Fundamentele analyse: welk aandeel kiest u?

Door Justin Blekemolen


Artikel laten voorlezen

Fundamentele analyse

U denkt waarschijnlijk vast wel eens: “Welk aandeel moet ik op dit moment kopen?”

Er zijn ontzettend veel beursgenoteerde bedrijven met ieder zijn voor- en nadelen. We begrijpen dat u soms door de bomen het bos niet meer ziet.

Hoe maakt u in zo’n situatie de juiste keuze?

Fundamentele analyse geeft antwoord op deze vraag. Er wordt gestructureerd gekeken naar de resultaten en verwachtingen binnen een onderneming. De fundamentele analyse wordt in verschillende stappen opgesteld en is een tegenhanger van de technische analyse.

Na het lezen van dit artikel leert u alle ins en outs over fundamentele analyse en kunt u actief op zoek gaan naar het aandeel dat bij u past.

Macro-economie

Om een volledige en betrouwbare fundamentele analyse te maken, wordt allereerst gekeken naar de macro-economische factoren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de conjunctuur, de inflatieverwachtingen en het renteklimaat.

Bovengenoemde factoren zijn de traditionele macro-economische invloeden op de beurzen. Tegenwoordig zijn invloeden van centrale banken en geopolitieke spanningen minstens net zo belangrijk. De centrale banken hebben de afgelopen jaren een ongekend grote rol gespeeld in de stijging op de beurzen.

Al jaren hanteren centrale banken wereldwijd een ruimhartig monetair beleid. Door verschillende QE programma’s is enorm veel liquiditeit in het systeem gepompt en zijn rentes richting het nulpunt gedaald. Dit beleid heeft zoveel invloed op de beurzen gehad, dat het cruciaal is om dit mee te nemen in een fundamentele analyse.

 

Sectoren vergelijken

Nadat alle macro-economische invloeden in kaart zijn gebracht, kan er worden gekeken naar de verschillende sectoren. In welke sector zijn de groeiverwachtingen het hoogst? Of kiest u juist liever voor een stabiele onderneming? Dit is allemaal afhankelijk van de sector waarin een bedrijf opereert.

Een supermarktketen als Ahold heeft minder last van economische tegenwind dan een bedrijf uit de uitzendbranche zoals Randstad. De aandelen van Randstad, die uiterst conjunctuurgevoelig zijn, worden cyclische aandelen genoemd. Bedrijven die hier minder gevoelig voor zijn worden bestempeld als defensief.

Selecteren van individuele aandelen

Nu het grote plaatje bekend is en u weet in welke sectoren u graag wilt gaan beleggen, is het tijd om de individuele aandelen te gaan selecteren. Bij het uitvoeren van een fundamentele analyse duikt de analist dieper in de cijfers en de toekomstige verwachtingen van een bedrijf.

De meeste informatie die een analist nodig heeft voor de fundamentele analyse is te vinden in het jaarverslag. In het jaarverslag zijn onder andere de winst- en verliesrekening en de financiële kengetallen terug te vinden.

Winst- en verliesrekening

In de winst- en verliesrekening terug te vinden waar het uiteindelijk allemaal om draait: de winst van een bedrijf. Naast de winst zijn hier alle andere posten terug te vinden, zoals de omzet, de kostprijs van de omzet en het operationele resultaat.

De winst- en verliesrekening zegt veel over een onderneming. Wat zijn de omzetverwachtingen voor de komende jaren? Kan de onderneming een verdere groei realiseren? Of belandt het bedrijf volgend jaar juist in de rode cijfers? Ondanks dat de winst- en verliesrekening veelzeggend is, is dit niet het enige waar een analist naar kijkt.

 

Financiële kengetallen

De balans is een belangrijk onderdeel van het jaarverslag. Dit is een overzicht van alle bezittingen en schulden van een bedrijf op een bepaald moment. Uit beide overzichten kunnen vervolgens belangrijke financiële kengetallen worden berekend.

Op basis van deze kengetallen kan een mening worden gevormd of een aandeel interessant is om te kopen of niet. Dit zijn de meest gebruikte kengetallen door analisten:

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de verhouding weer van het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen van een onderneming. Het geeft aan of een onderneming financieel gezond is. Het kengetal kunt u berekenen door het totaal vermogen te delen door het eigen vermogen.

Rentabiliteit

De rentabiliteit kunt u berekenen door de nettowinst te delen door het eigen vermogen. De rentabiliteit zegt iets over de winstgevendheid van een bedrijf. Hoe hoger deze ratio, des te beter.

Winst per aandeel

De winst per aandeel is te berekenen door de nettowinst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De winst per aandeel zegt op zich niet zo heel veel. Dit kengetal is te gebruiken om later de koers-winstverhouding te berekenen.

Koers-winstverhouding

Middels de KW is na te gaan hoeveel jaar de onderneming deze winst moet behalen om je investering terug te verdienen. De KW is te berekenen door de aandelenkoers te delen door de winst per aandeel. Voor een uitgebreide uitleg over de koers-winstverhouding en hoe u deze kunt gebruiken, verwijs ik u graag door naar mijn eerdere artikel Koers-winstverhouding: wat kunt u ermee?

 

Dividend per aandeel

Het dividend per aandeel is het bedrag dat u jaarlijks per aandeel ontvangt als belegger. U berekent deze ratio door het totale dividend door het totaal aantal uitstaande aandelen te delen. U kunt het vervolgens gebruiken om het dividendrendement te berekenen.

Dividendrendement

Het dividendrendement is voor analisten een belangrijk kengetal. De ratio kan gemakkelijk vergeleken worden met die van andere aandelen en ook ten opzichte het percentage dat u bijvoorbeeld op een spaarrekening krijgt. Door het dividend per aandeel te delen door de beurskoers, kunt u het dividendrendement berekenen. Het betreft een percentage op jaarbasis.

Zeker met de huidige lage rentes, kan alleen al de uitkering van dividend een goede reden zijn om een aandeel te kopen. Is dit één van de hoofdredenen om een aandeel te kopen? Dan kunt u bijvoorbeeld het dividendrendement van een bepaald aandeel vergelijken met die van de sector waarin het bedrijf opereert.

Koopt u een Nederlands aandeel? Dan kunt u het dividendrendement van uw aandeel bijvoorbeeld vergelijken met het gemiddelde dividendrendement van de AEX-index. Is deze van uw uitgekozen aandeel hoger? Dan is dit wellicht een goede reden om het aandeel aan te kopen. Uiteraard is het belangrijk dat ook de bovenstaande ratio’s een positief beeld schetsen over het aandeel.

Fundamentele analyse via LYNX

Het TWS Handelsplatform is zeer geschikt voor beleggers die gebruik maken van een fundamentele analyse. Door dubbel te klikken op een aandeel in het TWS Handelsplatform heeft u in één oogopslag alle belangrijke informatie en kengetallen tot uw beschikking. In onderstaande screenshot vindt u de fundamentele informatie over het aandeel ArcelorMittal terug:

fundamentele analyse 4

Via LYNX kunt u ook beschikken over een gratis Reuters Basic Newsfeed abonnement. Bent u enthousiast over het nieuws dat Reuters verstrekt? Hier leest u meer over hoe u deze fundamentele bedrijfsdata kunt gebruiken.

Bent u fan van de fundamentele analyse en heeft u bepaalde fundamentele eisen waaraan een aandeel aan moet voldoen? Dan is de Marktscanner tool in het LYNX Handelsplatform een prachtige uitvinding voor u.

Door de parameters waar uw aandeel aan moet voldoen in te stellen, kunt u in één keer de hele markt scannen. De tool laat u alle aandelen zien die voldoen aan uw eisen. Wilt u bijvoorbeeld beleggen in aandelen met een koers-winstverhouding onder de 10 en een beurswaarde hoger dan € 1 miljard? Geef de eisen op in de Marktscanner tool en het systeem geeft u alle aandelen die voldoen aan de eisen. Hier vindt u een uitgebreide uitleg over de Marktscanner tool.

Een fundamentele analyse wordt over het algemeen gemaakt door beleggers met een langetermijnvisie. Wilt u kort op de bal spelen? Dan kunt u wellicht beter gebruik maken van een technische analyse.

De informatie in deze column is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging. De auteur heeft geen positie in één van voornoemde financiële instrumenten.

 

Stuur een bericht naar Justin Blekemolen
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.