Financiële begrippen

Beurskoers

Beurskoers definitie

De beurskoers is de prijs waartegen beleggers een aandeel op de beurs kunnen verhandelen, d.w.z. kopen en verkopen. Het wordt gevormd zodra vraag en aanbod elkaar ontmoeten op een bepaald prijsniveau. Dit wordt een prijspositie genoemd. De koers van het aandeel kan in de loop der tijd aan sterke schommelingen onderhevig zijn. Dit is met name het geval wanneer ontwikkelingen, die relevant zijn voor het bedrijf, bekend worden of wanneer de beurs zich over het algemeen in een bepaalde richting ontwikkelt.

Beursgang Bid Ask Spread
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek