Financiële begrippen

Aandelenkapitaal / geplaatst kapitaal

Synoniem Aandelenkapitaal / geplaatst kapitaal: Aandelenkapitaal

Aandelenkapitaal / geplaatst kapitaal definitie

Het aandelenkapitaal of het geplaatste kapitaal heeft betrekking op het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap – de som van de nominale waarde van alle aandelen. Het aandelenkapitaal wordt ingebracht bij de uitgifte van de aandelen door de nieuwe aandeelhouders, hetzij bij de oprichting van de onderneming, hetzij bij een kapitaalverhoging, bijvoorbeeld in het kader van een IPO. Het geplaatst kapitaal verandert alleen als de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit tot verhoging of verlaging hiervan.

Aandelenindex Aandelenoptie
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek