ESG-beleggen: wat is het en hoe gebruikt u het in het TWS Handelsplatform?

Door Justin Blekemolen


Geschatte leestijd: 8 minutes

esg beleggen
Duurzaam beleggen krijgt steeds meer belangstelling van beleggers. Met de meest recente update van het TWS Handelsplatform ontdekt u eenvoudig of uw aandeel aan de ESG-criteria voldoet.

U kiest zelf welke principes u belangrijk vindt en krijgt vervolgens te zien of het aandeel voldoet aan uw persoonlijke eisen. In dit artikel gaan we kort in op ESG-beleggen en laten we zien hoe u de gegevens in het TWS Handelsplatform kunt vinden. Bent u op zoek naar een broker waarbij u kunt ESG-beleggen, klik dan hier.

Wat is ESG-beleggen?

De meeste beleggers willen gewoon een goed rendement behalen om daarmee hun gestelde doelen te bereiken. Veel beleggers hebben echter ook steeds meer oog voor de mens, maatschappij en milieu. Zij kiezen er bijvoorbeeld bewust voor om niet in sigarettenfabrikanten of oliebedrijven te beleggen. In Nederland gebruiken we veelal de term ‘duurzaam beleggen’ die moet verwijzen naar investeringen in ondernemingen die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Het wordt daarom ook wel eens maatschappelijk verantwoord beleggen genoemd.

Die term komt al een stapje dichterbij de internationaal gebruikelijke term ESG. Bij ESG-beleggen ligt de focus op duurzaamheid op basis van drie criteria; Environment (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur). Bij duurzame beleggingen denkt iedereen namelijk al snel aan alles wat bijdraagt aan een schoner milieu en een beter klimaat. Het gaat echter veel verder dan dat, want ook het welzijn van mensen, de maatschappij en arbeidsomstandigheden staan centraal.

ESG-beleggen: wetgeving

De ESG-criteria verwijzen dus naar de drie centrale factoren die gebruikt worden bij het beoordelen van de duurzaamheid en de maatschappelijke impact van een investering in een bedrijf of onderneming. De komende jaren zullen verschillende ESG-gerelateerde wetgevingsinitiatieven in werking treden. Duurzaamheid is straks dus geen keuze meer, maar een verplichting.

Met de implementatie van MIFID II werden bedrijven al min of meer verplicht om te vragen naar de ESG-wensen van klanten en dienen zij rekening te houden met deze wensen gedurende de dienstverlening. Vanaf maart 2021 wordt het zelfs verplicht voor vermogensbeheerders en financiële adviseurs om hun duurzaamheidsbeleid op de website te publiceren.

Wat zijn de ESG-criteria?

Natuurlijk zijn er inmiddels verschillende ESG-ratingbureaus om de ESG-prestaties van ondernemingen te beoordelen, te meten en te vergelijken. Het TWS Handelsplatform maakt gebruikt van de beoordelingen van REFINITIV.  Hieronder ziet u hoe deze ESG-scores aan de hand van ruim 400+ criteria zijn opgebouwd. De ESG-score worden wereldwijd van meer dan 6000 bedrijven in kaart gebracht. Onder de afbeelding worden de ESG-criteria verder toegelicht. Op basis van deze ESG-score is ESG-beleggen snel en eenvoudig.

ESG-criteria | esg beleggen | esg beleggen betekenis
ESG-criteria

Environmental – milieu

Het eerste criterium van ESG-beleggen en de ESG-score focust zich sterk op de omgeving en dus het milieu. Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken krijgen hier uiteraard een lage score. Er wordt gekeken naar het gebruik van grondstoffen, uitstoot van bijvoorbeeld CO2, en innovaties. Uiteraard is milieuvervuiling niet alleen onwenselijk, maar het vormt ook een gevaar voor het bedrijf zelf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoge kosten voor het opruimen van olie die gelekt is in zee. Maar ook reputatieschade ligt op de loer, als het bedrijf consequent schade toebrengt aan het milieu.

Social – maatschappij

Bij dit criterium wordt gekeken of bedrijven genoeg rekening houden met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door positieve maatschappelijke impact te creëren kunnen bedrijven hun emotionele en sociale waarde vergroten. Het draait hier om maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat gericht is op  economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet): ook wel bekend als de ‘triple-P benadering’.

Let het bedrijf op de werkdruk, staan mensenrechten hoog in het vaandel en zetten zij zich in voor de maatschappij? Ook productverantwoordelijkheid is belangrijk; produceert het bedrijf sigaretten of verse sapjes?

Governance – bestuur

Bij governance draait alles om goed en eerlijk bestuur. Corporate governance omvat de interne controles en procedures waarmee een bedrijf wordt bestuurd, en de regels, rechten en verantwoordelijkheden van verschillende partijen. Goed bestuur is uiterst belangrijk voor belegger. Slecht of onbehoorlijk bestuur kan namelijk leiden tot onopgemerkte fraude, door bijvoorbeeld zwakke interne controlesystemen.

Ook kunt u denken aan slechte besluitvorming door managers die niet in het belang van de aandeelhouders optreden. Dit kan uiteraard leiden tot schade aan de reputatie van de onderneming, juridische problemen, rechtszaken, een hoger risico op wanbetaling en zelfs faillissement.

ESG-scores in het TWS Handelsplatform

De ESG-scores kunt u vinden onder het tabje Analytical Tools. Vervolgens klikt u door op Fundamentals Explorer. In het venster wat nu verschijnt zoekt u uw aandeel op. In onderstaande afbeelding heb ik het aandeel Royal Dutch Shell (RDSA) opgevraagd.

De linker ESG-score komt tot stand door de beoordeling van de hierboven besproken criteria.

Het tweede cijfer in het scoringsmodel is de controversy score. Deze score wordt berekend op basis van 23 ESG controversiële onderwerpen. Als er in de loop van het jaar bijvoorbeeld een schandaal optreedt, wordt het betrokken bedrijf gestraft en dit heeft gevolgen voor de totale ESG-score, daarmee de uiteindelijke classificatie van het bedrijf.

De ESG combined score zal het resultaat zijn van de ESG-score en van de berichtgevingen in de media omtrent de controversiële topics. De ESG combined score wordt berekend door het gewogen gemiddelde te nemen van de ESG-score en de ESG controversy score. Deze ESG-score kun u helpen met duurzaam en ESG-beleggen.

ESG-score Royal Dutch Shell | esg beleggen voorbeeld | esg beleggen
ESG-score Royal Dutch Shell

Persoonlijke ESG-principes instellen voor duurzaam beleggen

In bovenstaande afbeelding ziet u dat Shell twee rode vlaggen krijgt. Dit heeft te maken met het feit dat het bedrijf actief is in fossiele brandstoffen en hoge CO2-uitstoot genereert. Deze waarschuwingen kunt u zelf per categorie aan- en uitzetten. Er zijn in totaal 10 principes om aan te vinken (zoals te zien in de onderstaande afbeelding) en u krijgt vervolgens te zien of het aandeel voldoet aan uw persoonlijke eisen omtrent maatschappelijk verantwoord beleggen.

Waarom duurzaam & ESG-beleggen?

Deze ESG-criteria kunnen helpen om de toekomstige (financiële) prestaties van bedrijven beter te bepalen. Op deze manier wordt ESG-beleggen vereenvoudigd. Het wordt steeds duidelijker dat het meenemen van ESG-criteria in het beleggingsbeleid een positieve impact kan hebben op de financiële resultaten. Het niet meenemen kan leiden tot financiële risico’s, maar ook tot reputatieschade. Door rekening te houden met ESG-criteria worden de risk/reward ratio’s beter. Juist daarom zijn de ESG-criteria zo belangrijk voor beleggers.

  • Duurzame bedrijven zijn namelijk vaak vooruitstrevende bedrijven, die opzoek gaan naar innovaties om mogelijke toekomstige ontwikkelingen voor te zijn.
  • U wordt er een kritische en betere belegger van. Wie zich verdiept in duurzaamheid, verdiept zich meestal ook beter in de bedrijven waarin hij belegt. Als u verder kijkt dan alleen de financiële resultaten ziet u immers beter wat de kansen en risico’s van een onderneming zijn.
  • Het geeft je een goed gevoel. Uw geld komt niet bij grote milieuvervuilers terecht of bedrijven die de internationale mensenrechten schenden.

Stranded assets vermijden

Een zeer belangrijk argument voor ESG-beleggen en duurzaam beleggen zijn stranded assets. Dit zijn activa die het risico lopen om snel in waarde te dalen door (genoodzaakte) veranderingen in wet- en regelgeving. Het mooiste voorbeeld hiervan is natuurlijk olie. De wereld komt steeds meer tot de conclusie dat klimaatverandering en milieuvervuiling de twee grootste problemen van deze eeuw zijn. Om de temperatuurstijging tegen te gaan, moet het gebruik van fossiele brandstoffen drastisch worden teruggebracht.

In dat scenario betekent het dat slechts een derde van de totaal vastgestelde voorraden aan fossiele brandstoffen tot en met 2050 kan worden verbruikt. Dat betekent dus ook dat twee derde van de fossiele brandstoffen niet meer gebruikt kunnen worden. Deze kunnen worden beschouwd als verloren activa, stranded assets dus. Alle grote oliebedrijven lopen het risico om over pakweg 30 jaar brandstoffen op de balans te hebben staan, die dan helemaal niets meer waard zijn. Dit verklaart mogelijk nu al de zwakke prestaties van aandelen van olie-gerelateerde bedrijven. Een aantal grote investeerders, waaronder Amerikaanse universiteiten en het Rockefeller Brothers Fund maakten de afgelopen jaren al bekend hun beleggingen uit fossiele brandstoffen te zullen terug trekken.

Duurzaam & ESG-beleggen via LYNX?

U heeft de mogelijkheid om zeer voordelig aandelen te kopen of verkopen in vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld, dus ook duurzame aandelen. Via LYNX kunt u duurzame aandelen kopen. Wereldwijd heeft u direct toegang tot 150 beurzen in 33 landen en kunt u voor- en nabeurs handelen in uw favoriete aandeel. 

FAQ

ESG-beleggen is een strategie die rekening houdt met Environmental, Social en Governance-factoren van bedrijven. Het is belangrijk omdat het beleggers de mogelijkheid geeft bij te dragen aan een duurzamere wereld.

ESG-ratings zijn scores die worden toegekend aan bedrijven op basis van hun prestaties op het gebied van ESG-factoren. Ze worden bepaald door ESG-ratingsbureaus en analisten op basis van gegevens over bedrijfsprestaties.

In Nederland is ESG-reporting verplicht voor grote ondernemingen en financiële instellingen.

Vanaf 2024 geldt er een verplichting voor alle beursgenoteerde bedrijven en grote ondernemingen om verslag uit te brengen over hun duurzaamheidsbeleid en prestaties.

Een uitstekend handelsplatform

Handel in effecten zoals aandelen, opties, futures, valuta’s, gestructureerde producten, ETF’s en meer op 150 beurzen in 33 verschillende landen met behulp van moderne en professionele handelssoftware. Lees hier meer: Trader Workstation Handelsplatform


Stuur een bericht naar Justin Blekemolen
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.