Olieprijs verwachting 2024: waar gaat de olieprijs heen?

Door Justin Blekemolen


Light Sweet Crude Oil
ISIN: --
|
Ticker: CL
|
Valuta: USD
Artikel laten voorlezen

Geschatte leestijd: 14 minutes

olieprijs verwachting 2022
De olieprijs blijft altijd een onderwerp van groot belang voor zowel economen, bedrijven, gewone burgers en natuurlijk beleggers. De prijs van ruwe olie beïnvloedt rechtstreeks de kosten van transport, energie en zelfs voedsel.

Dit artikel gaat in op de huidige trends en verwachtingen rond de olieprijs, gebaseerd op diverse economische en geopolitieke factoren. Ook analyseren we de grafiek om het toekomstige koersverloop in te schatten.

Dit artikel over de olieprijs verwachting wordt regelmatig geüpdatet met de laatste stand van zaken. Bent u op zoek naar een broker om in olie en andere grondstoffen te handelen, klik dan hier.

Olieprijs nieuws

De olieprijzen zijn in de afgelopen maanden beïnvloed door verschillende geopolitieke en economische factoren. Opmerkelijke gebeurtenissen zoals spanningen in het Midden-Oosten, met name rondom Iran, Israël en Syrië, hebben invloed gehad. Aanvallen in de Rode Zee en militaire acties in Jemen hebben ook tot fluctuaties in de olieprijs geleid, hoewel deze snel weer stabiliseerden. Bovendien blijft het aanhoudende conflict tussen Rusland en Oekraïne één van de geopolitieke risico’s die de olieprijzen kunnen beïnvloeden.

Vooruitkijkend naar de rest van 2024, wijzen analisten op een aantal factoren die de olieprijzen kunnen beïnvloeden. Onder deze zijn de beleidsbeslissingen van OPEC+ van cruciaal belang, aangezien hun productiebeleid direct invloed heeft op het aanbod. Ook wordt verwacht dat de vraag naar olie in de loop van het jaar zal toenemen, wat tot een strakkere markt en mogelijk hogere prijzen kan leiden.

De olieprijs blijft ook afhankelijk van de economische groei en vraag in grote economieën, waaronder de VS en China. Zonder grote geopolitieke escalaties in het Midden-Oosten is de verwachting dat de olieprijzen rond de huidige niveaus zullen blijven, gezien het relatieve evenwicht tussen de vraag- en aanbodvooruitzichten.

Olieprijs verwachting 2024

De olieprijs is onderhevig aan een complex web van factoren, variërend van geopolitieke spanningen tot technologische vooruitgang. Hoewel het moeilijk is om een ​​concrete voorspelling te doen, zullen we dat hieronder proberen te doen aan de hand van de grafiek met behulp van technische analyse.

Technische analyse Light Sweet Crude Oil (CL)

De olieprijs beweegt het afgelopen anderhalf jaar per saldo zijwaarts. We zien een duidelijke weerstand rond de $ 93,50. Aan de onderkant zien we de koers telkens opveren rond de $ 67. Met diverse bodems rond dit niveau kunnen we spreken van een sterk steunniveau. Als we inzoomen op de korte termijn zien we de afgelopen maanden een stijgende trend. De hogere toppen en bodems signaleren toenemende vraag naar olie. Ook het feit dat de olieprijs boven het omhoog draaiende 200-daags gemiddelde noteert mag als positief worden beschouwd.

Zolang de stijgende trend aanhoudt zien we ruimte voor herstel richting de $ 93,50. Een eventuele doorbraak hierboven kan de inflatie mogelijk verder aanwakkeren. Want deze uitbraak lokt waarschijnlijk een verdere stijging uit richting de top op $ 123,7. Enkel een terugval onder de $ 80 in combinatie met een neerwaartse doorbraak van het 200-daags gemiddelde kan het positieve technische beeld teniet doen. Dan krijgt de olieprijs ruimte voor een terugval richting de steun op $ 67.

Technische analyse Light Sweet Crude Oil (CL)

Vraag & aanbod olie

De klassieke economische theorieën van vraag en aanbod zijn sterk van toepassing op olie. Een verhoogde vraag of verminderd aanbod kan de prijzen opdrijven, en omgekeerd. De vraag naar olie stijgt al decennia lang en bereikte recentelijk nog een nieuw record. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) voorspelt dat op basis van het huidige overheidsbeleid en de huidige markttrends de wereldwijde vraag naar olie tussen 2022 en 2028 met 6% zal stijgen tot 105,7 miljoen vaten per dag, ondersteund door een robuuste vraag vanuit de petrochemische en luchtvaartsector.

Ondanks deze cumulatieve stijging zal de jaarlijkse groei van de vraag naar verwachting krimpen van 2,4 miljoen vaten per dag dit jaar tot slechts 0,4 miljoen vaten per dag in 2028, waarmee een piek in de vraag in zicht komt. Met name het gebruik van olie voor transportbrandstoffen zal na 2026 afnemen naarmate de groei van elektrische voertuigen, de groei van biobrandstoffen en het verbeterde brandstofrendement het verbruik doen dalen, aldus het IEA.

Het is dan ook nog maar de vraag of olie aandelen zullen profiteren van de toenemende vraag naar olie. Beleggers focussen namelijk steeds meer op duurzame alternatieven en ondertussen hebben vele olieproducenten hun investeringen in nieuwe olievelden teruggeschroefd. De meeste oliebedrijven investeren nu zelf in duurzame(re) alternatieven.

In 2024 zal de wereldwijde vraag naar olie met ongeveer 1.3 miljoen vaten per dag groeien, een vertraging ten opzichte van de groei van 2.3 miljoen vaten per dag in 2023. Dit is deels te wijten aan verzwakkende economische vooruitzichten en een tragere uitbreiding van de petrochemische sector in China, waar de groei van de vraag naar olie afneemt van 1,7 miljoen vaten per dag in 2023 naar 620.000 vaten per dag in 2024. De vraag zal waarschijnlijk blijven verschuiven naar niet-OECD-landen, ondanks dat de dominantie van China geleidelijk afneemt.

Wat betreft het aanbod van olie, wordt verwacht dat dit in 2024 met 800.000 vaten per dag zal toenemen naar 102,9 miljoen vaten per dag. De niet-OPEC+ productie, voornamelijk geleid door de Verenigde Staten, zal naar verwachting stijgen met 1,6 miljoen vaten per dag in 2024, vergeleken met 2,4 miljoen vaten per dag in het voorgaande jaar. Belangrijke bijdragen worden ook verwacht van Guyana, Brazilië en Canada. Deze landen zullen samen in 2024 naar verwachting 1,3 miljoen vaten per dag aan nieuwe olieproductie toevoegen.

Op lange termijn, tot medio 2040, wijzen vooruitzichten op een verandering in de evenwichtsprijs van olie. Deze verlaging van $10 tot $15 per vat, wordt gedreven door een afvlakkende kostencurve en lagere vraag. In een scenario waarin OPEC zijn marktaandeel behoudt, wordt een langetermijnevenwichtsprijs van $50 tot $60 per vat verwacht.

Peak oil

Een bekende term in de olie industrie is peak oil. Met die term refereert men naar het moment waarop een piek wordt bereikt in de olieproductie. De piekolievoorspellingen variëren van 2025 tot 2040, maar zijn zeer afhankelijk van de economie en hoeveel vaart overheden maken met de overgang naar duurzame energie.

Geopolitieke spanningen

De olieproductie is vaak geconcentreerd in regio’s die geopolitiek instabiel zijn. Spanningen en conflicten kunnen de productie verstoren, wat leidt tot hogere prijzen.

Technologische vooruitgang

Nieuwe technologieën voor olie-extractie en alternatieve energie kunnen ook de olieprijs beïnvloeden. Bijvoorbeeld, de opkomst van schaliegas in de Verenigde Staten heeft een dempend effect gehad op de olieprijs.

Voor 2015 stond de olieprijs boven de $ 100, maar in 2014 werd de zogeheten schalierevolutie in gang gezet. Hoewel de vraag naar olie de afgelopen jaren telkens wist te stijgen is ook het aanbod rap toegenomen. Voornamelijk de Amerikaanse olieproductie heeft menigeen verrast. De Verenigde Staten zijn uitgegroeid tot een van de grootste olieproducenten ter wereld. Hier wordt met name schalieolie uit de grond gehaald.

De schalierevolutie werd in 2014 in gang gezet door de fors gestegen olieprijzen. Deze vorm van oliewinning was daardoor rendabel, ondanks de hoge productiekosten. Door de aantrekkelijke markt schoten de oliebedrijfjes als paddenstoelen uit de grond.

De olieproductie nam rap toe en de OPEC was hier uiteraard niet blij mee. De toename van het aanbod zagen ze in het Midden-Oosten als concurrentie. De OPEC bedacht daarom om de oliekranen vol open te draaien. De productiekosten van schalieolie lagen namelijk vele malen hoger. Het gevolg hiervan was een daling van de olieprijzen van circa $ 110 per vat naar een dieptepunt van onder de $ 30 aan het begin van 2016. De OPEC wilde op deze manier de schalieboeren uit het veld slaan.

Deze strategie mislukte en de OPEC-landen ondervonden uiteindelijk zelf flinke nadelen aan deze strategie. Jarenlang zagen zij hun eigen inkomsten namelijk meer dan halveren. Ondertussen leerden de schalieboeren goedkoper en efficiënter te werken en zij zijn nu bij een lagere olieprijs al winstgevend. Typerend voor deze vorm van oliewinning is dat de productie snel kan worden opgevoerd. De schalieboeren kunnen met doorgaans relatief kleine en onafhankelijke bedrijven dus snel reageren op veranderende prijzen.

Invloed OPEC op de olieprijs

De OPEC probeert de productie te beperken om de olieprijs op een redelijk niveau te behouden. De meeste landen zijn namelijk gebaat bij een wat hogere, maar in ieder geval stabiele olieprijs. Sinds het dieptepunt van de olieprijs in 2016 probeert de OPEC de lage olieprijs al te ondersteunen. Men doet dit door afspraken te maken over productiebeperkingen met alle landen die lid zijn van de OPEC. De afspraken willen niet altijd vlotten, aangezien landen als Iran, Rusland en Irak zich niet altijd aan deze afspraken houden.

Algemene informatie: Wat is olie?

Olie is een veelal stroperige vloeistof, die niet of nauwelijks met water mengt. Het is de meest verhandelde grondstof ter wereld en belangrijk voor zowel de transport- als de maakindustrie. Olie heeft zeer uiteenlopende toepassingen: het wordt gebruikt als brandstof, smeermiddel, elektrische isolatie en in bepaalde additieven en kleurstoffen die in voedingsmiddelen worden gebruikt.

De samenstelling van ruwe olie (crude oil) verschilt per soort, maar kan meer dan honderd verschillende soorten koolwaterstoffen bevatten. De verhoudingen waarin bepaalde bestanddelen zich in de aardolie bevinden, bepalen de kenmerken van een crude. U moet hier onder andere denken aan de API-dichtheid en het zwavelgehalte.

Een hoog zwavelgehalte is vaak ongewenst en om dit te verwijderen zijn aanvullende bewerkingen nodig in het raffinageproces. Light Sweet crudes zijn daarom ook duurder dan Sour crudes. Er is bovendien ook meer vraag naar de lichtere varianten als benzine, waardoor de light crudes over het algemeen duurder zijn. Hoewel de vraag naar zware olie toeneemt door de grotere vraag naar dieselolie, geldt dat de prijs het hoogst is voor light sweet crudes als Brent en West Texas Intermediate (WTI). Hoewel dit niet de soorten zijn met de hoogste productie, vormen deze twee wel de belangrijkste benchmarks.

Oliesoorten

Als er gesproken wordt over de grondstof olie die op de financiële markten wordt verhandeld, kunnen we twee soorten onderscheiden. De meest populaire, en tevens meest verhandelde, is de Amerikaanse olie genaamd WTI. De andere bekende variant is Brent olie en iedere oliesoort heeft zijn eigen prijs.

West Texas Intermediate (WTI)

Light sweet crude oil (WTI) wordt veel gebruikt in Amerikaanse raffinaderijen en geldt als belangrijke benchmark voor olieprijzen. WTI is een lichte oliesoort met een hoge API-dichtheid en een laag zwavelgehalte. De API-dichtheid bepaalt de dichtheid van de olie ten opzichte van water. WTI olie wordt op grote schaal verhandeld tussen oliemaatschappijen en beleggers. De meeste handel vindt plaats door middel van futures via CME Group. De Light Sweet Crude Oil (CL) future is na de E-Mini en de ZN future de meest verhandelde future wereldwijd.

Fysieke levering van de WTI olie is in theorie mogelijk, maar indien u handelt bij LYNX zal uw positie van de expirerende future automatisch worden gesloten om fysieke levering te voorkomen. De meeste olie van dit type wordt overigens opgeslagen in Cushing, een belangrijk knooppunt voor de olie-industrie in Oklahoma. Hier staan grote opslagtanks die zijn aangesloten op pijplijnen die de olie naar alle regio’s in de Verenigde Staten vervoeren. WTI is een belangrijke grondstof voor raffinaderijen in het Midwesten van de Verenigde Staten en aan de kust van de Golf van Mexico. Het kan als oliehandelaar daarom interessant zijn om de olievoorraden in Cushing in de gaten te houden. Deze voorraden worden elke woensdag om 16:30 uur bekendgemaakt. 

Brent Crude oil

Brent olie is vooral in Europa, Afrika en het Midden-Oosten een belangrijke benchmark voor aardolie. De naam is afgeleid van het olieveld Brent in de Noordzee. Dit olieveld van Royal Dutch Shell was ooit een van de productiefste olievelden van Groot-Brittannië, maar de meeste platforms zijn daar inmiddels buiten gebruik gesteld. Deze olie benchmark is in het TWS Handelsplatform terug te vinden onder Brent Crude Oil (BZ).

De correlatie tussen de prijsontwikkeling van deze twee futures is hoog, al hebben we in de afgelopen jaren meerdere malen meegemaakt dat de prijs van Brent meer dan $ 10 hoger noteerde dan de prijs van Crude Oil. Momenteel is het verschil circa $ 4,60. Dergelijke verschillen worden onder andere veroorzaakt door vraag en aanbod, met daarbij ook de kosten voor het verschepen of opslaan van olie.

Spread trading

Het kan interessant zijn voor handelaren om in te spelen op de spread (het verschil in prijs) van deze twee futures. Stel dat WTI op $110 per vat staat en de Brent op $100 per vat en u denkt dat dit verschil kleiner zal worden. Dan kunt u de WTI future short gaan en de Brent future long. Denkt u dat het verschil (nog) groter wordt, dan gaat u long op WTI en short op Brent. Op die manier verdient u geld, indien het verschil in prijs van deze twee oliesoorten groter wordt.

Olieprijs verwachting 2023 | Olieprijs ontwikkeling | Olieprijs brent

Beleggen in olie

U kunt op meerdere manieren inspelen op de olieprijs. Hieronder zullen we de diverse beleggingsmogelijkheden toelichten.

Futures

Met een future kunt u direct inspelen op bewegingen van de olieprijzen. Futures zijn echter risicovolle producten en vereisen veel kennis, beleggingservaring en een hoge risicoacceptatie. Het product is hierdoor met name geschikt voor de actieve en ervaren handelaar. Om deze reden adviseert LYNX u zich vooraf goed te laten informeren over de werking en risico’s van deze financiële instrumenten. Voor meer informatie over futures zie: Handelen in futures: waar moet u op letten?

De meest toegankelijke future voor beleggers is de Light Sweet Crude Oil future (CL) via de NYMEX beurs. Een oliefuture heeft een multiplier van 1.000, wat betekent dat één future 1.000 vaten olie vertegenwoordigt.

Iedere punt beweging van de olieprijs vertegenwoordigt dus een waarde van $ 1.000 en de ticksize bedraagt 0.01. Het nominale prijsverschil bedraagt dus $ 10, waarbij LYNX transactiekosten rekent van $ 3,50 per future. Omdat fysieke levering voor de meeste beleggers onwenselijk is, is het via het LYNX Handelsplatform niet mogelijk om deze future te laten expireren.

Om voor de middellange tot lange termijn in te spelen op de olieprijs, is het belangrijk om te weten wat de termen ‘contango’ en ‘backwardation’ inhouden. Contango en backwardation hebben grote invloed op uw rendement als u voor een langere termijn posities aangaat. Voor meer informatie over dit begrip verwijs ik u door naar het artikel: uitleg Contango en Backwardation.

Light Sweet Crude Oil future | Olieprijs verwachting 2023
Light Sweet Crude Oil future in het TWS Handelsplatform

Beleggen in olie ETF’s

De defensieve(re) belegger kan gebruik maken van trackers (ETF’s) om in te spelen op de olieprijs of aandelen die actief zijn in deze sector. Enkele voorbeelden van ETF’s zijn:

  • ETFS WTI Crude Oil (CRUD) – Dit fonds volgt de prestaties van de WTI-ruwe olie en is genoteerd op verschillende Europese beurzen, waaronder de London Stock Exchange.
  • ETFS Brent Crude (BRNT) – Dit fonds volgt de prestaties van Brent-ruwe olie en is eveneens genoteerd op meerdere Europese beurzen.
  • iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG) – Dit fonds volgt bedrijven die actief zijn in de exploratie en productie van olie en gas. Het is een manier om indirect te beleggen in de olieprijs.
  • Lyxor S&P 500 Energy TR UCITS ETF – Dit fonds volgt de energiecomponent van de S&P 500, die veel grote olie- en gasbedrijven omvat. Hoewel het niet direct de olieprijs volgt, kan het wel worden beïnvloed door schommelingen in de olieprijs.

Beleggen in olie aandelen

Uiteraard kunt u ook beleggen in aandelen die actief zijn in de oliesector. Hiermee is uw risico uiteraard hoger, maar kunt u mogelijk wel outperformance behalen. Enkele voorbeelden van aandelen die actief zijn in de oliesector staan in de lijst hieronder. Klik hier voor een uitgebreid artikel over de beste olie aandelen.

Loading ...
Bedrijfsnaam ISIN Tickercode Laatste koers 1D 1W
BP PLC (Spons. ADR) US0556221044 BP 35,39 -0,56 % 0,57 %
Chevron Corporation US1667641005 CVX 159,15 -1,74 % 2,29 %
Total S.A. FR0000120271 FP 62,60 -1,45 % -1,56 %
Exxon Mobil Corporation US30231G1022 XOM 116,07 -2,30 % 2,47 %
Shell Plc GB00BP6MXD84 SHELL 33,26 -1,07 % -0,75 %

Zelf inspelen op de olieprijs?

Via het TWS Handelsplatform kunt u op verschillende manieren beleggen in olie. U kunt inspelen op de olieprijs door middel van aandelen, opties, futures en ETF’s. Bekijk ons aanbod.


FAQ

De belangrijkste factoren die de olieprijs verwachting voor 2023 beïnvloeden zijn vraag en aanbod, geopolitieke spanningen, economische groei en veranderingen in de energiemarkt.

Backwardation is een situatie waarbij de toekomstige prijs van een grondstof lager is dan de huidige prijs. Dit kan wijzen op een verwachte afname in vraag of een toename in aanbod, wat gevolgen kan hebben voor de olieprijs verwachting in 2023.

Enkele mogelijkheden om te beleggen in de olieprijs zijn door te investeren in olie-gerelateerde aandelen, Exchange Traded Funds (ETF’s), futures contracten of opties.

Kid informatie:


Stuur een bericht naar Justin Blekemolen
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.