Recentelijk heb ik geschreven over het gedekt schrijven van opties, om op deze manier het rendement op uw aandelenposities te vergroten. Schrijft u een calloptie op een long aandelenpositie, dan is er sprake van een covered call.

De geschreven calloptie wordt gedekt door de onderliggende aandelen, waardoor geen extra marginvereisten vereist zijn. Lopen de geschreven opties waardeloos af, dan is de eerder ontvangen premie voor u.

Speculeert u daarentegen op een daling en heeft u aandelen geshort, dan kunt u middels een geschreven putoptie het rendement verhogen. Hierbij is er sprake van een covered put.

protective call en put opties

De protective call en put

Precies andersom werkt het met een protective call of put. Bij een protective call koopt u een calloptie die als bescherming dient voor een shortpositie. Hiermee behoudt u het maximaal mogelijke rendement wanneer de onderliggende waarde daalt en heeft u het risico bij een eventuele stijging afgedekt. Uiteraard is de betaalde optiepremie een verlies voor u; dit is de verzekering die betaald wordt om het risico van een stijging af te dekken.

De protective put werkt op eenzelfde manier, alleen nu wordt een putoptie gekocht om de risico’s aan de onderkant af te dekken. Onder beleggers is dit een veelgebruikte strategie om zo op een eenvoudige manier de risico’s van een koersdaling te beperken voor de aandelen die in bezit zijn.

Optiekeuze

Bij de protective call & put strategie koopt een belegger een call- of putoptie om de risico’s aan de boven- of onderkant af te dekken. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld doorloop ik stap voor stap de protective put strategie, aangezien deze het meest wordt toegepast door beleggers. Een protective call werkt op precies dezelfde manier, al is alles dan uiteraard omgedraaid. In plaats van puts worden calls gekocht en met deze calls wordt bescherming tegen een stijging nagestreefd.

Stel dat een belegger 500 aandelen ING in bezit heeft tegen een gemiddelde prijs van € 15. Deze aandelen zijn voor de lange termijn aangekocht en de insteek is om de positie bij gunstige koersontwikkelingen de komende jaren aan te houden. Om de verliezen bij een mogelijke koersdaling te beperken, is het afdoende om 5 putopties te kopen.

Twee vragen spelen nu op:

1) Welke expiratiedatum voor het kopen van de opties is het meest aantrekkelijk?

2) Wat is de beste uitoefenprijs voor het kopen van de opties?

Laat ik alvast duidelijk maken dat op de bovenstaande vragen geen perfect antwoord bestaat. Iedere belegger moet dit voor zichzelf bepalen en een keuze maken waar hij of zij zich prettig bij voelt. Aan de hand van dit voorbeeld wil ik mijn gedachtegang met u bespreken.

De 500 aandelen ING staan op het huidige moment iets in de min, de koers staat nu rond de € 14,80. Zoals zichtbaar op de onderstaande grafiek is de koers van ING in de afgelopen jaren enorm opgelopen.

Aandelen ING - Optiestrategieën Protective Call & Put

Het kopen van een putoptie om de ING aandelenpositie af te dekken kan het beste beschreven worden als een verzekering. En zoals u weet kost een verzekering nou eenmaal geld en heeft u vrijwel altijd te maken met een eigen risico. In dit voorbeeld heb ik alvast gekozen voor een uitoefenprijs van € 13 voor de putopties, al is dit dus afhankelijk van meerdere factoren,die ik nader zal bespreken. Voor nu is het eerst zaak om de verhouding tussen de looptijd en de theta (verlies aan tijdswaarde) in perspectief te zien van de verschillende optiepremies. Als u overigens niet direct bekend bent met het begrip theta, adviseer ik u mijn eerdere artikel over de optiegrieken te lezen.

Expiratiedatum opties

De theta van een optie neemt af naarmate de expiratiedatum verder in de toekomst ligt. Dit is een belangrijk gegeven bij de protective call & put strategie. De insteek is namelijk het beschermen van de aandelen ING, waarbij de kosten natuurlijk zo laag mogelijk moeten zijn. Kortlopende opties zijn in absolute zin wel goedkoper dan langlopende opties, echter het verlies aan tijdswaarde is bij de kortlopende opties vele malen groter. De onderstaande tabel laat dit zien aan de hand van putopties ING met verschillende looptijden.

Maand Uitoefenprijs Optiepremie Theta
September 13 € 0,08 -0.0034
Oktober 13 € 0,14 -0.0031
December 13 € 0,30 -0.0027
Maart’16 13 € 0,48 -0.0022
Juni’16 13 € 0,73 -0.0020

De putoptie ING september € 13 heeft een waarde van € 0,08. De theta van deze optie is 0.0034, waarmee het verlies aan tijdswaarde ongeveer 5% van de optiepremie bedraagt. Bij een december putoptie ING € 13 is de theta 0.0027, wat in verhouding met de optiepremie minimaal is. Hoe langer de optie loopt, des te kleiner is de theta. Het verlies aan tijdwaarde gaat het snelst in de laatste weken tot expiratie, vandaar dat het vanuit de basis aantrekkelijk is om kortlopende opties te schrijven en langlopende opties te kopen.

Moet een belegger dan de langst lopende optie kopen omdat de theta dan het kleinst is? Nee, graag maak ik hier een kanttekening bij. Het is bij een protective call & put strategie juist niet aantrekkelijk om opties te kopen met een te lange looptijd. Het doel is om putopties te kopen die als een verzekering dienen tegen een koersdaling van een onderliggend aandeel, waarbij van tijd tot tijd geëvalueerd moet worden wat de stand van zaken is. Als in dit voorbeeld de koers van het aandeel ING in december 2015 op € 18 staat, dan is het niet heel efficiënt om een optie die tot 2017 loopt met uitoefenprijs € 13 in bezit te hebben. Het verschil tussen de uitoefenprijs en de huidige koers van het aandeel wordt dan erg groot en de dekking van de putopties dus minder effectief. Vandaar dat ik in het voorbeeld ook geen opties heb toegevoegd die een looptijd hebben van meerdere jaren.

Naar mijn mening is het belangrijk om flexibel te zijn zodat bij een oplopende koers zonder al te hoge kosten gekozen kan worden voor een op dat moment meer aantrekkelijke protective put. Mijn voorkeur gaat dus uit naar een looptijd tussen de 4 en 9 maanden. Hiermee blijft het verlies aan tijdswaarde beperkt en de kosten voor het afdekken van de positie worden niet te hoog. In dit voorbeeld zijn de expiratiedata december’15 of maart’16 het meest geschikt voor het innemen van een protective put op ING.

Uitoefenprijs opties

Daarnaast is de uitoefenprijs van wezenlijk belang. Om dit beter inzichtelijk te krijgen worden in de onderstaande tabel de uitoefenprijzen en bijbehorende optiepremies van de ING december 2015 puts getoond.

Maand Uitoefenprijs Optiepremie
December 10 € 0,06
December 11 € 0,09
December 12 € 0,16
December 13 € 0,30
December 14 € 0,55
December 15 € 0,97

Vanuit de basis is het belangrijk dat een belegger zijn eigen mening over de koersontwikkeling van het onderliggende aandeel heeft. Zijn de risico’s op een correctie minimaal, dan kan gekozen worden voor een optie met een lagere uitoefenprijs. Wordt verwacht dat de koers van ING juist hard onderuit kan gaan door opkomende financiële onzekerheden, dan kan beter gekozen worden voor een hogere uitoefenprijs. Vergelijk het met uw zorgverzekering. Bent u extra verzekerd voor de tandarts omdat u helaas een minder goed gebit heeft, of heeft u zelden tot nooit problemen en is de basisverzekering al meer dan afdoende.

De afweging tussen de kosten voor het verzekeren en de risico’s die gelopen worden, is belangrijk. Een koersdaling van 10% tot 20% wordt in de meeste gevallen niet als schokkend gezien, zeker omdat in de recente jaren de aandelenmarkten flink omhoog zijn gegaan. Het lijkt mij daarom niet nodig om een ‘dure’ verzekering af te sluiten waarbij alle risico’s zo goed als beperkt worden. Koopt een belegger een putoptie met uitoefenprijs € 15, dan is het risico naar beneden minimaal. De kosten hiervan zijn echter aanzienlijk, zeker wanneer dit omgerekend wordt op jaarbasis. Tot de derde vrijdag van december, een kleine 5 maanden, bedraagt de optiepremie €0,97. Voor het gemak kunnen we dit verdubbelen om de aandelen ING voor een heel jaar lang in te dekken tegen een mogelijke koersdaling. Op de huidige koers komt dit uit op 14% aan verzekeringspremie voor een jaar.

Een belegger is daarom veel beter uit om bijvoorbeeld een putoptie met uitoefenprijs € 13 of misschien zelfs € 12 aan te schaffen. De optiepremies zijn een heel stuk lager waarmee de kosten voor het afdekken van de aandelen ING op de lange termijn ook binnen de perken blijven. Bovendien kan het dividend (inmiddels keert ING dit weer uit) gebruikt worden om de opties te financieren. Natuurlijk bestaat er nog een eigen risico gerekend vanaf de huidige koers tot de uitoefenprijs van de putoptie, echter dit is een risico wat voor de meeste beleggers acceptabel is. Het risico dat er opnieuw een crisis uitbreekt en dat de koers van ING halveert in een paar maanden tijd, dat willen we uitsluiten. Een gezonde correctie na een jarenlange stijging van de beurzen vormt een acceptabel risico.

Om dit af te sluiten wil ik nog wel even verwijzen naar de mogelijkheid om de kosten voor het afdekken te financieren met het schrijven van een gedekte optie. Op deze manier kan een belegger zelf op een iets actievere handelswijze zijn positie managen. Wordt een koersdaling verwacht? Koop een protective put waarvan de uitoefenprijs niet veel lager ligt dan de huidige koers en schrijf een covered call om de relatief dure putoptie te financieren. Wordt een verdere stijging verwacht? Koop alleen een protective put en kies een uitoefenprijs die juist niet te dicht bij de huidige koers ligt zodat de kosten om de positie te verzekeren beperkt blijven.

Opties kopen en schrijven via LYNX?

Via LYNX kunt u zeer voordelig beleggen in opties. Met één simpele muisklik handelt u eenvoudig in alle Europese en Amerikaanse aandelenopties en indexopties. Tevens heeft u de beschikking over de beste trader tools, zoals de OptieTrader en kunt u optiecombinaties in zijn geheel naar de beurs versturen.
 
De informatie in deze column is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging. De auteur heeft geen positie in één van voornoemde financiële instrumenten.
 
 

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart


Stuur een bericht naar Justin Blekemolen
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.