Beleggen in olie
Olie-aandelen zijn in 2021 populair geweest. De sterke stijging van de olieprijzen zijn de resultaten van de oliebedrijven ten goede gekomen. Daarnaast heeft het conflict tussen Rusland en Oekraïne ook in het begin van 2022 geleid tot fors hogere olieprijzen. Veel beleggers vragen zich af of er nog meer in het vat zit. In dit artikel bespreken we hoe u kunt beleggen in olie en behandelen we de beste olie-aandelen.

Beleggen in olie en olie-aandelen

Tijdens de coronaperiode in 2020 hebben we een forse daling van de olieprijs gezien. Door de wereldwijde lockdowns en reisrestricties was er nauwelijks vraag naar (fossiele) brandstof. Niet alleen de olieprijs zelf werd geraakt, ook olie-aandelen kregen te maken met zware koersdalingen. Tot en met het einde van het welbekende ‘coronajaar’ kwam de olieprijs niet op hetzelfde niveau als waarop ze 2020 begonnen.

In 2021 ging het echter hard met de olieprijs. De vaccinatieprogramma’s kwamen wereldwijd op gang, restricties en lockdowns werden afgebouwd en de economie trok weer aan. Ook de inflatiecijfers, die deels gebaseerd zijn op de prijzen van o.a. olie, liepen hard op. De olieprijs sloot 2021 af rond $ 80 per vat. Hoewel de consensus voor 2022 was dat de stijging van 2021 door zou zetten, ontstond er een compleet nieuwe drijvende kracht achter de olieprijs.

Eind februari 2022 kwam een langdurig conflict tussen Rusland en Oekraïne tot een absoluut dieptepunt met een Russische invasie. In reactie op de Russische agressie kondigde het Westen snel en meedogenloos sancties aan. De Verenigde Staten kondigde zelfs een volledige importban aan op olie, gas en energie uit Rusland. Ook Europese landen willen snel minder afhankelijk worden van olie en gas uit Rusland. Samen met de Verenigde Staten en Saudi-Arabië behoort Rusland tot de grootste olieproducenten ter wereld. Hoewel er alternatieven zijn voor olie uit Rusland, denk aan Irak, Nigeria, Saudi-Arabië, Noorwegen en meer, zitten veel landen aan hun maximale productiecapaciteit. Daarnaast zijn veel raffinaderijen afhankelijk van Russische olie door de samenstelling. Olie met een andere samenstelling, bijvoorbeeld Amerikaanse olie, kan hierom niet gebruikt worden voor deze raffinaderijen. De sancties en restricties hebben geleid tot een fors toenemende krapte op de oliemarkt, wat vervolgens heeft gezorgd voor een nóg hogere olieprijs in het begin van 2022.

Twee oliesoorten

Olie is een veelal stroperige vloeistof, die niet of nauwelijks met water mengt. Olie heeft zeer uiteenlopende toepassingen: het wordt gebruikt als brandstof, smeermiddel, elektrische isolatie en als voedingsmiddel. Er zijn meer dan 150 verschillende soorten oliemengsels op de wereld beschikbaar. Als er gesproken wordt over ‘de olieprijs’ refereert men vaak naar de twee meest verhandelde oliesoorten ter wereld.

De Amerikaanse olie genaamd Light Sweet Crude Oil (WTI) is de meest verhandelde oliesoort ter wereld. Deze olie wordt veel gebruikt in Amerikaanse raffinaderijen en geldt als een van de belangrijkste benchmarks voor de olieprijzen. Ook is deze oliesoort populair bij futureshandelaren en in het TWS handelsplatform te vinden via de ticker: CL.

Brent Crude Oil (BZ), oftewel brent olie is een andere populaire oliesoort en is vooral in Europa, Afrika en het Midden-Oosten een belangrijke benchmark voor aardolie. De naam is afkomstig van het olieveld Brent in de Noordzee. Olie-aandelen zijn aandelen van bedrijven die actief zijn in de oliesector.

Geïnteresseerd in alle ins en outs over olie en mijn verwachtingen voor de olieprijs? Bekijk dan zeker dit artikel: Olieprijs verwachting 2022 – Waar gaat de olieprijs heen?

Light Sweet Crude Oil Koers | Beste olie-aandelen
Light Sweet Crude Oil Koers

De drie hoofdsectoren in de olie- en gasindustrie

Veel beleggers willen profiteren van een (eventuele) stijging van de olieprijs. Bovendien geven olie majors doorgaans een aantrekkelijk en stabiel dividend. Vandaar dat Shell ook zo populair is onder Nederlandse beleggers. Toch verlaagde ook het geliefde Shell in 2020 het dividend voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog. Zo ziet u maar weer, beleggen kent geen zekerheden.

Bij olie gerelateerde aandelen zult u snel denken aan bedrijven die zich actief bezighouden met de productie van olie. De oliesector kent echter veel meer activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de raffinage van aardolie, de pomphouders of bedrijven die fossiele brandstof vervoeren. De verschillende activiteiten in de olie & gas industrie kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdsectoren: upstream, midstream en downstream.

Upstream: exploratie & productie

De upstream-sector richt zich op de exploratie & productie (E&P) van olie. Bedrijven die actief zijn in deze sector houden zich bezig met het opsporen en winnen van olie en gas. Door analyse van de resultaten van geologisch en seismisch onderzoek wordt bepaald waar onderaardse reservoirs van aardolie en aardgas aanwezig zijn. Gespecialiseerde bedrijven zoals Fugro & Petroleum Geo-Services houden zich enkel en alleen bezig met het zoeken naar geschikte boorlocaties. Deze bedrijven verzamelen gegevens van het zee- en aardoppervlak en geven vervolgens hierop gebaseerde adviezen, veelal ten behoeve van de olie- en gasindustrie.

Nadat de aanwezigheid van olie of gas is vastgesteld, worden deze uit de bron gewonnen, meestal door middel van boringen. Vele bedrijven zoals Saudi Aramco, Shell en Sinopec halen de olie dan ook daadwerkelijk uit de grond door te boren en de vloeistof vervolgens op te pompen. De olie kan zowel op het land als uit de zee worden gehaald. Voor schalie-olie wordt er geboord in schalie, wat een soort kleisteen is.

Er zijn echter ook bedrijven in deze sector die enkel de technische producten en diensten leveren voor de olie- en gaswinning. Veelal gaat het hierbij om een combinatie van arbeidskrachten en materiaal. Voorbeelden van bedrijven uit deze sector zijn: Schlumberger, Baker Hughes en Halliburton Company. 

Midstream: transport & opslag

De midstream-sector verzorgt de verwerking, het transport en de opslag van aardolie en aardgas na winning. Deze sector vormt een belangrijke schakel tussen de upstream-sector en de downstream-sector. Bedrijven die actief zijn in dit speelveld verzamelen de grondstoffen en transporteren ze door middel van pijpleidingen, vrachtwagens, vrachtschepen, tankerschepen en goederentreinen naar de raffinaderijen. Voorbeelden van bedrijven in dit proces zijn Scorpio Tankers en Enbridge Inc.

Downstream: preparatie & gebruik

De downstream-sector richt zich op het raffineren van de ruwe aardolie en het verwerken/zuiveren van aardgas. Bedrijven die zich bezighouden met de verkoop en distributie van de verschillende eindproducten die hiermee worden gemaakt, vallen ook onder deze sector. De eindproducten waaraan u kunt denken zijn bijvoorbeeld benzine, diesel, vliegtuigbenzine, kerosine, kunststoffen, smeermiddelen, asfalt en dergelijke. Voorbeelden van bedrijven die veel olie raffinaderijen hebben, zijn Marathon Petroleum, Valero Energy, Exxon Mobil en Phillips 66. 

Integrated oil company

Er zijn ook bedrijven die zich bezighouden met vrijwel elk aspect van de olie en gas industrie. Een geïntegreerd oliebedrijf organiseert haar verschillende taken en activiteiten zowel upstream, midstream als downstream. Deze bedrijven behelzen vrijwel de gehele keten van ontdekkingen tot aan de distributie van olie en gas.  Voorbeelden hiervan zijn BP, ExxonMobil of Shell. Dit zijn veelal bedrijven die de olie ook daadwerkelijk zelf in benzinepompen langs de snelwegen verkopen.

Beleggen in olie-aandelen

Een directe blootstelling aan de olieprijs kunt u krijgen door te beleggen in bijvoorbeeld olie futures of ETF’s met olie als fysiek onderpand. Een andere optie om in te spelen op kansen die zich voordoen in de oliesector is door het kopen van aandelen die actief zijn in één van de eerder besproken activiteiten, ook bekend als olie-aandelen. Door te beleggen in deze olie-aandelen krijgt u indirect een blootstelling aan olie- en gasprijzen.

De juiste olie-aandelen selecteren

Fundamentele analyse kan belangrijk zijn bij het selecteren van de beste olie-aandelen. Zo kunt u zich bijvoorbeeld beter niet enkel blind staren op het dividend, aangezien ook de intrinsieke waarde, het rendement op het geïnvesteerde kapitaal (ROI) en de potentiële groei belangrijk zijn. De olieprijs waarop een olieproducent break-even draait is natuurlijk één van de belangrijkste aspecten om op te letten.

Andere vragen die mogelijk van belang kunnen zijn: hoe sterk is de balans van het bedrijf en kan het oliebedrijf lang overleven bij een lage olieprijs? Bovendien is er in deze tijd nog één vraag veel belangrijker: heeft het bedrijf de middelen en visie om zich te ontwikkelen tot een bedrijf dat actief is in schone energie?

Op korte termijn zien we koersen van sommige olie-aandelen sterk reageren op schommelingen in de olieprijs. Maar op lange termijn zijn er veel meer zaken die meespelen. Bovendien zijn sommige aandelen van oliebedrijven wellicht minder gevoelig voor bewegingen van de olieprijs en vormen daardoor een meer defensieve belegging. Een bedrijf dat pijpleidingen verzorgt heeft (op korte termijn) bijvoorbeeld minder last van een dalende olieprijs. Veel bedrijven houden zich bovendien ook bezig met de winning van gas of wellicht wel duurzame energie.

Waarom nu beleggen in olie?

Nu de wereldbevolking grotendeels gevaccineerd is en het dieptepunt van de coronacrisis achter ons ligt, komt de economie weer op gang. Veel uitgestelde investeringen of consumentenbestedingen voeden de economie. De inflatie, gedreven door een sterke vraag, ondersteunen de prijsstijgingen voor olie en gas. Ook is de impact van het eerder besproken conflict tussen Rusland en Oekraïne op de olieprijs enorm.

Door de energietransitie zijn investeringen in olie- en gas op een laag pitje beland. Hierdoor is het aanbod afgenomen en tegelijkertijd voert de OPEC nog altijd productiebeperkingen uit. De wereld is echter nog lang niet klaar om olie- en gas uit de ban te doen. Het aanbod van schone alternatieven is daarvoor simpelweg nog te beperkt. In reactie hierop zijn de energieprijzen in zowel 2021 als 2022 flink gestegen en olie-aandelen kunnen daar nu van profiteren.

Beste olie-aandelen

Hieronder presenteren we eerst een lijst van tien interessante olie-aandelen. Daarna zullen we drie van deze aandelen nader analyseren. De onderstaande lijst met beste olie-aandelen is op willekeurige volgorde gerangschikt.

Olie-aandeel Symbool Valuta
BP BP GBP
Chevron CVX USD
China National Offshore Oil Corp. 0883 HKD
ConocoPhilips COP USD
Marathon Petroleum MPC USD
ExxonMobil XOM USD
Enbridge ENB USD
Phillips 66 PSX USD
Royal Dutch Shell SHELL EUR
Total S.A FP EUR

Aandeel Chevron Corporation (CVX)

Chevron is één van ’s werelds grootste oliemaatschappijen. De belangrijkste bedrijfsgebieden zijn de ontwikkeling, winning en transport van ruwe olie, evenals chemische verwerking tot verhandelbare producten zoals benzine. Het bedrijf bestrijkt daarmee de gehele waardeketen in de oliesector. De wortels van Chevron gaan terug tot de ontdekking van een olieveld ten noorden van Los Angeles in 1879. Na talloze fusies, waaronder met Texaco in 2001, ontstond een van de grootste oliemaatschappijen ter wereld. Chevron is actief in alle belangrijke olie- en gasregio’s ter wereld en werkt ook onder moeilijke omstandigheden, zoals in de diepzee. Chevron heeft ook een eigen vloot van schepen voor het vervoer van olie. 

Enorme stijging in de olieprijs: dividend verhoging 

Net als vele andere oliebedrijven heeft Chevron een aantal moeilijke jaren achter de rug. Na de ineenstorting van de olieprijs in 2020 tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis, heeft het bedrijf zijn investeringen met enkele miljarden dollars teruggeschroefd. Dit was noodzakelijk om dividend te kunnen blijven uitkeren. 

Chevron kon daardoor zijn indrukwekkende dividendgeschiedenis in stand houden. Al 34 jaar op rij heeft de oliegigant het dividend verhoogd. Ondanks de grote schommelingen in de olieprijs, wisten ze in 2020 een dividend van $ 5,68 per aandeel uit te keren. In 2019 lag dit op $ 4,76 per aandeel. Inmiddels is het kwartaaldividend verhoogd naar $ 1,42 per aandeel. Het jaardividend komt daarmee uit op $ 5,36 en dat betekent bij de huidige koers van $ 170 een dividendrendement van 3,34%. De enorme prijsstijging zet natuurlijk druk op het dividendrendement. Het aanhouden van het dividend tijdens de oliecrash en de coronapandemie alsook de verhoging in betere omstandigheden toont controle van het management. 

Overname Noble Energy versterkt concurrentiepositie

Door de sterke balans van Chevron en de ruime financiële middelen kon het bedrijf te midden van de coronacrisis in juli 2020 de binnenlandse concurrent Noble Energy overnemen voor $ 5 miljard. Met de overname van het frackingbedrijf wil Chevron de oliereserves in het Permbekken gebied in West-Texas uitbreiden en een jaarlijkse kostenbesparing van $ 300 miljoen realiseren.

Sterke balans en prima resultaten

Volgens Credit Suisse heeft Chevron slechts een olieprijs van circa $ 42 nodig om een ​​positieve cashflow te genereren. Nu de olieprijs ruim boven de $ 100 per vat staat kan de oliegigant volop profiteren en zien we flink hogere winsten ontstaan. In 2019 werd een winst per aandeel van $ 1,54 gemaakt, in 2020 een verlies van $ 2,96 per aandeel, maar in 2021 steeg de winst per aandeel naar $ 8.13. Voor 2022 rekenen analisten op een omzet van $ 167 miljard en een winst per aandeel van $ 9,21. Uiteraard zijn deze cijfers erg afhankelijk van de ontwikkelingen van de olieprijs en zien we aan de huidige prijzen dat deze verwachtingen kunnen worden overtroffen. Met een belegging in Chevron heeft u in ieder geval een oliebedrijf te pakken met ruime ervaring en een sterke balans. Voor heel 2021 rekende het bedrijf op een vrije kasstroom van $ 14,45 miljard. Deze verwachtingen werden ruimschots overtroffen met $ 21 miljard. 

In 2021 was de vrije kastroom veel groter dan de dividendkosten, waardoor het bedrijf voor $ 1,4 miljard eigen aandelen kon inkopen. Hiermee toont Chevron aan dat het voldoende kapitaal in huis heeft om in te spelen op een veranderende wereld. Zo wil het bedrijf meer gaan focussen op aardgas en is het vastbesloten haar CO2 uitstoot te verminderen. Concrete plannen voor een transitie naar schone energie heeft het bedrijf echter (nog) niet. Meer informatie over aandeel Chevron Corporation vindt u hier

Koers Chevron Corporation (CVX) | De beste olie-aandelen | Olieprijs
Koers Chevron Corporation (CVX) koers

In de bovenstaande grafiek zien we zien we een enorme uitbraak uit het opwaartse kanaal na de aankondigingen van sancties en restricties tegen Rusland. Ook het volume is significant gestegen boven normale levels. 

Aandeel Enbridge (ENB)

Een andere manier om blootstelling te krijgen in de oliesector is door te beleggen in energietransportbedrijven. Enbridge is één van de grootste pijpleiding bedrijven in Noord-Amerika. Ze exploiteren een uitgebreid pijpleidingennetwerk dat olie en gas transporteert van A naar B, om Canada en de Verenigde Staten warm en gevoed te houden. Als transporteur van energie is Enbridge actief in Canada en de Verenigde Staten. Het bedrijf bezit het langste transportsysteem voor ruwe olie en vloeibare koolwaterstoffen in Noord-Amerika.

Enbridge heeft vrijwel geen directe blootstelling aan grondstoffenprijzen, ze verdienen het merendeel van hun geld door het transporteren van energie. Uiteraard kunnen langdurige periodes van lage energieprijzen de productievolumes van olie en gas wel verminderen, wat uiteindelijk lagere volumes en lagere inkomsten voor vervoerders als Enbridge betekent. Het risico is echter beperkter, aangezien de kosten voor pijpleidingen bijvoorbeeld al gemaakt zijn. Het bedrijf heeft naast zijn blootstelling aan olie een aanzienlijke blootstelling aan aardgas, waardoor het bedrijf de risico’s enigszins heeft gespreid. Enbridge heeft een kleine portefeuille van duurzame-energieactiva en is van plan deze in de loop der tijd uit te breiden.

Robuuste resultaten & groeiend dividend

Het aandeel Enbridge oogt interessant als belegging. Het bedrijf heeft een hoog contractvernieuwingspercentage, een positieve en redelijk stabiele vrije kasstroom en een bedrijfsmodel met een relatief laag risico. Het aandeel handelt momenteel op circa 13,5 keer de verwachte winst over 2022. De omzet van 2021 kwam naar verwachting uit op $ 43,5 miljard, met een winst per aandeel van $ 2,73. Analisten verwachten dat de omzet de komende jaren verder groeit tot $ 47,3 miljard in 2022 en een recordomzet van $ 52,7 miljard in 2023. Met een winst per aandeel van $ 3,15 in 2022 kan het dividend per aandeel verder oplopen tot $ 3,62. In 2021 keerde het bedrijf $ 3,34 dividend per aandeel uit, wat neerkomt op een dividendrendement van 6,3% bij de huidige koers van $ 43,86. Enbridge wist zijn dividend gedurende 25 opeenvolgende jaren te verhogen, ondanks meerdere recessies en dalende energieprijzen. Met een belegging in Enbridge heeft u dus een sterke speler te pakken met een houdbaar hoog dividend. Het aandeel zal ook verder kunnen genieten van het verstoorde aanbod olie. 

Koers Enbridge | De beste olie-aandelen  | Olieprijs
Enbridge koers

We zien op de bovenstaande grafiek een zwakke uitbraak boven de weerstandslijn. Het is dus komende afwachten of de kopers sterker blijven dan de verkopers. 

Aandeel Shell (SHELL)

Shell is al decennialang de beurslieveling van velen, voornamelijk het aantrekkelijke en houdbare dividend maakte dit aandeel interessant voor beleggers. Het dividend van Shell werd sinds 1943 namelijk nog nooit verlaagd of overgeslagen. De coronacrisis heeft daar echter verandering in gebracht. Tijdens de kwartaalcijfers werd duidelijk dat Shell hard getroffen wordt door de maatregelen rond Covid-19 en de lage olieprijs. De vraag naar olie en daarvan afgeleide producten, zoals benzine en kerosine, was ingestort. Shell heeft in 2020 tijdens de coronacrisis besloten het dividend van $ 0,47 naar $ 0,16 per aandeel te verlagen.

Ruimte voor dividend

Met de heropleving van de olieprijs staan de zaken er echter weer goed voor. Shell boert goed met olie- en gas verkopen en greep deze aangelegenheid direct aan om het dividend weer te verhogen. Beetje bij beetje wordt het dividend weer verhoogd. In de volgende kwartalen van 2021 werd $ 0,24 per aandeel uitbetaald en ook in het eerste kwartaal van 2022 zal hetzelfde dividend worden uitgekeerd. Met een jaardividend van $ 0,96, wat omgerekend circa € 0,85 bedraagt, komt het dividendrendement van de oliegigant uit op 3,5% bij een koers van € 24,22. 

Investeringen in schone energie

Shell heeft veel exposure richting aardgas en tankstations. De prijs voor aardgas is de afgelopen tijd flink gestegen en ook de prijzen aan de tankstations zijn torenhoog. De hogere inkomsten geven Shell genoeg ruimte voor het belonen van aandeelhouders, maar ook voor het investeren in de energietransitie.

Zo wil het Britse oliebedrijf voor 2050 netto geen CO2 meer uitstoten bij de productie van olie. Shell heeft dan ook wereldwijd al miljarden dollars geïnvesteerd in een reeks koolstofarme technologieën, van biobrandstoffen, waterstof en windenergie tot het opladen van elektrische voertuigen en slimme oplossingen voor de opslag van energie.

Winst neem toe, mits olie- en gasprijzen hoog blijven

Door de lage investeringen in de oliesector en geopolitieke ontwikkelingen zijn de prijzen voor olie en gas naar grote hoogtes gestegen. Op korte termijn kan Shell profiteren van deze hogere prijzen en analisten denken dan ook dat de omzet in 2021 uitkomt op $ 269 miljard. In 2022 kan de omzet zelfs stijgen tot ruim $ 291 miljard. De winst per aandeel zal dan groeien tot $ 2,97 per aandeel (2021: $ 2,23). Mogelijk is er dan ruimte om het dividend verder te verhogen. Toch moeten beleggers er rekening mee houden dat de olie- en gasprijzen erg volatiel zijn en daarmee de omzet- en winstverwachtingen van dit soort bedrijven relatief onzeker. Meer informatie over aandeel Shell leest u hier. 

Koers Shell | De beste olie-aandelen en olieprijs
Shell koers

In de bovenstaande grafiek zien we het aandeel Shell zijwaarts bewegen na de stijging in januari.

Sterke vooruitzichten voor olie-aandelen

De olieprijs herstelde verrassend snel van de forse terugval in de eerste helft van 2020 dankzij het opheffen van lockdowns en de heropleving van de economie. Economen verwachten dat de inflatie voorlopig doorzet, mede door het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Tegelijkertijd is het aantal investeringen in nieuwe olieprojecten vanwege de energietransitie fors teruggelopen. Door de heropening van de economieën en het ‘wegvallen’ van de Russische markt is de vraag naar olie- en gas boven het aanbod uitgestegen. Daar komt nog eens bij dat de OPEC de oliekraan maar mondjesmaat weer opendraait. De forse stijging van de energieprijzen pakt gunstig uit voor de traditionele olie- en gasbedrijven.

Beleggen in de beste olie-aandelen?

Via LYNX kunt u op verschillende manieren beleggen in olie. U kunt inspelen op de olieprijs door middel van aandelen, opties, futures en ETF’s. Bekijk ons volledige aanbod.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart


Stuur een bericht naar Justin Blekemolen
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.