Beleg op de beurs met de simpele triangle patronen

Door Hirgent Cekaj


Artikel laten voorlezen
Eén van de technieken die in de wereld van technische analyse gebruikt wordt om financiële markten te analyseren zijn driehoekspatronen oftewel triangles genoemd.

Triangles zijn een categorie van een heel aantal patronen die u kunt gebruiken in allerlei verschillende markten om slimme beleggingen uit te voeren.

Daarom zullen we in dit artikel er even dieper op ingaan en u uitleggen wat triangle patronen zijn, waarom ze gebruikt worden en hoe u ze zelf ook kunt gebruiken in uw beleggingen.

De volgende onderwerpen worden besproken

 

Triangle patronen

Wat zijn Triangle patronen?

Triangles zijn grafiekpatronen die worden weergegeven door trendlijnen te tekenen langs een samenkomend prijsbereik, wat betekent dat de heersende trend een pauze ondervindt. Technische analisten classificeren triangles als een continuatiepatroon, maar ze kunnen ook als een trendveranderingspatroon werken.

De patronen waar we het over hebben worden triangles genoemd omdat de bovenste en onderste trendlijnen uiteindelijk in de rechterbovenhoek samenkomen om een ​​hoek te vormen. Door het begin van de bovenste trendlijn te verbinden met het begin van de onderste trendlijn, worden de overige twee hoeken aangevuld door het creëren van een driehoek. De bovenste trendlijn wordt gecreëerd door een combinatie van opwaartse bewegingen en de toppen daarvan en de onderste trendlijn wordt gegenereerd door een combinatie van bodems.

Er zijn drie mogelijke triangle variaties die zich kunnen ontwikkelen naarmate prijsactie een triangle patroon creëert, namelijk symmetrical triangles, ascending triangles en descending triangles. Technische analisten zien een breuk of een mislukking van een triangle patroon, vooral op hevige volume, als een krachtige bullish of bearish signaal van een hervatting of omkering van de eerdere trend.

De Symmetrical Triangle

Een symmetrical triangle is een grafiekpatroon dat wordt gekenmerkt door twee convergerende trendlijnen die een reeks opeenvolgende toppen en bodems met elkaar verbinden. Deze trendlijnen zouden op een ongeveer gelijke helling moeten samenkomen.

De Symmetrical Triangle - Technische Analyse

Een symmetrical triangle grafiekpatroon vertegenwoordigt een consolidatieperiode voordat de prijs wordt gedwongen uit het patroon te breken. Een breuk van de onderste trendlijn markeert het begin van een nieuwe bearish trend, terwijl een breuk van de bovenste trendlijn het begin aangeeft van een nieuwe bullish trend. Beleggers zullen vaak geduld uitoefenen en wachten tot het patroon een breuk ondervindt van minstens één procent vooraleer ze een nieuwe positie aangaan.

Breuk en volume

Zoals bij de meeste vormen van technische analyse, werken symmetrical triangle patronen het beste in combinatie met andere technische indicatoren en grafiekpatronen. Beleggers zoeken vaak naar een beweging met een hoog volume als bevestiging van een uitbraak en kunnen andere technische indicatoren gebruiken om te bepalen hoelang de uitbraak kan duren. In het onderstaande voorbeeld kunnen we zien hoe een symmetrical triangle er uitziet en hoe een breuk van het patroon de prijzen doet stijgen. U ziet ook een duidelijke stijging van het volume eens de breuk plaatsvind.

Symmetrical Triangle - Technische Analyse

Het prijsdoel

Het prijsdoel voor een breuk vanuit een symmetrical triangle is gelijk aan de afstand van het hoogste en laagste punt van het vroegste deel van het patroon dat op het breakout-prijsniveau is toegepast. In het onderstaande voorbeeld zien we hoe we via een meettechniek een winstdoelstelling kunnen vaststellen voor de symmetrical triangle.

Prijsdoel Symmetrical Triangle

De Ascending Triangle

Een ascending triangle patroon wordt gecreëerd door prijsbewegingen die het mogelijk maken om een ​​horizontale lijn langs de toppen te tekenen en een stijgende trendlijn langs de hogere bodems. De twee lijnen vormen een driehoek. Beleggers letten vaak op breuken van de horizontale lijn bij ascending triangles. De uitbraak kan echter aan de boven- of onderkant optreden.

De Ascending Triangle - Technische Analyse

Er zijn minimaal twee toppen en twee hogere bodems nodig om de trendlijnen van de ascending triangle te vormen. Maar een groter aantal trendlijnaanrakingen leidt meestal tot betrouwbaardere resultaten. Als de prijs binnen de triangle blijft bewegen voor meerdere schommelingen, wordt de prijsactie meer gespannen, wat waarschijnlijk leidt tot een sterkere uiteindelijke uitbraak. In het onderstaande voorbeeld zien we hoe een ascending triangle, en de breuk ervan, prijzen doet stijgen. Het volume van dit aandeel stijgt ook net voor de breuk plaatsvind, wat ook een sterke prijsstijging signaleert.

Ascending Triangle - Technische Analyse

Ascending triangles worden vaak continuatiepatronen genoemd, omdat de prijs doorgaans in dezelfde richting zal uitbreken als de trend die plaatsvond net voordat de triangle zich vormde, wat betekent dat het patroon significant is als het voorkomt in een op- of neerwaartse trend. Zodra de uitbraak uit de ascending triangle plaatsvindt, hebben beleggers de neiging om agressief te kopen of verkopen, afhankelijk van in welke richting de prijs is uitgebroken. Net zoals bij de symmetrical triangle zullen beleggers ook bij deze patronen vaak wachten totdat er een breuk is van minstens één procent. Dit is natuurlijk een beleggingstechniek en kan veranderen van belegger tot belegger.

Volume

Het volume van beleggingsproducten is doorgaans sterker tijdens trendperiodes dan tijdens consolidatieperiodes. Een triangle is een vorm van consolidatie en daarom trekt het volume tijdens een ascending triangle weg. Zoals eerder vermeld, zoeken beleggers naar stijgende volume bij een breuk van een ascending triangle, omdat dit helpt te bevestigen dat de prijs waarschijnlijk in de uitbraakrichting blijft. Als de prijs een breuk ondervindt met lage volume, is dat een waarschuwing dat de breuk kracht mist. Dit zou kunnen betekenen dat het patroon niet zal volharden een het uiteindelijk mislukt. Dit wordt een valse breuk genoemd.

Het prijsdoel

Een winstdoelstelling kan worden geschat op basis van de hoogte van de ascending triangle die wordt toegevoegd aan de breakout-prijs. In het onderstaande voorbeeld zien we hoe we een winstdoelstelling kunnen vaststellen door de hoogte van de ascending triangle te meten.

Prijsdoel De Ascending Triangle

De Descending Triangle

Een descending triangle is een bearish patroon dat wordt gecreëerd door een trendlijn te tekenen die een reeks lagere toppen verbindt en een tweede horizontale trendlijn die een reeks bodems verbindt. Vaak kijken beleggers naar een beweging onder de horizontale lijn, ook wel de steun van de descending triangle genoemd, omdat dit suggereert dat het neerwaartse momentum toeneemt en dat er een breuk dreigt. Zodra de breuk zich voordoet, gaan beleggers shortposities aan en helpen ze de prijs van het beleggingsproduct agressief te verlagen.

De Descending Triangle - Technische Analyse

Een descending triangle is een zeer populair patroon bij beleggers omdat het duidelijk laat zien dat de vraag naar een beleggingsproduct afneemt. Wanneer de prijs onder de horizontale steun daalt, is dit een duidelijke aanwijzing dat het neerwaartse momentum waarschijnlijk zal aanhouden of zelfs sterker zal worden.

Descending triangles bieden technische analisten de mogelijkheid om in korte tijd aanzienlijke winsten te maken. Descending triangles kunnen een trendveranderingspatroon vormen voor een opwaartse trend, maar worden over het algemeen gezien als bearish continuatiepatronen. In het onderstaande voorbeeld kunt u zien hoe een descending triangle de prijzen hevig laat dalen na het breken van de horizontale steunlijn. Net zoals bij de symmetrical en ascending triangle zien we ook bij de descending triangle hoe het volume stijgt eens het patroon een breuk meemaakt. Stijgende volume bij een breuk van een descending triangle is echter geen vereiste.

Descending Triangle - Technische Analyse

Het prijsdoel

De meeste beleggers proberen een shortpositie in te nemen na een breuk van de horizontale steunlijn met een hoog volume. Over het algemeen is het bepalen van een prijsdoel voor een descending triangle hetzelfde als voor de ascending triangle patroon, de hoogte van de descending triangle wordt toegevoegd aan de breakout-prijs. In het onderstaande voorbeeld zien we hoe we een prijsdoel kunnen vaststellen voor de descending triangle.

Prijsdoel Descending Triangle

Wenst u naast de triangle patronen meer te weten over specifieke topics van technische analyse? Neem dan zeker een kijkje in de sectie ‘Technische Analyse uitleg’ op het Kennisportaal van LYNX.

Zelf beleggen bij LYNX?

LYNX geeft u de mogelijkheid om zelf in aandelen van bijna ieder beursgenoteerd bedrijf ter wereld te beleggen. U heeft toegang tot ruim 100 beurzen in 30 landen. Bekijk het aanbod:

Beleggen in aandelen