Beleggen in olie

Olie-aandelen zijn het afgelopen jaar populair geweest. De sterke stijging van de olieprijzen zijn de resultaten van de oliebedrijven ten goede gekomen. Veel beleggers vragen zich af of er nog meer in het vat zit. In dit artikel bespreken we hoe u in kunt beleggen in olie en bespreken we een aantal interessante olie-aandelen.

We bespreken eerst op welke manieren u kunt beleggen in olie. Daarvoor onderscheiden we drie activiteiten. Tot slot bespreken we de beste olie-aandelen voor 2022.

Beleggen in olie-aandelen

Twee oliesoorten

Olie is een veelal stroperige vloeistof, die niet of nauwelijks met water mengt. Olie heeft zeer uiteenlopende toepassingen: het wordt gebruikt als brandstof, smeermiddel, elektrische isolatie en als voedingsmiddel. Er zijn meer dan 150 verschillende soorten oliemengsels op de wereld beschikbaar. Als er gesproken wordt over ‘de olieprijs’ refereert men vaak naar de twee meest verhandelde oliesoorten ter wereld.

De Amerikaanse olie genaamd Light Sweet Crude Oil (WTI) is de meest verhandelde oliesoort ter wereld. Deze olie wordt veel gebruikt in Amerikaanse raffinaderijen en geldt als een van de belangrijkste benchmarks voor de olieprijzen. Ook is deze oliesoort populair bij futureshandelaren en in het TWS handelsplatform te vinden via de ticker: CL.

Brent Crude Oil (BZ), oftewel brent olie is een andere populaire oliesoort en is vooral in Europa, Afrika en het Midden-Oosten een belangrijke benchmark voor aardolie. De naam is afkomstig van het olieveld Brent in de Noordzee. Olie-aandelen zijn aandelen van bedrijven die actief zijn in de oliesector.

Geïnteresseerd in alle ins en outs over olie en mijn verwachtingen voor de olieprijs? Bekijk dan zeker dit artikel: Olieprijs verwachting 2022 – Waar gaat de olieprijs heen?

Beleggen in olie | De beste olie-aandelen | Olieprijs | Olie aandelen kopen

De drie hoofdsectoren in de olie- en gasindustrie

Veel beleggers willen profiteren van een eventuele stijging van de olieprijs. Bovendien geven olie majors doorgaans een aantrekkelijk en stabiel dividend. Vandaar dat Royal Dutch Shell ook zo populair is onder Nederlandse beleggers. Toch verlaagde ook het geliefde Shell in 2020 het dividend voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog. Zo ziet u maar weer, beleggen kent geen zekerheden.

Bij olie gerelateerde aandelen zult u snel denken aan bedrijven die zich actief bezighouden met de productie van olie. De oliesector kent echter veel meer activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de raffinage van aardolie, de pomphouders of bedrijven die fossiele brandstof vervoeren. De verschillende activiteiten in de olie & gas industrie kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdsectoren: upstream, midstream en downstream.

Upstream: exploratie & productie

De upstream-sector richt zich op de exploratie & productie (E&P) van olie. Bedrijven die actief zijn in deze sector houden zich bezig met het opsporen en winnen van olie en gas. Door analyse van de resultaten van geologisch en seismisch onderzoek wordt bepaald waar onderaardse reservoirs van aardolie en aardgas aanwezig zijn. Gespecialiseerde bedrijven zoals Fugro & Petroleum Geo-Services houden zich enkel en alleen bezig met het zoeken naar geschikte boorlocaties. Deze bedrijven verzamelen gegevens van het zee- en aardoppervlak en geven vervolgens hierop gebaseerde adviezen, veelal ten behoeve van de olie- en gasindustrie.

Nadat de aanwezigheid van olie of gas is vastgesteld, worden deze uit de bron gewonnen, meestal door middel van boringen. Vele bedrijven zoals Saudi Aramco, Royal Dutch Shell en Sinopec halen de olie dan ook daadwerkelijk uit de grond door te boren en de vloeistof vervolgens op te pompen. De olie kan zowel op het land als uit de zee worden gehaald. Voor schalie-olie wordt er geboord in schalie, wat een soort kleisteen is.

Er zijn echter ook bedrijven in deze sector die enkel de technische producten en diensten leveren voor de olie- en gaswinning. Veelal gaat het hierbij om een combinatie van arbeidskrachten en materiaal. Voorbeelden van bedrijven uit deze sector zijn: Schlumberger, Baker Hughes en Halliburton Company. 

Midstream: transport & opslag

De midstream-sector verzorgt de verwerking, het transport en de opslag van aardolie en aardgas na winning. Deze sector vormt een belangrijke schakel tussen de upstream-sector en de downstream-sector. Bedrijven die actief zijn in dit speelveld verzamelen de grondstoffen en transporteren ze door middel van pijpleidingen, vrachtwagens, vrachtschepen, tankerschepen en goederentreinen naar de raffinaderijen. Voorbeelden van bedrijven die actief zijn in dit proces zijn Scorpio Tankers en Enbridge Inc.

Downstream: preparatie & gebruik

De downstream-sector richt zich op het raffineren van de ruwe aardolie en het verwerken/zuiveren van aardgas. Bedrijven die zich bezighouden met de verkoop en distributie van de verschillende eindproducten die hiermee worden gemaakt, vallen ook onder deze sector. De eindproducten waaraan u kunt denken zijn bijvoorbeeld benzine, diesel, vliegtuigbenzine, kerosine, kunststoffen, smeermiddelen, asfalt en dergelijke. Voorbeelden van bedrijven die veel olie raffinaderijen hebben, zijn Marathon Petroleum, Valero Energy, Exxon Mobil en Phillips 66. 

Integrated oil company

Er zijn ook bedrijven die zich bezighouden met vrijwel elk aspect van de olie en gas industrie. Een geïntegreerd oliebedrijf organiseert haar verschillende taken en activiteiten zowel upstream, midstream als downstream. Deze bedrijven behelzen vrijwel de gehele keten van ontdekkingen tot aan de distributie van olie en gas.  Voorbeelden hiervan zijn BP, ExxonMobil of Royal Dutch Shell. Dit zijn veelal bedrijven die de olie ook daadwerkelijk zelf in benzinepompen langs de snelwegen verkopen.

Beleggen in olie-aandelen

Een directe blootstelling aan de olieprijs kunt u krijgen door te beleggen in bijvoorbeeld olie futures of ETF’s met olie als fysiek onderpand. In het artikel olieprijs verwachting 2021 gaan we daar dieper op in. Een andere optie om in te spelen op kansen die zich voordoen in de oliesector is door het kopen van aandelen die actief zijn in een van de eerder besproken activiteiten. Door te beleggen in deze aandelen krijgt u indirect een blootstelling aan olie- en gasprijzen.

De juiste olie-aandelen selecteren

Fundamentele analyse kan belangrijk zijn bij het selecteren van de beste olie-aandelen. Zo kunt u zich bijvoorbeeld beter niet enkel blind staren op het dividend, aangezien ook de intrinsieke waarde, het rendement op het geïnvesteerde kapitaal (ROI) en de potentiële groei belangrijk zijn. De olieprijs waarop een olieproducent break-even draait is natuurlijk één van de belangrijkste aspecten om op te letten.

Andere vragen die mogelijk van belang kunnen zijn: hoe sterk is de balans van het bedrijf en kan het oliebedrijf lang overleven bij een lage olieprijs? Bovendien is er in deze tijd nog één vraag veel belangrijker: heeft het bedrijf de middelen en visie om zich te ontwikkelen tot een bedrijf dat actief is in schone energie?

Op korte termijn zien we koersen van sommige olie-aandelen sterk reageren op schommelingen in de olieprijs. Maar op lange termijn zijn er veel meer zaken die meespelen. Bovendien zijn sommige aandelen van oliebedrijven wellicht minder gevoelig voor bewegingen van de olieprijs en vormen daardoor een meer defensieve belegging. Een bedrijf dat pijpleidingen verzorgt heeft (op korte termijn) bijvoorbeeld minder last van een dalende olieprijs. Veel bedrijven houden zich bovendien ook bezig met de winning van gas of wellicht wel duurzame energie.

Waarom nu beleggen in olie?

Nu de wereldbevolking grotendeels gevaccineerd is en het dieptepunt van de coronacrisis achter ons ligt, komt de economie weer op gang. Veel uitgestelde investeringen of consumentenbestedingen voeden de economie. De inflatie, gedreven door een sterke vraag, ondersteunen de prijsstijgingen voor olie en gas.

Door de energietransitie zijn investeringen in olie- en gas bovendien op een laag pitje beland. Hierdoor is het aanbod afgenomen en tegelijkertijd voert de OPEC nog altijd productiebeperkingen uit. De wereld is echter nog lang niet klaar om olie- en gas uit de ban te doen. Het aanbod van schone alternatieven is daarvoor simpelweg nog te beperkt. In reactie hierop zijn de energieprijzen flink gestegen en olie-aandelen kunnen daar nu van profiteren.

Beste olie-aandelen voor 2022

Hieronder presenteren we eerst een lijst van tien interessante olie-aandelen. Daarna zullen we drie van deze aandelen nader analyseren.

Olie-aandeel Symbool Valuta
BP BP GBP
Chevron CVX USD
China National Offshore Oil Corp. 0883 HKD
ConocoPhilips COP USD
Lukoil LKOD USD
ExxonMobil XOM USD
Enbridge ENB USD
Phillips 66 PSX USD
Royal Dutch Shell RDSA EUR
Total S.A FP EUR

Aandeel Chevron Corporation (CVX)

Chevron is één van ’s werelds grootste oliemaatschappijen. De belangrijkste bedrijfsgebieden zijn de ontwikkeling, winning en transport van ruwe olie, evenals chemische verwerking tot verhandelbare producten zoals benzine. Het bedrijf bestrijkt daarmee de gehele waardeketen in de oliesector. De wortels van Chevron gaan terug tot de ontdekking van een olieveld ten noorden van Los Angeles in 1879. Na talloze fusies, waaronder met Texaco in 2001, ontstond een van de grootste oliemaatschappijen ter wereld. Chevron is actief in alle belangrijke olie- en gasregio’s ter wereld en werkt ook onder moeilijke omstandigheden, zoals in de diepzee. Chevron heeft ook een eigen vloot van schepen voor het vervoer van olie.

Lage olieprijzen: investeringen worden teruggeschroefd, dividend gehandhaafd

Net als vele andere oliebedrijven heeft Chevron een aantal moeilijke jaren achter de rug. Na de ineenstorting van de olieprijs in 2020 tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis, heeft het bedrijf zijn investeringen met enkele miljarden dollars teruggeschroefd. Dit was noodzakelijk om dividend te kunnen blijven uitkeren.

Chevron kon daardoor zijn indrukwekkende dividendgeschiedenis in stand houden. Al 34 jaar op rij heeft de oliegigant het dividend verhoogd. Ondanks de grote schommelingen in de olieprijs, wisten ze in 2020 een dividend van $ 5,16 per aandeel uit te keren. In 2019 lag dit op $ 4,76 per aandeel. Inmiddels is het kwartaaldividend verhoogd naar $ 1,34 per aandeel. Het jaardividend komt daarmee uit op $ 5,36 en dat betekent bij de huidige koers van USD115 een stevig dividendrendement van 4,6%.

Overname Noble Energy versterkt concurrentiepositie

Door de sterke balans van Chevron en de ruime financiële middelen kon het bedrijf te midden van de coronacrisis in juli 2020 de binnenlandse concurrent Noble Energy overnemen voor $ 5 miljard. Met de overname van het frackingbedrijf wil Chevron de oliereserves in het Permbekken gebied in West-Texas uitbreiden en een jaarlijkse kostenbesparing van $ 300 miljoen realiseren.

Sterke balans en prima resultaten

Volgens Credit Suisse heeft Chevron slechts een olieprijs van circa $ 42 nodig om een ​​positieve cashflow te genereren. Nu de olieprijs ruim boven de $ 70 per vat staat kan de oliegigant volop profiteren en zien we flink hogere winsten ontstaan. In 2019 werd een winst per aandeel van $ 1,54 gemaakt, in 2020 een verlies van $ 2,96 per aandeel, maar in 2021 kunnen beleggers rekenen op een winst per aandeel van circa $ 8,39. Voor 2022 rekenen analisten op een omzet van $ 167 miljard en een winst per aandeel van $ 9,21. Uiteraard zijn deze cijfers erg afhankelijk van de ontwikkelingen van de olieprijs. Met een belegging in Chevron heeft u in ieder geval een oliebedrijf te pakken met ruime ervaring en een sterke balans. Voor heel 2021 rekent het bedrijf op een vrije kasstroom van $ 14,45 miljard.

In het derde kwartaal van 2021 kon Chevron haar beste free cash flow ooit overleggen. Daarnaast werd er $ 2,6 miljard aan dividend betaalt, de schuld met $ 5,6 miljard verlaagd en werd er voor $ 625 miljoen aan eigen aandelen ingekocht. Daarmee toont Chevron aan dat het voldoende kapitaal in huis heeft om in te spelen op een veranderende wereld. Zo wil het bedrijf meer gaan focussen op aardgas en is het vastbesloten haar CO2 uitstoot te verminderen. Concrete plannen voor een transitie naar schone energie heeft het bedrijf echter niet. Meer informatie over aandeel Chevron Corporation vindt u hier.

Beleggen in olie | De beste olie-aandelen | Olie-aandelen kopen

Aandeel Enbridge (ENB)

Een andere manier om blootstelling te krijgen in de oliesector is door te beleggen in energietransportbedrijven. Enbridge is één van de grootste pijpleiding bedrijven in Noord-Amerika. Ze exploiteren een uitgebreid pijpleidingennetwerk dat olie en gas transporteert van A naar B, om Canada en de Verenigde Staten warm en gevoed te houden. Als transporteur van energie is Enbridge actief in Canada en de Verenigde Staten. Het bedrijf bezit het langste transportsysteem voor ruwe olie en vloeibare koolwaterstoffen in Noord-Amerika.

Enbridge heeft vrijwel geen directe blootstelling aan grondstoffenprijzen, ze verdienen het merendeel van hun geld door het transporteren van energie. Uiteraard kunnen langdurige periodes van lage energieprijzen de productievolumes van olie en gas wel verminderen, wat uiteindelijk lagere volumes en lagere inkomsten voor vervoerders als Enbridge betekent. Het risico is echter beperkter, aangezien de kosten voor pijpleidingen bijvoorbeeld al gemaakt zijn. Het bedrijf heeft naast zijn blootstelling aan olie een aanzienlijke blootstelling aan aardgas, waardoor het bedrijf de risico’s enigszins heeft gespreid. Enbridge heeft een kleine portefeuille van duurzame-energieactiva en is van plan deze in de loop der tijd uit te breiden.

Robuuste resultaten & groeiend dividend

Het aandeel Enbridge oogt interessant als belegging. Het bedrijf heeft een hoog contractvernieuwingspercentage, een positieve en redelijk stabiele vrije kasstroom en een bedrijfsmodel met een relatief laag risico. Het aandeel handelt momenteel op circa 18,6 keer de verwachte winst over 2021. De omzet komt naar verwachting uit op $ 43,5 miljard met een winst per aandeel van $ 2,73. Analisten verwachten dat de omzet de komende jaren verder groeit tot $ 47,3 miljard in 2022 en een record van $ 52,7 miljard in 2022. Met een winst per aandeel van $ 3,15 in 2022 kan het dividend per aandeel verder oplopen tot $ 3,62. In 2021 keerde het bedrijf $ 3,34 dividend per aandeel uit wat neerkomt op een dividendrendement van 8,3% bij de huidige koers van $ 40,22. Enbridge wist zijn dividend gedurende 25 opeenvolgende jaren te verhogen, ondanks meerdere recessies en dalende energieprijzen. Met een belegging in Enbridge heeft u dus een sterke speler te pakken met een houdbaar hoog dividend.

Beleggen in olie | olie-aandelen kopen | de beste olie-aandelen | olie-aandelen

Aandeel Royal Dutch Shell (RDSA)

Shell is al decennialang de beurslieveling van velen, voornamelijk het aantrekkelijke en houdbare dividend maakte dit aandeel interessant voor beleggers. Het dividend van Shell werd sinds 1943 namelijk nog nooit verlaagd of overgeslagen. De coronacrisis heeft daar echter verandering in gebracht. Tijdens de kwartaalcijfers werd duidelijk dat Shell hard getroffen wordt door de maatregelen rond Covid-19 en de lage olieprijs. De vraag naar olie en daarvan afgeleide producten, zoals benzine en kerosine, was ingestort. Shell heeft in 2020 tijdens de coronacrisis besloten het dividend van $ 0,47 naar $ 0,16 per aandeel te verlagen.

Ruimte voor dividend

Met de heropleving van de olieprijs staan de zaken er echter weer goed voor. Shell boert goed met olie- en gas verkopen en greep deze aangelegenheid direct aan om het dividend weer te verhogen. Beetje bij beetje wordt het dividend weer verhoogd. In het tweede kwartaal van 2021 werd $ 0,24 per aandeel uitbetaald en ook voor het derde kwartaal staat een uitkering van dezelfde hoogte gepland. Met een jaardividend van $ 0,96, wat omgerekend circa € 0,85 bedraagt komt het dividendrendement van de oliegigant uit op 4,3% bij een koers van € 19,71.

Investeringen in schone energie

Shell heeft veel exposure richting aardgas en tankstations. De prijs voor aardgas is de afgelopen tijd flink gestegen en ook de prijzen aan de tankstations zijn torenhoog. De hogere inkomsten geven Shell genoeg ruimte voor het belonen van aandeelhouders, maar ook voor het investeren in de energietransitie.

Zo wil het Nederlands-Britse oliebedrijf voor 2050 netto geen CO2 meer uitstoten bij de productie van olie. Shell heeft dan ook wereldwijd al miljarden dollars geïnvesteerd in een reeks koolstofarme technologieën, van biobrandstoffen, waterstof en windenergie tot het opladen van elektrische voertuigen en slimme oplossingen voor de opslag van energie.

Winst neem toe, mits olie- en gasprijzen hoog blijven

Door de lage investeringen in de oliesector zijn de prijzen voor olie en gas naar grote hoogtes gestegen. Op korte termijn kan Shell profiteren van deze hogere prijzen en analisten denken dan ook dat de omzet in 2021 uitkomt op $ 269 miljard. In 2022 kan de omzet zelfs stijgen tot ruim $ 291 miljard. De winst per aandeel zal dan groeien tot $ 2,97 per aandeel (2021: $ 2,23). Mogelijk is er dan ruimte om het dividend verder te verhogen. Toch moeten beleggers er rekening mee houden dat de olie- en gasprijzen erg volatiel zijn en daarmee de omzet- en winstverwachtingen van dit soort bedrijven relatief onzeker. Meer informatie over aandeel Shell leest u hier.

Beleggen in olie | Olie-aandelen | de beste olie-aandelen | olie-aandelen kopen

Conclusie: verbeterde vooruitzichten voor olie-aandelen

De olieprijs herstelde verrassend snel van de forse terugval in de eerste helft van 2020. Economen verwachten dat het wereldwijde economische herstel doorzet. Tegelijkertijd is het aantal investeringen in nieuwe olieprojecten vanwege de lage olieprijs en de energietransitie fors teruggelopen. In combinatie met de heropening van de economieën is de vraag naar olie- en gas boven het aanbod uitgestegen. Daar komt nog eens bij dat de OPEC de oliekraan maar mondjesmaat weer opendraait. De forse stijging van de energieprijzen pakken gunstig uit voor de traditionele olie- en gasbedrijven.

Beleggen in olie-aandelen aandelen via LYNX?

Via LYNX kunt u op verschillende manieren beleggen in olie. U kunt inspelen op de olieprijs door middel van aandelen, opties, futures, ETF’s en Sprinters. Bekijk ons volledige aanbod.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart


Stuur een bericht naar Justin Blekemolen
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.