Financiële begrippen

Nominale waarde

Nominale waarde definitie

De nominale waarde is het bedrag waarin een effect is uitgegeven. In het geval van aandelen staat de nominale waarde gelijk aan het corresponderende deel van het aandelenkapitaal van de naamloze vennootschap (N.V.). Het aandelenkapitaal is dus de som van de nominale waarde van alle aandelen.

Nominale waarde en marktwaarde zijn meestal verschillend, omdat de marktwaarde altijd afhankelijk is van vraag en aanbod. In het geval van obligaties of andere vastrentende effecten is de nominale waarde het bedrag dat de uitgever aan de houder van het effect verschuldigd is en op de vervaldag moet terugbetalen.

Nikkei Index Notering
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek