstelling van technische analyse is het identificeren van trends. In de onderstaande grafiek van Peugeot is een duidelijk stijgende trend te zien. Zolang deze trend niet neerwaarts gebroken is, hoeft u als belegger dus geen haast te hebben om uw aandeel te verkopen.

Bij dergelijke trends zijn beide lijnen de steun- en weerstandniveaus. Logischerwijs geldt de bovenste toppenlijn als weerstand en zorgt de onderste bodemlijn voor steunniveaus. In dit voorbeeld is goed te zien dat de koers van het aandeel Peugeot daadwerkelijk meerdere malen afketst op de steunlijn.

Uiteraard is naast een stijgende trend, ook een dalende trend mogelijk. Zolang dit neergaande trendkanaal niet is verlaten, hoeft u als belegger dus nog niet in het betreffende aandeel te stappen. Immers, de trend van het aandeel is dalende. In een dergelijk geval dient u dus af te wachten totdat de weerstandslijn opwaarts wordt gebroken, wat technisch gezien voor een koopsignaal zorgt.

Nu de stijgende en dalende trends duidelijk zijn, is het nog belangrijk om te vermelden dat financiële producten zich niet altijd in een trend bevinden. Het kan namelijk ook heel goed zijn dat de trend zijwaarts is. In deze situatie komt de koers van het financiële product nauwelijks van zijn plaats.

Tijdens deze zijwaartse trends ontstaan normaliter wel belangrijke steun- en weerstandniveaus. Op deze niveaus ketst de koers van het product meerdere malen af, waardoor een belangrijk niveau ontstaat. Wordt een dergelijk niveau opwaarts gebroken, dan zorgt dit technisch gezien voor een koopsignaal. Wordt een belangrijk steunniveau neerwaarts gebroken, dan zorgt dit voor een verkoopsignaal.

In bovenstaande grafiek is een opwaartse uitbraak te zien na een periode waarin de trend zijwaarts was. Technisch gezien ontstaat een koopsignaal na een dergelijke opwaartse uitbraak. Na de uitbraak in december boven de belangrijke weerstand van 458 punten, zagen we een verdere stijging plaatsvinden. Op basis van technische analyse is deze stijging dan ook goed te verklaren.

Een steun is dus een koersniveau waarop de koers een of meerdere keren succesvol opveert. Een weerstand is een niveau waar het aandeel moeite heeft om overheen te geraken en dus ook meerdere malen op afketst. In bovenstaande grafiek van de AEX is duidelijk sprake van een weerstand. In dezelfde grafiek zien we ook een duidelijk steunniveau terug.

Sterke en zwakke punten van technische analyse

Door technische analyse te gebruiken leert u dus dergelijke steun en weerstandsniveaus te identificeren. Op deze manier kunt u rondom deze belangrijke niveaus uw koop- of verkoopmoment bepalen. Bent u voornemens om een aandeel te kopen en koerst het aandeel rond een belangrijk steunniveau? Wellicht is dan eindelijk het moment aangebroken om in te stappen.

Of breekt een aandeel door een belangrijk weerstandsniveau? Dan is op basis van technische analyse de kust vrij voor een verdere stijging in het aandeel. U kunt op basis van dit signaal dus pas instappen als de weerstand daadwerkelijk opwaarts is gebroken.

In dit artikel ben ik voornamelijk ingegaan op de sterke punten van de technische analyse. Uiteraard kent deze vorm van analyseren ook nadelen. De belangrijkste nadelen op een rijtje:

 • TA is subjectief; elke analist gebruikt andere indicatoren of interpreteert een grafiek anders.
 • Technische signalen komen vaak laat, om zeker te zijn van en trend moet deze al enige tijd in gang gezet zijn.
 • Met zoveel verschillende indicatoren is altijd wel weer een ander niveau te vinden.

Kortom, zoals ik het artikel ook al begon, technische analyse is meer een kunst dan wetenschap. Het is subjectief waardoor niet voor elke situatie 1 juist antwoord bestaat. Het is een kwestie van veel oefenen voordat handelaren succesvol kunnen zijn met het gebruik van technische analyse.

Technische analyse software

Om zelf een goede technische analyse te maken is betrouwbare TA software essentieel. Het LYNX Handelsplatform beschikt over veel tools waarmee u eenvoudig steun-, weerstand- en trendlijnen kunt trekken om de koersgrafieken vanuit een technisch oogpunt te kunnen benaderen. De software beschikt tevens over meer dan 80 technische indicatoren. Hier kom ik in een volgend artikel nog uitgebreid op terug.

P.S. 

Wilt u graag een cursus of een masterclass over technische analyse volgen? Schrijf u dan gratis in voor een LYNX Masterclass. Wekelijks zijn verschillende beursexperts te gast in de LYNX Studio. In deze online masterclasses bespreken zij verschillende onderwerpen, waaronder technische analyse. U kunt tevens alle eerder opgenomen masterclasses terugkijken in het LYNX Masterclass archief.

De informatie in deze column is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging. De auteur heeft geen positie in één van voornoemde financiële instrumenten.

LYNX Masterclass: 5 populaire technische indicatoren door technisch analyst Edward Loef

De populairste indicatoren zijn de ‘moving averages’ (MA) en de ‘relatieve sterkte index’ (RSI). De ‘MACD’, ‘Stochastics’ en ‘Directional Movement Indicator’ (DMI) verdienen echter net zo veel aandacht.  In deze masterclass vertel ik,  technisch analist Edward Loef,  u alles over deze technische indicatoren.

Beleggingsspecialist LYNX

Roy van Santen is beleggingsspecialist bij LYNX Beleggen. Roy schrijft columns over actuele onderwerpen op de beurs. Zijn columns zijn te volgen via het LYNX Kennisportaal en de Twitter van LYNX.

Gerelateerde artikelen

Contact icon Bel gratis naar
0800 2030
Contact icon E-mail naar
info@lynx.nl
Contact icon Chat met een
LYNX medewerker
Contact icon WhatsApp via
06 31 27 27 27