Call opties uitleg: betekenis, voorbeelden en strategieën 

Door Justin Blekemolen

....

Artikel laten voorlezen

Estimated reading time: 14 minutes

call opties | call opties voorbeeld | call opties kopen
Een call optie is een financieel instrument dat de koper van de optie het recht geeft om een bepaald effect, bijvoorbeeld aandelen, tegen een van tevoren vastgestelde prijs en datum te kopen. 

Call opties kunnen ook worden verkocht, waarbij juist een plicht ontstaat tot levering van effecten, tegen een van tevoren vastgestelde prijs en datum te verkopen. 

In dit artikel zullen we uitleggen wat call opties zijn, hoe ze werken, wat de voordelen en risico’s zijn van het kopen en schrijven van call opties, en hoe beleggers call opties kunnen gebruiken om extra rendement te genereren. Bent u op zoek naar een broker om opties te handelen, klik dan hier.

Wat zijn call opties?

Een call optie is een financieel contract dat de koper het recht geeft om een bepaalde hoeveelheid van een onderliggende waarde te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Beter bekend als de uitoefenprijs gedurende een bepaalde periode. De onderliggende waarde kunnen aandelen, obligaties, grondstoffen of valuta zijn. De koper van een call optie hoopt dat de prijs van de onderliggende waarde zal stijgen, zodat hij of zij winst kan maken door de optie te verkopen of uit te oefenen. Call opties worden meestal verhandeld met een standaardmultiplier, waarbij elk contract betrekking heeft op 100 aandelen van het onderliggende effect. Met andere woorden; 1 optie vertegenwoordigt 100 aandelen.

Verschil tussen long call en short call bij call opties

Er zijn twee manieren om een call optie te verhandelen. In vakjargon spreken we over een long call, indien u besluit een call optie te kopen. Bij het verkopen (schrijven) van een call, spreken we over een short call.

Long call houdt in dat de belegger een call optie koopt, met de verwachting dat de prijs van de onderliggende waarde zal stijgen. De belegger heeft het recht om de onderliggende waarde te kopen tegen de uitoefenprijs. Long call brengt beperkt risico met zich mee, omdat de belegger alleen het bedrag van de premie van de optie kan verliezen.

Short call houdt in dat de belegger een call optie verkoopt, met de verwachting dat de prijs van de onderliggende waarde niet zal stijgen. Het verkopen van een call optie wordt ook wel schrijven genoemd. De belegger heeft dan de verplichting om de onderliggende waarde te leveren tegen de uitoefenprijs als de koper van de optie besluit om deze uit te oefenen. Een short call brengt aanzienlijk meer risico met zich mee, omdat de potentiële verliezen in theorie onbeperkt zijn. Als de prijs van de onderliggende waarde stijgt, kan de belegger gedwongen worden om de onderliggende waarde te kopen op de open markt tegen een hogere prijs dan de uitoefenprijs.

opties
Handel in opties via LYNX

Handel eenvoudig en tegen lage tarieven in aandelenopties, indexopties, futureopties en valutaopties op alle grote internationale beurzen.

Call optie kopen: voorbeeld

Stel dat u denkt dat de aandelen van bedrijf ABC de komende maanden zullen stijgen van $ 50 naar $ 60 per aandeel en u wilt hiervan profiteren. Dan kunt u uiteraard de aandelen kopen. Maar u kunt ook een call optie kopen met een uitoefenprijs van $ 55 per aandeel voor $ 2 per optie. Als de prijs van de aandelen van ABC inderdaad stijgt naar $ 60, kunt u uw optie uitoefenen en de aandelen kopen tegen de uitoefenprijs van $ 55 per aandeel, om ze vervolgens te verkopen op de markt voor $ 60 per aandeel. Uw winst zou dan $ 60 – $ 55 – $ 2 = $ 3 per aandeel zijn, wat neerkomt op $ 300 voor 100 aandelen.

Maar wat gebeurt er als de prijs van de aandelen van bedrijf ABC niet stijgt en in plaats daarvan daalt naar $ 45 per aandeel? Dan zou het uiteraard niet voordelig zijn om uw call optie uit te oefenen. In dit geval zou u uw verlies beperkt blijven tot de premie die u heeft betaald voor de optie, namelijk $ 2 per optie x 100 = $ 200.

Call opties handelen

Call opties hoeven echter niet te worden aangehouden tot aan de expiratiedatum. Het is mogelijk om call opties te kopen en verkopen op elk moment voordat de optie vervalt. Dit betekent dat u de mogelijkheid heeft om optieposities te sluiten voordat de expiratiedatum wordt bereikt, wat kan leiden tot winst of verlies op basis van de marktomstandigheden op dat moment. Door stijgende koersen of toenemende volatiliteit kan een optie-trade bijvoorbeeld al winstgevend zijn, ook voordat de optie intrinsieke waarde (in-the-money) heeft. Als de koers van het onderliggende aandeel echter daalt, kunt u de optie verkopen om het verlies te minimaliseren voordat de expiratiedatum wordt bereikt.

Verschil in afwikkeling

Er zijn twee type opties: Europese opties en Amerikaanse opties.

Europese opties kunnen alleen worden uitgeoefend op de expiratiedatum van de optie. Dit betekent dat de koper van de optie de onderliggende waarde alleen kan kopen tegen de uitoefenprijs op de expiratiedatum van de optie.

Amerikaanse opties daarentegen kunnen op elk moment tijdens de looptijd van de optie worden uitgeoefend. Dit betekent dat de koper van de optie de onderliggende waarde kan kopen tegen de uitoefenprijs op elk moment vóór de expiratiedatum van de optie.

De meeste aandelenopties in Nederland en de Verenigde Staten zijn Amerikaanse stijl opties.

Voordelen en risico’s van call opties

Call opties bieden beleggers de mogelijkheid om te profiteren van een stijgende markt zonder de volledige kosten van het kopen van de onderliggende waarde te dragen. Het risico is beperkt tot het bedrag dat is betaald voor de premie van de optie. Dit is het belangrijkste voordeel van call opties.

Aan de andere kant brengen call opties ook risico’s met zich mee. Als de prijs van de onderliggende waarde niet snel genoeg stijgt zoals verwacht, kan de belegger het geld verliezen dat is betaald voor de premie van de optie. Call opties hebben ook een beperkte levensduur en vervallen na een bepaalde periode. Als de markt niet beweegt in de verwachte richting voordat de optie afloopt, kan er mogelijk geen tijd meer zijn voor winst.

Hoewel het kopen van losse call-opties potentieel aantrekkelijk kan zijn voor beleggers die profiteren van een stijging van de marktprijs, kan het ook risicovol zijn vanwege de (soms hoge) kosten van de premie en het feit dat de optie waardeloos afloopt als de onderliggende waarde niet stijgt zoals verwacht.

Een alternatief voor het kopen van losse call-opties is het kopen van een call spread. Een call spread bestaat uit het gelijktijdig kopen van een call-optie en het verkopen van een andere call-optie met een hogere uitoefenprijs. Dit kan de kosten van de premie verlagen en het risico verminderen, omdat het verlies beperkt blijft tot het verschil tussen de twee uitoefenprijzen, minus de ontvangen premie. Een call spread zal gelijktijdig ook de winst maximaliseren doordat het potentieel beperkt blijft tot aan de gekozen strike prijs van de geschreven call.

BELANGRIJK
call OPTIES ZIJN COMPLEXE FINANCIËLE PRODUCTEN

Het is belangrijk om te onthouden dat call opties complexe financiële instrumenten zijn en dat beleggers zorgvuldig moeten overwegen of ze geschikt zijn voor hun beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid. Beleggers moeten ook hun kennis van de optiemarkt en verschillende strategieën vergroten voordat ze beginnen met handelen in opties.

Call opties schrijven

Extra inkomsten via de covered call

Beleggers in aandelen kunnen call opties schrijven (verkopen) om extra inkomsten te genereren via een covered call strategie. Bij deze optiestrategie bezit de belegger 100 of een veelvoud hiervan in een onderliggend aandeel en “schrijft” (“verkoopt”) hij tegelijkertijd een calloptie (1 call voor elke 100 aandelen in portefeuille). Hiermee geeft de belegger iemand anders het recht om zijn aandelen te kopen. De belegger int de optiepremie en hoopt meestal dat de optie waardeloos afloopt (expiratie onder de uitoefenprijs).

Een covered call kan een effectieve strategie zijn om extra inkomsten te genereren uit een bestaande aandelenpositie. Dit is echter geen risicovrije strategie en beleggers moeten bereid zijn om hun onderliggende aandelen te verkopen tegen de uitoefenprijs als de optie wordt uitgeoefend.

Voorbeeld van een gedekte call-optie


Stel dat het aandeel Apple $ 125 waard is. U bezit 100 aandelen en wilt meer inkomsten generen door middel van opties. U denkt ook dat het aandeel de komende maand waarschijnlijk niet boven $ 130 zal stijgen. Het kan ook zijn dat u eigenlijk wel een verkooporder wilde inleggen op $ 130 per aandeel.

U bekijkt de call opties voor de komende maand en ziet dat een call optie met een uitoefenprijs van $ 130 wordt verhandeld tegen $ 4,95 per contract. U verkoopt dus een calloptie en ontvangt de premie van $ 495 ($ 4,95 x 100 aandelen). Als het aandeel niet boven $ 130 stijgt, behoudt u de aandelen en de volledige premie-inkomsten van $ 495.

Als het aandeel op de expiratiedatum wel boven de $ 130 noteert, dan zal de koper van de optie de optie uitoefenen en moet u de 100 aandelen leveren tegen $ 130 per aandeel. U maakt nog steeds een winst van $ 5 per aandeel + de ontvangen premie van $ 4,95. Uw totale winst bedraagt dan $ 9,95 x 100 = $ 995. Maar vanwege de ontvangen premie is het pas boven de $ 134,95 nadelig dat u de optie geschreven hebt.

Speculeren met een naked call optie

Een naked call optie is een call optie waarbij de belegger alleen de optie verkoopt zonder de onderliggende waarde te bezitten. Met andere woorden, de belegger verkoopt een call optie die hij niet kan leveren als de koper van de optie ervoor kiest om deze uit te oefenen. De belegger hoopt dat de prijs van de onderliggende waarde niet zal stijgen, zodat de optie waardeloos zal vervallen. Dit brengt echter aanzienlijk meer risico met zich mee dan een covered call, omdat de potentiële verliezen onbeperkt zijn. Als de prijs van de onderliggende waarde stijgt, kan de belegger gedwongen worden om de onderliggende waarde op de open markt te kopen tegen een hogere prijs dan de uitoefenprijs om aan de verplichting van de optie te voldoen. Vanwege het hogere risico zijn ook de margin vereisten voor het openen van een ongedekte geschreven call optie een stuk hoger.

ongedekt call opties schrijven | call opties | call opties kopen

Voorbeeld van een naked call optie

Stel dat de aandelen van een bedrijf momenteel worden verhandeld tegen $ 50 per aandeel. Dit aandeel is recentelijk heel snel gestegen en u verwacht een terugval en wil profiteren van de hoge volatiliteit. U kunt dan besluiten om een naked call optie te verkopen (ongedekt schrijven) met een uitoefenprijs van $ 55 en een expiratiedatum van 30 dagen.

U ontvangt een premie van $ 2 per optie, wat betekent dat u $ 200 ontvangt voor het verkopen van de optie. Als de koers van dit aandeel tijdens de expiratie nog steeds wordt verhandeld op of onder de uitoefenprijs van $ 55, dan blijft de optie waardeloos en mag u de ontvangen premie van $ 200 volledig behouden als winst.

Echter, als de aandelen zijn gestegen tot boven de uitoefenprijs van $ 55, dan zal de optie in waarde toenemen en zal de handelaar verlies lijden. Als de aandelen bijvoorbeeld stijgen naar $ 60 per aandeel, dan oefent de koper van de optie zijn recht uit om 100 aandelen te kopen tegen $ 55 per stuk voor een bedrag van $ 5500. Omdat 100 aandelen op de markt totaal $ 6000 ($ 60 per aandeel) kosten zou de schrijver van de optie een verlies van $ 500 op de aandelen realiseren. Dit betekent in theorie dat de handelaar $ 300 verlies lijdt, aangezien hij wel $ 200 heeft ontvangen als premie voor de optie.

Het verkopen van een naked call optie brengt dus een potentieel onbeperkt verliesrisico met zich mee, omdat de aandelen van het onderliggende bedrijf theoretisch gezien onbeperkt kunnen stijgen. Daarom wordt het meestal alleen aanbevolen voor ervaren optiehandelaren die het risico begrijpen en weten hoe ze het effectief kunnen beheren. Een veel minder risicovol alternatief is om te werken met call spreads.

Wat bepaalt de prijs van een call optie?

De prijs van een call optie wordt bepaald door verschillende factoren.

De huidige koers en de uitoefenprijs van de optie: Hoe hoger de huidige koers van het aandeel ten opzichte van de uitoefenprijs van de optie, hoe hoger de prijs van de call optie zal zijn.

De volatiliteit van het onderliggende aandeel: Hoe volatieler het onderliggende aandeel, hoe hoger de prijs van de call optie zal zijn, omdat er een grotere kans is op grote bewegingen in de koers van het onderliggende aandeel.

De resterende looptijd van de optie: Hoe langer de resterende looptijd van de optie, hoe hoger de prijs van de call optie zal zijn, omdat er meer tijd is voor de koers van het onderliggende aandeel om te stijgen.

De rentevoet: Hoe hoger de rentevoet, hoe hoger de prijs van de call optie zal zijn, omdat er meer kosten zijn verbonden aan het lenen van geld om het onderliggende aandeel te kopen.

Optiegrieken - Call opties betekenis - Call opties uitleg

Optiegrieken

De optiegrieken zijn maatstaven die beleggers kunnen gebruiken om de gevoeligheid van opties voor verschillende factoren te meten. Hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste optiegrieken en hun invloed op call en put opties.

Delta

Delta meet de mate waarin de prijs van een optie verandert in reactie op een verandering in de prijs van de onderliggende waarde. Een delta van 0,5 betekent bijvoorbeeld dat een call optie met $ 1 in waarde zal stijgen als de onderliggende waarde $ 2 stijgt. Een put optie heeft een negatieve delta omdat de waarde van de optie zal dalen als de onderliggende waarde stijgt. Delta bepaalt hoeveel opties kunnen profiteren van een stijging of daling van de onderliggende waarde.

Gamma

Gamma meet de verandering in delta als de prijs van de onderliggende waarde verandert. Gamma heeft de neiging om hoger te zijn voor opties die verder van de expiratiedatum af liggen, omdat deze opties meer tijd hebben om te profiteren van prijsveranderingen in de onderliggende waarde. Een hoge gamma betekent dat de optieprijs snel kan veranderen, wat kan leiden tot grote winsten of verliezen.

Vega

Vega meet de gevoeligheid van de optieprijs voor veranderingen in de volatiliteit van de onderliggende waarde. Hogere volatiliteit betekent over het algemeen hogere optieprijzen. Vega is hoger voor opties die verder van de expiratiedatum af liggen, omdat deze opties meer tijd hebben om te profiteren van veranderingen in de volatiliteit.

Theta

Theta meet de verandering in de optieprijs in reactie op de vermindering van de tijd tot de vervaldatum. Theta is negatief voor alle opties, wat betekent dat de waarde van de optie afneemt naarmate de expiratiedatum nadert. De theta-waarde is hoger voor opties die dichter bij de vervaldatum liggen.

Call opties handelen via LYNX

Via LYNX kunt u beleggen in opties, dus ook in call opties. Met één simpele muisklik handelt u eenvoudig in alle Europese en Amerikaanse aandelenopties en indexopties. Tevens heeft u de beschikking over de beste trader tools, zoals de OptieTrader en kunt u optiecombinaties in zijn geheel naar de beurs versturen.

FAQ

Een call optie is een financieel product dat de koper van de optie het recht geeft om aandelen tegen een van tevoren vastgestelde prijs en datum te kopen.

De prijs van een call optie wordt bepaald door de huidige koers en uitoefenprijs, de volatiliteit van het onderliggende aandeel, de resterende looptijd en de rentevoet.

Er zijn twee soorten opties. De call-optie geeft de koper tet recht om aandelen tegen een van tevoren vastgestelde prijs te kopen. De put-optie geeft het recht geeft om aandelen tegen een van tevoren vastgestelde prijs te verkopen. Lees alles over de basis in het artikel “wat zijn opties?”

Een call optie geeft het recht om te kopen, terwijl een put optie het recht geeft om te verkopen. Een call optie wordt gebruikt om te profiteren van een stijging van de prijs, terwijl een put optie wordt gebruikt om te profiteren van een daling van de prijs van de onderliggende activa.


Stuur een bericht naar Justin Blekemolen
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Alles over opties